[Home Page]

Ing. Jan Bumba - 60 let

60 let oslaví dne 7. 9. 2001 ing. Jan Bumba. Jako rodák z Křemže nastoupil po absolvování zeměměřického studia na ČVUT na SG v Českém Krumlově. V r. 1967 přešel do Plzně, kde pracoval více než 22 let, mj. i ve funkcích vedoucího SG Plzeň - jih a zástupce ředitele GKS. V osmdesátých letech působil v Geodézii Pardubice jako hlavní kontrolor a ředitel podniku. Po následném tříletém působení na ČÚGK přešel v r. 1992 na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy. Zájem o bezprostřední kontakt s rychlým vývojem legislativy a metodiky v oboru ho v r. 1994 vedl k návratu do resortu zeměměřictví a katastru na ZKI v Praze, kde dnes působí jako zástupce ředitele.

U nejširší odborné veřejnosti je ing. Bumba znám především jako lektor a odborný publicista. Kromě vysokého počtu přednášek na odborných seminářích přednáší i jako externí pedagog na Universitě Karlově a ČVUT. Publikuje řadu článků v odborných časopisech, zejména v Zeměměřiči, GaKO, Zeměměřickém věstníku, Ekonomu i v denním tisku. Je též autorem samostatně vydávaných odborných publikací, jeho doposud nejrozsáhlejším a nejznámějším dílem je odborná příručka "Geometrický plán". Do dalších let přejeme jubilantovi zdraví a osobní pohodu.

(js)

vyvěšeno: 3.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Různé] [Pošta]