[pošta]             Byty a KN pohledem čtyř odborníků


    V sestavě Květa Olivová, Bohumil Kuba (oba ČÚZK), Josef Fiala (Masarykova univerzita Brno) a Jiří Zatočil (Český svaz bytových družstev) proběhl v červnu 1997 seminář Byty a katstr nemovitostí (KN). Přednášky, výklad a odpovědi na otázky si přišli poslechnout většinou pracovníci nebo rozhodující osoby z bytových družstev či z radnic. Zaznamenali jsme například: "Často se říká, že jde o převod do soukromého vlastnictví nebo osobního vlastnictví, což je nesprávné, neboť zákon nezná vlastnictví s přívlastky."
    Samozřejmě i zde bylo potvrzeno, že převod společných nebytových prostor je pořádný oříšek právě při převodech. Dále jsme vzali na vědomí, že vrásky při převodech zainteresovaných osob může způsobit obyčejný kryt civilní obrany, který máte ve sklepě.


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/97         [obor]     [Server]