[Home Page]
   Tiskov zprava spolecnosti Intergraph z oblasti GIS:

    Ministerstvo dopravy kanadské provincie Quebec zvolilo technologii GeoMedia společnosti Intergraph pro správu své silniční sítě.
http://www.intergraph.cz/zpravy/2000/Intergraph/16_GM_Quebec.htm

   D le m te mo§nost shl‚dnout GIS/Mapping prezentace z celosvŘtov‚ho setk nˇ u§ivatel… produktu a ýeçeni spoleźnosti Intergraph IGUG 2000, kter‚ probŘhlo letos ve mŘstŘ Huntsville, Alabama, USA.
http://www.intergraph.com/software/gis/community/igug2000.asp

Zdroj: http://www.intergraph.cz a http://www.intergraph.com

    (rp,15/8/00)


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2000
[Server] [Víme - Víte] [GIS] [Pošta]