[pošta]             Ze světa GIS


   

Intergraph poskytuje mezinárodnímu školskému programu GLOBE® GeoMedia™ GIS Starter Kit pro účely vzdělávání. Studenti z celého světa budou mít možnost se seznámit se standardním nástrojem GIS pri vizualizaci dat, která sbírají.
GeoMedia, GIS produkt společnosti Intergraph, slouží ke správě města San José. Byla uzavřena smlouva na 2,9 milionu dolaru .
Zdroj: < href="http://www.intergraph.cz/"http://www.intergraph.cz/
http://www.ingr.com/pressmenus/99all.stm

Změny v partnerské síti Bentley Systems
Společnost Bentley Sytems celosvětově zrušila současnou strukturu partnerů. Kategorie Bentley Business Centre a Bentley Sales Centre jsou zrušeny a na jejich místě vznikly kategorie MVAR (MicroStation Value Added Reseller - hlavní partneři) a MR (MicroStation Reseller). Bentley tak více diferencuje partnery na základě obchodních výsledků a podpory koncovým zákazníkům.
Společnost HSI jako jeden z nejúspěšnějších partnerů posledních 4 let je v kategorii MVAR.
Zdroj: http://www.hsi.cz

AUTODESK podporuje vznik vzdělávacích center na středních a vysokých školách vytvořením statutu AUTODESK ACADEMIA pro tato akademická vzdělávací centra. Talentovaným studentům tak bude umožněno získat nadstandardní vzdělávání v oblasti CA... technologií a certifikát o absolvování výuky příslušného SW. Statut získají ty školy, které prokáží adekvátní technické a programové vybavení a především pak pedagogický sbor se znalostí příslušných technologií. Školám se statutem AUTODESK ACADEMIA umožní nejen získat potřebné programové vybavení, ale zajistí i kontinuální vzdělávání pedagogů a studentů středních i vysokých škol v oblasti CA... ", uvádí Vlastimil Bejček z VUT FS v Brně.
bejcek@brno.comp.cz
http://www.c-agency.cz

   
   


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/99         [GIS]     [Server]