[pošta]             Armáda a internet


    V letošním roce začalo Ministerstvo obrany a Armáda ČR aktivně využívat mezinárodní sítě internet. Na adrese http://www.army.cz jsou v samostatných 4 tématech zařazovány:

 • aktuální informace o armádě a MO včetně struktury, rozpočtu, financování, smluv a akcí s NATO,
 • vojenské technické informace včetně přehledu domácího i zahraničního vojenského tisku, knihovního fondu, adres redakcí vojenských časopisů a vzorů nového hodnostního označení v Armádě ČR,
 • údaje o vojenském školství s hlavními daty o studijních oborech, náplni studia a požadavcích kladených na uchazeče o studium,
 • zajímavosti a novinky z výzbroje a způsobů vedení ozbrojených konfliktů včetně zbraní a forem vedení informační války.
     Kromě získávání informací, které potřebují muži zeměměřiči, vojáci v záloze, mohou využít zájemci také spolupráce s internetovou armádní redakcí při Agentuře vojenských informací a služeb (AVIS) pro publikování vlastních názorů nebo odborných sdělení k tématice vojenství a obrany státu, pokud neobsahují utajované skutečnosti. Kontakt na redakci - email: avis@mbox.vol.cz V souvislosti s blížícím se 80. výročím vzniku vojenské topografické služby (listopad 1998) lze v příštích měsících na internetu očekávat také příspěvek aktivních vojenských zeměměřičů.

  Zdroje: internet, Vojenské rozhledy čís. 2/1998.
    (VK)


  Z časopisu Zeměměřič č. 9+10/98         [Internet]     [Server]