[Home Page]

Autodesk podporuje formát MrSID

Společnost LizardTech Inc. oznámila, že programy AutodeskrMap 5 a AutodeskrLand Desktop 3 nyní budou podporovat jejich stěžejní formát MrSIDr. Tím budou uživatelé schopni výrazně ušetřit náklady a čas spojený se zpracováváním souborů. MrSID je standardní formát pro rastrová data, který snižuje velikost souborů na méně než pět procent jejich původní velikosti při zachování původní kvality rastru.

vyvěšeno: 3.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]