[pošta]             Top Zeměměřič 98


    Potřetí jsme vyhlásili anketu o největší geodetickou firmu v ČR. Pořadí prvních čtyř firem je shodné s loňským (uvádíme celkový obchodní obrat v r. 1997 – v mil. Kč; v závorce procentní srovnání obratu mezi roky 1997 a 1996):

  1. GEODEZIE Brno, a.s.   173,0   (97,8 %)
  2. GEODIS Brno, s.r.o.     166,0   (100,0 %)
  3. GEODÉZIE ČS, a.s.      145,0   (112,4 %)
  4. GEFOS, s.r.o.                  80,4   (65,6 %)
Na obratu tří ze čtyř uvedených firem se více či méně projevily vládní "balíčky". Výjimkou je pouze Geodézie ČS, která v r. 1997 intenzivně rozvíjela činnost kartografického nakladatelství a ta jí zajistila více než dvanáctiprocentní nárůst obchodního obratu. Další, podrobnější, informace nejen o prvních čtyřech firmách uvedeme v čísle 9+10/98. (jk)


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [obor]     [Na úvodní stránku]