[Home Page]

Soutěž

  1. Co představuje DMR-1?
  2. Co byl pracovní systém S-JTS?

Vylosovaný výherce obdrží topografickou mapu a letecký snímek lokality dle vlastního výběru!

Správné odpovědi z minulého čísla byly:
1 - ani jedna z nabídnutých odpovědí nebyla správná (jednalo se o rok 1967),
2 - B. Vylosovaným výhercem se stala Barbora Homolková z Prahy. Gratulujeme!

Odpovědi zašlete do 20. září do redakce.

vyvěšeno: 6.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Geodezie] [Historie] [Pošta]