[pošta]             TOP Zeměměřiče ´98


    Potřetí náš časopis vyhlásil anketu o největží geodetickou firmu působící v oborech geodezie, kartografie, fotogrammetrie a GIS. Rozeslali jsme přes 170 dotazníků, z nichž se jich vrátilo 63.
   Ze získaných údajů jsme sestavili několik žebříčků. Základní žebříček TOP Zeměměřič ´98 obsahuje údaje o 30 firmách, které dosáhly v r. 1997 výnosy (obrat) minimálně 10 milionů Kč. Největší novinkou je, že pro srovnání jsme zprůměrovali údaje z této tabulky a získali průměrnou geodetickou firmu - ta vznikla v r. 1992, má 50 zaměstnanců a výnosy (obrat) 41,2 mil. Kč. Nehodnotili jsme firmy, které většinu obratu "nedělají" ve výše uvedených oborech. Tabulku TOP Zeměměřič ´98 doplňují 4 menší tabulky.
   Aby hlavní tabulka podávala kompletnější informace o firmách, doplnili jsme údaje o percentuelním zastoupení praktické a obchodní činnosti (všimněte si, že obchod - tj. prodej výrobků jiných firem - většinou vylepšuje výsledky uvedených firem - to je výrazně projevuje v tabulce produktivity práce - první tři firmy se výhradně zabývají obchodní činností). V hlavní tabulce je též percentuelní srovnání obratu v letech 1997 a 1996 a produktivita práce na jednoho zaměstnance. U všech firem uvádíme umístění v loňské anketě. Ze srovnání obou údajů vyplývá, že segment geodetických firem je více méně stabilizovaný.

   Poprvé se ankety zúčastnily firmy AGEO, s.r.o. (12.), GS Sokolov (18.), GON Hradec Králové, a.s. (28.), GROMA, s.r.o. (29.) a GK Nedoma & Řezník (30.). Údaje o sdružení firem HELP SERVICE GROUP (účastník obou předešlých anket) se nám nepodařilo zjistit. Podruhé jsme vyzvali firmy, aby potvrdily věrohodnost údajů v dotazníku kopií účetní závěrky (výkazu zisku a ztrát nebo auditu). 8 firem (přes 11%) tak učinilo.
   Bohužel se nám nepodařilo získat údaje některých firem (odmítly nebo přes urgence neposkytly včas požadovaná data). Škoda, protože tyto firmy by pravděpodobně ovlivnily pořadí na prvních třiceti místech, kromě zmíněného sdružení firem HELP SERVICE GROUP jde např. o firmy: GECOM, s.r.o. (Praha), GEO - HRUBÝ & ŠIROKÝ, s.r.o. (Plzeň), GEOINVEST, s.r.o. (Praha), GEOLINE, s.r.o. (Praha), GEOS, geodetické práce, v.o.s. (Litoměřice), GEUS, s.r.o. (Praha), GRID, s.r.o. (Praha), KELLNER (Karlovy Vary), Sokkia, s.r.o. (Praha) aj.
   Pod hlavní tabulkou uvádíme celkové tržby a počet zaměstnanců firem s obratem přesahujícím 3 mil. Kč, a tři menší tabulky, které stanoví pořadí firem s největším počtem zaměstnanců a výší obratu v praktické a obchodní činnosti.


 

