[Home Page]

První milion dokumentů z WWW ČÚZK

Návštěvnost stránek WWW ČÚZK, umístěných na serveru VÚGTK, dosáhla úctyhodného milionu stažení stránek. Jde o všechny stažené dokumenty ve formátech html, pdf, rtf a doc z www.vugtk.cz/~cuzk/* za období od prvního umístění stránek dne 10. 10. 1999. Nejsou zde tedy započítány dokumenty VÚGTK ani další stránky umístěné na serveru VÚGTK jako např. katalog knihovny, Nemoforum atd. Stejně tak tu nejsou započítány přístupy do centrální databáze údajů KN, umístěné na serveru katastr.cuzk.cz (přístupy do ISKN). Započítány jsou skutečně jen přístupy na informační stránky resortu vyhovující uvedenému URL.

Poskytnutí miliontého dokumentu bylo dosaženo dne 3. 8. 2001 v 10:32:04 hod. a jednalo se o dokument "Organizační struktura úřadu KÚ v Kladně". Tím, kdo si dokument vyžádal, byl uživatel s IP 212.20.78.102 (schován při trasování za rwp-kladno.ipnet.cz).

VÚGTK se stará o technické záležitosti WWW ČÚZK velmi pečlivě. Náš Web Zeměměřiče - a myslím, že všechny mně známé Weby našeho oboru - mohou úřadu tyto služby jen závidět. Jsou to prostředky a pracovní čas, které si těžko kdo může dovolit. VÚGTK vede celkovou statistiku přístupů i s grafy. Vše je průběžně k dispozici vedoucím pracovníkům ČÚZK. Nejilustrativnější jsou zřejmě grafy týdenních vývojů přístupů, které názorně ukazují vývoj zájmu o informace z resortu během celého období od 10. 10. 1999 do současnosti. Je zde vidět, že v posledních týdnech dosáhly stránky poskytování více jak 50 000 dokumentů týdně! To už je skutečně velká porce. Odpověď na otázku, kolik z toho činí přístupy na jednotlivé oddíly (například na informační stránky o dálkovém přístupu k údajům katastru) je vidět v tabulce.
Stažení dokumentů během týdne do 5. 8. 2001:
Dokumenty ve formátu htm 48 898
Dokumenty ve formátu pdf 2 070
Dokumenty ve formátu rtf 2 421
Dokumenty ve formátu doc 25
Celkem staženo dokumentů 53 414

z toho:
STRUKTURA RESORTU (všechny přístupy) 1 802
INFORMACE O ÚŘADECH (všechny přístupy na KÚ, ZKI, ZÚ) 14 715
AKTUALITY (titulní strana, bez odkazů) 305
STALO SE (všechny přístupy) 185
JE DOBŘE VĚDĚT (všechny přístupy) 1 550
KONTAKTY (všechny přístupy) 249
PŘEDPISY A DOKUMENTY (všechny přístupy) 675
PERIODIKA V OBORU (všechny přístupy) 356
KATASTR NEMOVITOSTÍ (všechny přístupy) 9 161
DÁLKOVÝ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM KN (všechny přístupy) 9 084
ZABAGED (všechny přístupy) 807
STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA 4 641
ZAJÍMAVÉ ODKAZY (titulní stránka, odkazy nesledovány) 353
ZAHRANIČNÍ POMOC (titulní stránka, bez odkazů) 34
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ (titulní stránka, bez odkazů) 437

Z tabulky je patrné, že například poskytnuté údaje o dálkovém přístupu se podílejí na celkové hodnotě 48 898 html dokumentů částkou 9 084, tedy asi 18,6 %.

Nabízí se ještě další srovnání. Na stránce "Statistické výsledky výkonů katastrálních úřadů" vystavené na URL:http://www.vugtk.cz/~cuzk/adr03/statvysl.htmljsou uvedeny údaje, že například v roce 2000 bylo poskytnuto 1 268 088 informací z KN. Není přesně specifikováno, o jaké informace se jedná. Přijmeme-li úvahu, že jde o jakékoliv informace související s katastrem, pak vidíme, že množství informací poskytovaných tradiční cestou a množství informací poskytovaných prostřednictvím WWW resortu jsou již porovnatelná a právě týdenní grafy vývojů jednoznačně ukazují, jakým směrem jde vývoj. Bezpochyby bude během několika málo měsíců WWW nejužívanějším zdrojem informací z resortu ČÚZK. Stále se však mluví o obecných informacích, nikoliv o údajích z centrální databáze katastru, tedy z ISKN. Poskytování těchto informací není v této statistice zahrnuto.

Zdroj: Info z VÚGTK
(zs)

vyvěšeno: 3.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Internet] [Vime - Vite] [Pošta]