[Home Page]            

Spuštění Dálkového přístupu do katastru


    Zájemci o DP (k dnešnímu dni jich je necelá stovka) obdrželi v pátek 20. července emailem tuto informaci:


    Vážení uživatelé DP,
Rozhodnutím ČÚZK ze dne 17.7.2001 bude počínaje dnem 23.7.2001 otevřen pro veřejnost "Dálkový přístup do katastru nemovitostí" a to na nové adrese http://katastr.cuzk.cz

   V případě, že již byla vámi uhrazena záloha na účet, bude účet přístupný od uvedeného data. Účty uživatelů, kteří dosud neuhradili zálohu budou blokovány do dne, kdy tak učiní.
  

S pozdravem
Ing. Chotínovská
odbor centrálních databází KN


  
   starší informace
   stav přechodu na ISKN

    vyvěšeno: 20.červenec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Geodezie] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Vime - Vite] [Pošta]