   Prvních deset firem představujeme podrobněji.
1. GEODEZIE Brno, a.s. - Vznikla transformací s.p. Geodézie Brno v r. 1991, sídlí v Brně. Majoritním akcionářem jsou firmy ovládané BVV Brno. Výnosy firmy v r. 1997 stagnovaly, posílila první pozici v počtu zaměstnanců.
2. GEODIS Brno, s.r.o. - Jedna z nejstarších privátních geodetických firem v ČR (založena v r. 1990), sídlí v Brně. Celkový obchodní obrat v r. 1997 stagnoval. Firma si zachovala první pozici ve výnosech v obchodní činnosti.
3. GEODÉZIE ČS, a.s. - Vznikla transformací s.p. Geodézie Liberec v r. 1992 a má sídlo v Liberci. Firmu majetkově ovládá management firmy. Největší nárůst společnost zaznamenala v oblasti kartografického nakladatelství (19% podíl na celkových výnosech).
4. GEFOS, s.r.o. - Firma vznikla jako právní nástupce geodetické divize Vodních staveb Bohemia, a.s., v r. 1994, má sídlo v Praze 8. V r. 1997 zaznamemala výrazný propad výnosů o třetinu!
5. GEOVAP, s.r.o. - Patří k nejstarším soukromým geodetickým firmám v ČR (1990), sídlo má v Pardubicích. I přes propad tržeb v obchodní činnosti zaznamenala téměř 15% nárůst celkových výnosů.
6. GEOMETRA Opava, s.r.o.* - Největší geodetická firma severní Moravy vznikla v r. 1991, má sídlo v Opavě. I přes úbytek státních zakázek zaznamenala v r. 1997 téměř pětinový nárůst výnosů.
7. HRDLIČKA, s.r.o. - Jedna z nejstarších geodetických firem v ČR (1990), má daňové sídlo v Berouně (vlastní sídlo je v Praze 5). Podle údajů poskytnutých firmou byl r. 1997 velmi úspěšný - téměř 50% nárůst výnosů.
8. GEODÉZIE Krkonoše, s.r.o. - Největší geodetická firma severovýchodních Čech vznikla v r. 1991. Poprvé se propracovala do první desítky - zaznamenala v r. 1997 úctyhodný růst asi tříčtvrtinový.
9. PAP & SPOL., s.r.o. - Největší čistě obchodní firma nabízející přístroje, zařízení a pomůcky pro zeměměřiče v ČR. Vznikla v r. 1991 a má sídlo v Mostě.
10. GEOS, s.r.o.* - Dynamicky se rozvíjející firma, založená v r. 1991 se sídlem v Hradci Králové se poprvé zařadila první desítky. Zaznamenala více než dvoutřetinový meziroční růst obratu.
  Jiří KANIS
* firmy, které potvrdily věrohodnost údajů v dotazníku kopií účetní závěrky (výkazu zisku a ztrát nebo auditu)

 
 

Pořadí firma pořadí 1996 výnosy celkem [v mil. Kč] rok zahájení činnosti počet zaměstnanců výnosy/obchodní obrat v činnosti produktivita na 1 zaměst.
[v mil. Kč]
1997 1996 srovn. 97/96
[v %]
praktické
mil. Kč(%)
obchodné
mil. Kč(%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.-7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.-28.

29.
30.
GEODEZIE Brno, a.s. *
GEODIS Brno, s.r.o.
GEODÉZIE ČS, a.s. Liberec
GEFOS, s.r.o., Praha
GEOVAP, s.r.o., Pardubice
GEOMETRA Opava, s.r.o. *
HRDLIČKA, s.r.o., Praha
GEODÉZIE Krkonoše, s.r.o., Harrachov
PAP & SPOL., s.r.o., Most
GEOS, s.r.o., Hradec Králové *
GP Praha, s.r.o.
AGEO, s.r.o., Brno
GEODÉZIE České Budějovice, s.r.o.
HYDROSOFT Praha, s.r.o.
GEODIS Praha, s.r.o.
GEODETICKÉ SLUŽBY Plzeň, s.r.o.
GEOSTA Ostrava, s.r.o.
GS geodet. služby, s.r.o., Sokolov
GEODING, s.r.o, Třebíč
GEODET, v.o.s., Liberec
GEPRO, s.r.o., Praha
KVADRANT, s.r.o., Brno *
IGM, s.r.o., Brno *
GEOTRONICS Praha, s.r.o., Praha
ATLAS, s.r.o., Praha
GEODET, s.r.o., Praha
GEPARD, s.r.o., Praha
GON Hradec Králové, a.s.
GROMA, s.r.o., Plzeň
GK Ing. Nedoma & Ing. Řezník, Praha
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
11.
9.
12.
10.

