[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení

  Tvorba Atlasu krajiny České republiky zdárně pokračuje. Vedle vlastní práce na obsahu díla vyvolala širokou diskusi přímo i zdánlivě vzdáleně zainteresovaných odborníků. Jak bylo již nedávno na webových stránkách Geoinformací uvedeno, celý projekt, zadaný jako úkol VaV MŽP ČR, koordinuje Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích pod vedením doc. Ivo Tábora, CSc., ředitele ústavu. Spolupracujícími institucemi v roli spolunositele projektu jsou dále Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Česká geologická služba, Palackého univerzita v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně. Po koncepční a obsahové stránce tvorbu řídí Redakční rada Atlasu krajiny ve složení: předseda: RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., náměstek ministra životního prostředí ČR, místopředsedové: Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc. (VÚKOZ), Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.(UP) a Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (ČVUT), členové: RNDr. Ivan Suchara, CSc. (VÚKOZ), Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. (UK), Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (MU), RNDr. Miroslav Martiš (ČZU), RNDr. Peter Pálenský (ČGS), Mgr. Peter Mackovčin (AOPK ČR), Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. (ICA) a Ing. Ivan Dejmal. Organizační stránku tvorby má na starosti Výkonná rada v čele s doc. Ivo Táborem, CSc. Ta se člení na dvě skupiny. Tématickou skupinu vede Mgr. Peter Mackovčin (AOPK ČR) a jejími členy jsou: Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc , Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., Ing. Vladimír Zdražil, RNDr. Peter Pálenský, RNDr. Jan Hošek a Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc. V čele technologické skupiny stojí Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. a s ním spolupracují Mgr. Robert Tomas, Mgr. Peter Mackovčin , RNDr. David Strnad, Prof. Ing. BohuslavVeverka, DrSc., RNDr. Tatiana Hrnčiarová, Ing. Jiří Hradec, Doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. a Ing. Jan Kolář, CSc. Vedle takto přímo zastoupených institucí byla řešitelským týmem oslovena dlouhá řada institucí a odborníků v České republice. Ke konci roku se od nich sešlo téměř 400 nabídek na sestavení jednotlivých mapových listů. V nejbližší době nabídky projdou prvním recenzním řízením a autoři budou oficiálně pověřeni prací na zvolených dílech. Tím se samozřejmě možnost vstupu do tvorby AK ČR vůbec nezavírá. Další odborníci a instituce se mohou volně k tvorbě atlasu přihlašovat, neboť jde o to, aby žádná stránka tohoto zajímavého díla, které nemá zatím v české kartografii obdobu, nebyla zanedbána. Je také předpokládáno, že odborníci, zodpovědní za jednotlivé oddíly atlasu (viz www.geoinformace.cz), budou pro témata chybějící v nabídce hledat vhodné řešitele a řešitelské kolektivy. Rok 2004 bude tedy opět obdobím intenzivní tvůrčí práce.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 30.12.2003
  ID článku: 1000              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů