[pošta]             Sbírá se asi všechno


    PRAHA (11.- 13. 9. 1998): Sbírat lze všechno a někdo také všechno sbírá. Možná byste ještě někde doma našli torzo známkové sbírky uložené v albu, ve sklepě máte krabici s horninami a v zásuvce měšec s mincemi z celého světa. Na výstavě Sběratel obsadili stánky navíc ještě sběratelé telefonních karet. Nutno připomenout, že první telefonní karty se objevily v Praze až v roce 1991, proto odtud pochází také největší počet sběratelů. Na Slovensku se objevily karty až po rozpadu Československa. Není tedy divu, že kompletní sbírka veřejných československých karet obsahuje pouhých 19 karet. Sběratelé telefonních karet mají svůj klub, kde jsme se zeptali, zda se na kartách objevují také mapy a zda se karty s tímto motivem sbírají. Dozvěděli jsme se, že nejatraktivnějším námětem je Coca-Cola, která až s pěti tisíci náměty z celého světa drží prvenství, dále se sbírají zvířata, technika jako letadla, automobily, lokomotivy a příroda. Mapy se prý objevují na telefonních kartách velmi vzácně a zatím prý nejsou předmětem tematických sbírek. Přesto se nám podařilo zakoupit tuzemskou telefonní kartu Telecomu, na které je výřez středních Čech z mapy ČR neurčitého měřítka. Nejpěknější mapu na telefonní kartě mají prý občané Lichtenštejnska, kteří si před zatelefonováním mohou prohlédnout plán Vaduzu. Více výřezů z map a vyobrazených geodetických přístrojů naleznete podle slov bývalého námořníka a nynějšího znalce bankovek a mincí Evžena Škňouřila na nejrůznějších platných i neplatných bankovkách a mincích z celého světa. Některé jsme si prohlédli na výstavě přímo u stánku Náprstkova muzea, kde jsme hovořili s autorem knihy Hlavní města. Zeměměřič se zaraduje určitě více, pokud bude sbírat známky, jak ostatně dokumentuje náš seriál. Výstava Sběratel sice neukázala, co se v echno může sbírat, ale potě ilo nás, že na zastoupených oborech jsme kromě mineralogie našli v ude zeměměřickou tematiku.
  (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 9+10/98         [Víme - víte]     [Server]