[pošta]             Autodesk spolupracuje se stavebními inženýry


    Praha (21. 9. 1998): Autodesk na konci srpna podepsal významnou smlouvu o spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI). ČSSI je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdru ení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů činných ve výstavbě v Čechách a na Moravě. "Pro členy svazu tato smlouva znamená lepší přístup k informacím o produktech Autodesku, možnost přímé spolupráce s partnery Autodesku, kteří v oblasti stavebnictví působí a v neposlední řadě i značné slevy na software, které jsou členům svazu Autodeskem poskytovány.
  (va)


Z časopisu Zeměměřič č. 9+10/98         [Víme - víte]     [Server]