15.
13.
17.
25.
16.

18.
23.
24.
20.
26.
19.
21.
28.
29.
173,0
166,6
145,0
80,4
70,4
58,9
58,9
44,5
41,5
39,7
36,0
27,0
25,0
23,6
22,0
18,9
17,8
15,0
14,4
14,0
13,4
12,9
12,8
12,5
11,2
10,2
10,1
10,1
10,0
9,8
176,9
166,0
129,0
122,6
61,0
49,4
40,0
25,5
30,0
23,7
27,6

21
22,9
17,4
12,4
19,3


12,5
12,4
14,3
11,5
15,2
13,0
10,1
10,0
6,1
97,8
100,0
112,4
65,6
114,8
119,2
147,3
174,5
138,3
167,5
130,4

119,0
103,1
126,4
152,4
92,2


112,0
108,1
90,2
111,3
82,2
86,1
101,0
101,0
165,6
1992
1990
1992
1994
1990
1991
1990
1991
1991
1991
1990
1994
1992
1991
1994
1993
1991
1992
1990
1992
1991
1992
1993
1995
1990
1992
1994
1991
1996
1991
282
100
220
110
71
94
102
70
7
60
3
25
45
24
30
25
22
22
21
19
21
19
24
5
12
12
16
16
15
22
154,0 (89,0)
86,2 (51,8)
142,0 (97,9)
54,4 (67,7)
54,0 (77,1)
50,1 (85,1)
53,9 (91,5)
43,0 (96,6)
41,5 (100)
39,7 (100)
6,0 (16,7)
27,0 (100)
24,6 (98,4)
20,6 (87,3)
15,0 (68,2)
18,7 (98,9)
16,1 (90,4)
15,0 (100)
14,4 (100)
14,0 (100)
13,4 (100)
9,3 (72,1)
12,6 (98,4)
12,5 (100)
10,1 (90,2)
10,2 (100)
10,1 (100)
9,5 (94,1)
10,0 (100)
9,8 (100)
19,0 (11,0)
79,8 (48,2)
3,0 (2,1)
26,0 (32,3)
16,0 (22,9)
8,8 (14,9)
5,0 (8,5)
1,5 (3,4)


30,0 (83,3)

0,4 (1,6)
3,0 (12,7)
7,0 (31,8)
0,2 (1,1)
1,7 (9,7)
3,6 (27,9)
0,2 (1,6)

1,9 (9,8)


0,6 (5,9)


0,613
1,660
0,659
0,731
0,986
0,627
0,577
0,636
5,929
0,662
12,000
1,080
0,556
0,983
0,733
0,756
0,809
0,682
0,686
0,737
0,638
0,679
0,533
2,500
0,933
0,850
0,631
0,631
0,667
0,445
průměrná geodetická firma - 41,2 - - 1992 50 31,2 (75,7) 10,0 (24,3) 0,824


