[pošta]             Cena státních map v Evropě


    V Evropě se většina států snaží získat alespoň část prostředků vynaložených na tvorbu a údržbu SMD. Situace v jednotlivých evropských zemích je dost rozdílná. Ceny map kryjí původní náklady v rozsahu:


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/97         [obor]     [Server]