[pošta]             Zrození asociace pro geoinformace


    Česká asociace pro geoinformace (CAGI) byla po předchozí téměř roční přípravě programového prohlášení, stanov a ostatních dokumentů ustanovena na valné hromadě, která se konala v Seči (12. 6. 1997) navečer druhého dne jednání semináře GIS ve státní správě. Jak Zeměměřiči řekl účastník valné hromady předseda ČSGK Petr Polák, asociace, která má 48 individuálních a 24 kolektivních členů, je nezávislé dobrovolné společenské sdružení individuálních a kolektivních nebo čestných členů působících na území ČR v oblastech geoinformačních systémů a příslušných informačních technologií. Asociace si bere za své cíle mimo jiné - hájení práv a zájmů členů, vytváření podmínek pro odborné diskuze, výměnu informací, reprezentaci členů při jednání se státními orgány, kontakty se zahraničím a další úkoly. Členské příspěvky asociace by neměly zatížit domácí ani firemní rozpočet. Individuální členové zaplatí 250 Kč, studenti 50 Kč, kolektivní členství je odstupňované od 2 000 Kč do 8 000 Kč podle počtu zaměstanců firmy. Společnosti nebo neziskové organizace zaplatí za rok 3 000 Kč. Zápisné činí polovinu částky z ročního poplatku. Předsedou asociace byl zvolen RNDr. Josef Hojdar. Jak nám první muž v ČSGK Petr Polák potvrdil, stal se kolektivním zakládajícím členem na ustavující valné hromadě rovněž ČSGK, jehož členové Rady a Komitétu pro FIG vznik asociace podporovali. V průběhu roku by měly vzniknout odborné komise. Asociaci mezi valnými hromadami řídí devítičlenné předsednictvo a to kontroluje tříčlenná revizní komise.

hojdar@mbox.vol.cz
http://www.natur.cuni.cz./~kur/cagi


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/97         [obor]     [Server]