[Home Page]

Dálkový přístup do KN

Rozhodnutím ČÚZK ze dne 17. 7. 2001 byl počínaje dnem 23. 7. 2001 otevřen pro veřejnost "Dálkový přístup do katastru nemovitostí" a to na nové adrese http://katastr.cuzk.cz

V případě, že již byla uhrazena záloha na účet, bude tento přístupný od uvedeného data. Účty uživatelů, kteří dosud neuhradili zálohu, budou blokovány do dne, kdy tak učiní.

ing. Chotínovská
odbor centrálních databází KN

vyvěšeno: 3.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Pošta]