[Home Page]

Spor o autorství ke geodetickému programu

Geodezie Brno, a.s. se brání proti porušování autorských práv Společnost Geodezie Brno, a.s., která se již léta úspěšně věnuje komplexní, rychlé a kvalitní službě zákazníkům v oblasti zeměměřických prací a službám spojeným s kartografickou činností (dvojnásobné ocenění "INDUSTRIAL AWARD"- cena za nejlepší vedení kartografické a geodetické společnosti v ČR), několik let vyvíjí činnost i v oblasti vývoje softwaru.

Právě vývoj softwaru znamenal pro společnost Geodezie Brno, a.s. v posledním období výrazný úspěch, jelikož po několikaletém úsilí a investicích v objemu několika milionů korun má společnost vytvořený softwarový program GB-VKM. Uvedený program je určen pro výpočetní a konstrukční geodetické práce, tvorbu digitálních mapových podkladů, automatizovanou tvorbu geometrických plánů, výpočty a dopočty souřadnic bodů. Program GB-VKM je přitom koncipován jako 32bitový nástroj pod operačními systémy Windows 95, 98, NT.

Několikaleté úsilí společnosti Geodezie Brno, a.s. na vývoji softwarového programu GB-VKM přineslo výsledný efekt především po technické stránce vyvinutého geodetického programu, který kromě obvyklých rastrových formátů (BMP, PCX, COT, RGB, RLE, RAS, TIF, CIT apod.) podporuje i vektorové formáty DGN, GMP, OBR, GRN, HPGL apod. Zároveň program podporuje zobrazení seznamu souřadnic a vlastní datový formát VKD, či import a export grafických dat v různých formátech, přičemž grafická data mohou být reprezentována různě ve vícerých oknech - podle nastavení viditelnosti jednotlivých výkresů, měřítka, vlastností kresby, apod.

Tyto technické parametry programu GB-VKM, který je dílem společnosti Geodezie Brno, a.s., jsme neuváděli náhodně.

V posledním období byl veřejnosti prezentován (např. v časopise ZEMĚMĚŘIČ 4/2001, str. 17, resp. 5/2001, str. 29), nabízen k prodeji a rovněž prodán ze strany ing. Svatopluka Sedláčka programový produkt VKM. Pokud jste si všimli náhodné podobnosti posledně jmenovaného programu se softwarovým programem, který byl v minulosti vyvíjen a financován společností Geodezie Brno, a.s., všimli jste si dobře. Bohužel, současná doba mimo seriozního výzkumu a podnikání nabízí i druhou stranu uváděné mince a společnost Geodezie Brno, a.s. se (podobně jako mnoho jiných v České republice) nevyhnula tomu, že jeden z členů týmu, který program vytvářel, nyní - v rozporu s ochranou autorských práv - nabízí identický produkt společnosti pod svým jménem.

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Geodezie Brno, a.s. považuje prezentaci, nabídku a prodej programového produktu VKM ing. Svatoplukem Sedláčkem za porušování autorských práv k programu GB-VKM a ani snaha této společnosti o vyřešení celé záležitosti smírným způsobem nepřinesla kýžený efekt, bude celá kauza předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení a zřejmě i soudního jednání.

Reklamní článek firmy:
GEODEZIE BRNO, a.s.
Dvořákova 14, 601 68 Brno
tel.: 05/422 16 065-71, fax: 05/422 16 072
gb@geodezie-brno.cz
www.geodezie-brno.cz

vyvěšeno: 3.září 2001

Reakce ing. sedláčka na tento článek.


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Geodezie] [Software] [Pošta]