[Home Page]            

Mapové zobrazení hledaného telefonního čísla


    Internet OnLine ve spolupráci se společnostmi Geodézie ČS, a.s. a Dynatech, s.r.o. uvedl mapové služby na portál QUICK.cz v březnu tohoto roku. Služba zahrnuje vyhledávání ulic a dalších vybraných objektů v celé ČR. Mapy jsou zobrazovány v různých měřítcích (ČR od 1 : 4 000 000 do 1 : 50 000, města od 1 : 50 000 do 1 : 10 000) a ve dvou různých kvalitách zobrazení (JPG, PNG) v šesti velikostech (od 480 x 300 do 1120 x 700).
   
    V současné době Internet OnLine, organizační jednotka ČESKÉHO TELECOMU, a.s., uvedl do provozu unikátní internetovou aplikaci na stránkách internetového telefonního seznamu na adrese http://phone.quick.cz/. Jedná se o možnost mapového zobrazení hledaného čísla po celé ČR. Nyní má uživatel možnost vyhledat nejen číslo bytové telefonní stanice nebo stanice organizace, ale zároveň zobrazit její umístění v mapovém systému http://mapy.quick.cz/, který je na portálu umístěn již od března letošního roku.
   
    Vzhledem k tomu, že na mapovém serveru jsou mapy všech měst, kde sídlí více jak deset tisíc obyvatel, získává uživatel této aplikace téměř 80% možnost vyhledání telefonních stanic až do úrovně ulice. V ostatních případech se zobrazí hledaná obec a její geografické znázornění.

Zdroj: tisková zprava IOL (zs)

    vyvěšeno 21.8. 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Geodezie] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Vime - Vite] [Pošta]