[pošta]             KOMORA INFORMUJE


    OPAVA (29. 6. 1998): Na 8. zasedání představenstva KGK bylo rozhodnuto, že valná hromada Komory geodetů a kartografů se uskuteční 18. až 19. 9.1998 na Orlíku (vlo né 1 500 Kč). Vyplynulo to z jednání o plánu činnosti. Komorou zpracovaný materiál o problematice vývoje v oboru zeměměřictví bude projednáván i v jednom z výborů Senátu; dále bylo odhlasováno, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude informován ČÚZK. Návrh zákona o Komoře v poslední upravené verzi lze postupovat jednotlivým poslancům nebo senátorům. Oborové radě Komory byl schválen Statut. Řady Komory rozšířila společnost Hrdlička a z fyzických osob projevili o členství zájem inženýři Lubomír Kaván, Jan Chroust, Jan Pazdera a Miloš Tomášek, kteří po upřesnění jimi neuvedených dat budou přijati. Představenstvo dále vyjádřilo jednoznačnou nespokojenost s formou publikování informací o jednání Komory. V závěru zazněla informace o tendenci snižovat ceny za práce pro SPT Telecom. Podrobně na internetu.
  (ps)
Zdroj: Zápis Jiřího Vaingáta


Z časopisu Zeměměřič č. 9+10/98         [Rezort ČÚZK]     [Na úvodní stránku]