 
  Firmy s obratem od 3,5 do 9,8 mil. Kč (jméno firmy, výnosy / obchodní obrat, počet zaměstnanců)
OLGEO, s.r.o., Vel. Bystřice - 8,0 mil. (22 zaměstnanců), SHK - geodet. práce, s.r.o., Brno - 8,0 mil. (11), GAK, zeměměř. práce, s.r.o., Plzeň - 8,0 mil. (25), GK Ing. Slav. Gabrhel, Č. Třebová - 8,0 mil. (15), HLOUŠEK, s.r.o., Brno * - 7,4 mil. (14), GEODING PU, s.r.o., Třebíč - 7,2 mil. (14), GSK - konsorcium, Praha - 7,0 mil. (15), Jan Kolář - GISAT, Praha - 6,5 mil. (15), GEODÉZIE Trutnov, s.r.o. - 5,8 mil. (14), Ing. Jiří Olšar - Zeměměřictví Jeseník * - 5,7 mil. (15), GK Uherský Brod - 5,4 mil. (8), GEOREAL, s.r.o., Benešov - 5,2 mil. (12), GEOMESS, v.o.s., Praha - 5,1 mil. (5), GEOMAN - Ing. Jiří Mrůzek, Zlín - 5,1 mil. (14), SMALL, s.r.o., Polička - 4,9 mil. (10), HMH, geodetická kancelář, s.r.o., Praha - 4,8 (10), GEO HANÁ, s.r.o., Prostějov (dř. Geovap Haná, s.r.o.) - 4,7 mil. (7), GEODETA, v.o.s., Vsetín - 4,5 mil. (7), GEODÉZIE Dvůr Králové, s.r.o. - 4,5 mil. (11), GK Ing. V. Češka, Plzeň - 4,5 mil. (12), GEOKA, s.r.o., Úvaly - 4,4 mil. (5), AGREKOS, s.r.o., Chomutov - 4,3 mil. (8), PROGESTA, družstvo, Chotěboř - 4,0 mil. (10), PK Geo, s.r.o., Brno - 3,8 mil. (5).


 
Firmy s největším počtem zaměstnanců
1.GEODEZIE Brno, a.s. * 282
2.GEODÉZIE ČS, a.s.220
3.GEFOS, s.r.o.110
4.HRDLIČKA, s.r.o.102
5.GEODIS Brno, s.r.o.100
6.GEOMETRA Opava, s.r.o. *94
7.GEOVAP, s.r.o.71
8.GEODÉZIE Krkonoše, s.r.o.,70
9.GEOS, s.r.o. *60
10.GEODÉZIE Č. Bud., s.r.o.45
průměr  50

 
Firmy s největšími výnosy (obratem) v praktické činnosti
1.GEODEZIE Brno, a.s. *154,0
2.GEODÉZIE ČS, a.s.142,0
3.GEODIS Brno, s.r.o.86,2
4.GEFOS, s.r.o.54,4
5.GEOVAP, s.r.o.54,0
6.HRDLIČKA, s.r.o.53,9
7.GEOMETRA Opava, s.r.o. *50,1
8.GEODÉZIE Krkonoše, s.r.o.43,0
9.GEOS, s.r.o., *39,7
10.AGEO, s.r.o.27,0
průměr     31,2

 
Firmy s největšími výnosy (obratem) obchodní činnosti
1.GEODIS Brno, s.r.o.79,8
2.PAP & SPOL., s.r.o.41,5
3.GP Praha, s.r.o.30,0
4.GEFOS, s.r.o.26,0
5.GEODEZIE Brno, a.s. *19,0
6.GEOVAP, s.r.o.16,0
7.GEOTRONICS Praha, s.r.o.12,5
8.GEOMETRA Opava, s.r.o. *8,8
9.GEODIS Praha, s.r.o.7,0
10.HRDLIČKA, s.r.o.5,0
průměr    10,0

 
Firmy s největší produktivitou práce
1.GP Praha, s.r.o.12,000
2.PAP & SPOL., s.r.o.5,929
3.GEOTRONICS Praha, s.r.o.2,500
4.GEODIS Brno, s.r.o.1,660
5.AGEO, s.r.o.1,080
6.GEOVAP, s.r.o.0,986
7.HYDROSOFT Praha, s.r.o.0,983
8.ATLAS, s.r.o.0,933
9.GEODET, s.r.o., Praha0,850
10.GEOSTA Ostrava, s.r.o.0,809
průměr  0,824
* firmy, které potvrdily věrohodnost údajů v dotazníku kopií účetní závěrky (výkazu zisku a ztrát nebo auditu)


Z časopisu Zeměměřič č. 9+10/98         [Server]