[pošta]             Pozvání ČSGK na nejbližší odborné akce


    Seminář, který se koná ve čtvrtek 16. září 1999 v Praze (budova Obvodního úřadu Prahy 8 - Bílý dům, Zenklova 43/147, Praha 8 - Libeň). Zahájení v 9.00 hod. (prezence od 8.00 hod.) Seminář je určen pro 1 geodety, kteří GP vyhotovují, 1 úředně oprávněné zeměměřické inženýry, 1 pracovníky regionálních orgánů státní správy, 1 notáře, advokáty a pracovníky realit. kancel. Doporučuje se i pracovníkům ZKI a KÚ. Formou semináře bude výklad a zodpovídání dotazů v rámci diskuze. Účastníci budou seznámeni i s právě vycházející publikací ("Geometrický plán"- Ing.Jan Bumba) a budou si ji moci zakoupit přímo při prezenci za sníženou cenu. ZKUŠENOSTI Z DOKONČOVÁNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV A SPOLUPRÁCE OPÚ A KÚ PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉ DIGITÁLNÍ A KATASTRÁLNÍ MAPY Seminář se koná v úterý 28. září 1999 v Praze (v hotelu PYRAMIDA, Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 24). Zahájení v 9.00 hod. (prezence od 8.00 hod.) Seminář je určen pro 1 pracovníky pozemkových úřadů 1 pracovníky projektových firem 1 pracovníky geodetických firem 1 geodety ověřující výsledky zeměměř. činností Doporučuje se i pracovníkům ZKI a KÚ. Cílem semináře je zhodnotit dosavadní zkušenosti získané při provádění prací a přejímání výsledků z upravovaného území. Dále informovat o zavedení BPEJ do souboru popisných informací atd. a v neposlední řadě zodpovídat dotazy účastníků semináře. Bližší informace je možno získat v sekretariátu ČSGK - tel.: 02/210 82374 (i fax) - Ing. Vaingát.

   
   


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/99         [Katastr nemovitostí]     [Server]