[pošta]             III. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny


    Úryvkem z Beethovenovy Ódy na radost z 9. symfonie tohoto světového hudebního velikána bylo zahájeno již třetí setkání geodetů tří sousedních středoevropských států. To proto, že i on byl kdysi zámeckým hostem v Hradci nad Moravicí jižně od Opavy, stejně jako 2.- 4. června 1997 přibližně 150 zeměměřičů. Členové a hosté ČSGK, SSGK a SGP byli v delegacích zastoupeni rovnoměrně. Harmonie byla znakem i věkového složení, počtu žen a mužů i počtu příslušníků jednotlivých sfér profesní zaměstnanosti.
    Jednání bylo v pondělí odpoledne zahájeno ve velmi pěkně vyzdobeném sále Červeného zámku (expozice dokumentárních fotografií ze života geodetů, umělecké obrazy, řezbářská díla profesora Wedzonyho) vystoupeními vrcholných představitelů rezortních státních orgánů pánů Šímy, Matáka (zastupoval omluvivšího se Horňanského) a Rackého na téma Organizace a působnost zeměměřických služeb zúčastněných států. Své hosty zeměměřiče pozdravili i představitelé města Hradec nad Moravicí.
    Po pondělním odpoledním stručném představení obsahů referátů zástupci tří národních odborných sdružení a bohatém večerním kulturním a společenském programu (skupina historického šermu s hranými výstupy, fakíři, opékané sele, country hudba, pití a tanec) pokračoval program v úterý dopoledne exkurzemi. Jedna směřovala na Vysokou školu báňskou Technické univerzity Ostrava, kde se účastníci v Institutu geodézie a důlního měřictví seznámili se současným stavem výuky, prohlédli si bohaté sbírky geologického pavilonu akademika Pošepného a posléze navštívili hvězdárnu školy s planetáriem. Zde shlédli jeden ze zajímavých naučných astronomických programů. Další exkurze směřovaly na pracoviště Katastrálního úřadu v Opavě a do překrásné přírodní expozice dřevin Arboreta v Novém Dvoře. I tyto exkurze byly doprovázeny zajímavým odborným výkladem.
    Úterní odpolední jednání v sekcích o inženýrské geodezii a důlním měřictví (8 referátů), digitálních mapách a KN (6 referátů) a vzdělávání v oboru (7 referátů) završil večerní společenský program s bohatým studeným stolem a pitím, přípitky předsedů odborných sdružení, cimbálovou muzikou a typicky "vjačkovskou" (kdo Ing. Vjačku - známého protagonistu opavského zeměměřictví nezná, tak zde nepochopí, o čem je řeč) legendou o bílé paní v předvedení skupiny historického šermu.
    Středeční dopoledne strávili účastníci zajímavou prohlídkou historického Bílého zámku a v zámeckém parku byl pak v okolí Beethovenovy sochy sveden urputný souboj tříčlenných družstev národních týmů a týmu vysokoškolských učitelů v soutěži 10 geodetických disciplín (hod trasírkou na cíl, odhad vzdáleností, identifikace bodu, odhad souřadnic stanoviště, odhad výměry trojúhelníka, vytyčení bodu se zavázanýma očima apod.). Vyhrálo slovenské družstvo, dále se umístili učitelé, polské družstvo a nakonec družstvo hostitelského ČSGK.
    Je-li možné soudit z atmosféry, která provázela loučení účastníků, pak se toto třetí odborné setkání jazykově příbuzných zeměměřičů zdařilo a nebylo zbytečným zmarněním času, jak by se snad mohlo leckomu zdát. Takže za rok na shledanou na Slovensku. (pp)


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/97         [obor]     [Server]