[pošta]             GIS ve státní správě


    SEČ (10. – 12. 6. 1998): Hemžení asi čtyř set osob s určitým vztahem ke geografickým informačním systémům prožívá začátkem června každým rokem pobřeží sečské nádrže, kde se tentokrát již podesáté konal seminář GIS ve státní správě. Pro většinu účastníků bylo asi největším problémem vybrat si tu pravou odbornou sekci s bohatým programem přednášek. Odpovědět si na otázky, zda se zajímáte přece jenon více o KN než o DPZ nebo se náhodou chcete ponořit do problematiky pořizování dat, nemuselo být vůbec snadné. K semináři vyšel sborník o 144 stranách, kde z 36 referátů jen 15 referátů nemělo ve svém názvu zkratku GIS.
    Z porovnání mapového obrazu ZABAGEDu s měřením GPS v oblasti Moravského krasu (Vladimíra Žufanová a Alžběta Kadlecová) jsme se dozvěděli, že na základní bázi se lesní cesty projevují odchylkou 6–8 m, hranice lesa 3–4 m, potok 5–6 m a ploty 8 ale i 30 m. Zděnou stavbu báze vůbec neuvádí a chatu má zase vychýlenou o 7 m směrem na západ. Při měřítku 1:10 000 si však uvědomme, že se odchylky pohybují okolo 1 mm na mapě. Katastrální mapa kontrolována měřením GPS vyšla lépe. Na jiném místě sborníku jsme se dozvěděli, co to je státní archeologický seznam ČR nebo trh nemovitostí. Z dalších referátů vyplynulo, že GIS pracuje na správách chráněných krajinných oblastí ČR (Roman Bukáček, Petra Šímová) nebo v oblasti sesuvů půdy, konkrétně v údolí Labe (Jan Kašpar). Ve sborníku se představily se svými aplikacemi a produkty i firmy GPlus (GpView LT), T–MAPY, GEPRO, NADIR, Help Service Mapping a další.
    Velké pozornosti se těšily kvízy pořádané firmami Digital, ARCDATA a Intergraph. Ocenění od Intergraphu za nejlepší představení svých myšlenek na panelu si odnesl Český geologický ústav.
(dt)


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Víme - víte]     [GIS]     [Server]