[pošta]             CD-ROM: zeměměřictví a katastr 1999


To: Multiple recipients of list KATASTR
Subject: CD-ROM: zememerictvi a katastr 1999
From: lumir.nedvidek@cuzk.cz
Date: Thu, 1 Jul 1999 18:26:51 +0200

Hezké odpoledne, právě jsem se vrátil z VÚGTK ze křtu jejich nového CD-ROM: Zeměměřictví a katastr 1999... Já osobně jsem nadšen jak obsahem, tak zvolenou technologií zpracování.
Tento CD-ROM totiž obsahuje nejen všechny právní předpisy (fulltextové) týkající se zeměměřictví, ale i plné znění některých odborných publikací, mimo jiné i odborný zeměměřický a katastrální slovník česko-anglický a anglicko-český, nebo dokonce několik úplných ročníků časopisu Zeměměřič.
Úplnou perlou však je "elektronická faksimile" knihy: "Nauka o rakouském katastru a o knihách pozemkových se zvláštním zřetelem na Království české" od Františka Novotného, docenta geodesie c. k. České vysoké školy technické, uředně oprávněného stavebního inženýra a civilního geometra, která vyšla v Praze péčí nakladatele Aloise Wiesnera v roce 1896 (v rozsahu cca 300 stran).
Jedná se o dílo, které je dle mého názoru stále mimořádně aktuální, neboť podrobně popisuje technické i právní aspekty týkající se "sáhových" katastrálních map (dodnes používaných na cca 70% státního území). Pokud je mi známo, tak od té doby již nikdo něco tak souhrnného vůbec nepublikoval.
Této knihy se zachovalo jen několik ojedinělých výtisků (sám vím jen o třech) a trvalo mi několik let, než jsem se domohl alespoň jedné její kopie (a to ještě pochybné čitelnosti).
Myslím, že nový CD-ROM VÚGTK by tedy neměl chybět rozhodně nikomu, kdo má co činit s KN nebo se zeměměřictvím. VÚGTK musím jen blahopřát k edičnímu počinu...
Lumír Nedvídek
Vybráno z elektronické konference KATASTR ? http://gama.fsv.cvut.cz/katastr/

    (red)
   


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/99         [Rezort ČÚKZ] [Katastr nemovitostí] [Geodezie] [Internet]     [Server]