[Home Page]

Založení odborné skupiny vzdělávání v zeměměřictví

6. sjezd Českého svazu geodetů a kartografů uložil nově zvolené radě doplnit do programu ČSGK na roky 2001 až 2002 vytvoření podmínek pro založení Odborné skupiny vzdělávání v zeměměřictví s cílem přispět k řešení koncepcí vzdělávání v oboru zeměměřictví.

Rada ČSGK zastává názor, že úspěšné ustavení a působení Odborné skupiny vzdělávání v zeměměřictví je možné jen v případě shody vybraného okruhu odborníků na programu činnosti takové skupiny. Programu, který by poskytoval zeměměřičům nabídku různých variant možných systémových řešení celoživotního profesního vzdělávání tak, aby se náš obor úspěšně profiloval k ostatním spolupracujícím oborům, zejména geomatice, stavebnictví, zemědělství, právu, ekonomii, pedagogice.

Dovoluji si proto požádat o názor na vznik a program činnosti odborné skupiny a o sdělení, zda jste ochotni se účastnit jejího založení jako budoucí členové.

Děkuji předem za brzkou písemnou odpověď na adresu sekretariátu Českého svazu geodetů a kartografů - Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

Ing. Petr Polák,
předseda ČSGK

vyvěšeno: 3.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]