[pošta]             Otestujte svého providera


    Není sporu o tom, že dostupnost WWW stránek je alfou a omegou internetového byznysu. Vaše stránky mohou být po grafické i obsahové stránce na nejvyšší úrovni a přesto navybudujete potřebnou návštěvnost v situaci, kdy je Váš server nedostupný nebo je dostupný špatně. Lidé, kteří za své připojení platí, nemusejí mít trpělivost čekat na stažení stránky dlouhé minuty. Jak ale zjistit, že Váš provider není z okolního světa tak dostupný, jak tvrdí? Pomoc je na cestě: V Internetu existují veřejně přístupná místa, kde je možné pomocí utility traceroute přes WWW rozhraní kontaktovat Váš WWW server nebo WWW server Vašeho provider. Utilita Vám vrátí celou cestu z daného místa (nejčastěji z páteřní sítě) do Vašeho serveru. Součástí výpisu výsledku je cesta paketu přes všechny podsítě až k Vašemu providerovi, včetně časů potřebných k překonání jednotlivých uzlů. Mimo dostupnost serveru také můžete vidět, jak a ke komu je připojen Váš provider.

    Utilitu traceroute si můžete vyzkoušet na adrese http://nitrous.digex.net/mae/maew-lg.html


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Internet]     [Server]