[Home Page]

Zveřejnění rastrových map

Zajímavým počinem kartografické divize Polské armády je zveřejnění rastrových map 1 : 100 000 oblastí styku Polska, Ukrajiny a Slovenska. Mapy jsou rozděleny do čtverečků 2 x 2 km.

Zdroj: http://www.lemko.org/maps100/index.html
(zs)

vyvěšeno: 3.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Kartografie] [Internet] [Vime - Vite] [Pošta]