[Home Page]
   Soumrak katastrálního Folklóru?

    Protekce na KÚ
   V praxi existují (a nikoliv výjimečně) kombinace zaměstnání manželů, kdy jeden má soukromou firmu a druhý zastává významný post na KÚ. Nikdo jim v tom žádným způsobem nebrání (a podle právního řádu samozřejmě ani nemůže). Tyto situace se nevyskytují jen v oboru zeměměřictví, ale i jinde, např. daňový poradce x zaměstnanec FÚ, stavební projektant x zaměstnanec stavebního úřadu, advokát x soudce... Nejedná se samozřejmě jen o problém manželů (ale i dětí, rodičů, sourozenců, tet, strýců a vůbec kamarádů...).
   Této kombinaci skutečně nelze bránit, ale je zapotřebí si uvědomit jednu maličkost. Geodeti poskytují vyhotovováním GP služby. Na rozdíl od jiných profesí je zhodnocení jejich práce (GP) vázáno razítkem příslušného KÚ. Nedostanou-li potvrzený GP, nedostanou ani zaplaceno za odvedenou práci. Mezi výše uvedenými profesemi je vždy jiný vztah než v oblasti zeměměřictví, kde je přímo závislý. Představa, že živnostník přeloží sídlo firmy z jednoho města do druhého, aby přešel pod správu jiného FÚ, je reálná i při zachování provozoven v původním městě. Tedy poskytuje služby stále stejným zákazníkům a na stejném území. GP podléhá pouze a výhradně potvrzení příslušného KÚ. Je-li KÚ neprůchodný, nezbývá než změnit katastr a tedy i zákazníky, pro které se vyhotovují GP.
   Existuje nekonečné množství možností jak "sestřelit" konkurenční firmu. Každá prokázaná (!!!) lumpárna by měla být nepochybně potrestána. Otázkou je, jak daleko by se však mělo jít v "prevenci" spočívající v podstatě v omezování číchsi osobních svobod jenom proto, že kdyby někdo chtěl, tak by lumpačit skutečně mohl???
   Ve většině výše popsaných situací se lze potkat s jinými lidmi u jiné instituce, kdežto GP podléhá konkrétnímu razítku a není možnost si jej jít nechat orazítkovat k jinému KÚ. Kdyby toto fungovalo i u GP, určitě by to řada lidí s nadšením přijala. Znovu otázka. Je lepší "lumpárnu" pozdě a náročně prokazovat, či jí včas předejít? Nejde o omezování osobních svobod, nýbrž o návrh a realizaci takového systému, který nelze takto zneužívat. A to je mnohem těžší a chce to mít k tomu dobrou vůli. Myšlenka možnosti potvrzovat GP i na jiném KÚ je nejspíše technicky nemožná (musela by se stěhovat dokumentace). Navíc by zvýhodňovala protivné úředníky, kterým by práce ubyla, a ti "normální" by naopak byli prací zavaleni. Nezbývá než posílit kontrolní mechanizmy. Jednou z možností je i zveřejnění problému. Může se jednat o stížnost, ale stejně dobře i o dotaz nebo výklad k předpisu. Na Webu Zeměměřiče naleznete již od srpna tohoto roku žádost o výklad "Náležitosti ZPMZ a GP" a odpověď odboru legislativy a metodiky KN ČÚZK. Pokud poskytnete i vaše materiály ke zveřejnění redakci, pomůžete nejenom řešení vlastního problému, ale zveřejnění bude přínosem pro kolegy, i pro úředníky, kteří zde naleznou inspiraci k řešení obdobných záležitostí, a v neposlední řadě pomůžete sjednocovat náš katastr a potlačovat tak i úřednický folklór. (rp)
   http://www.zememeric.cz/vsevedna/ Z konference KATASTR - katastr@fsv.cvut.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2000
[Server] [Víme - Víte] [Katastr nemovitostí] [Pošta]