[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Před nedávnem společnost GEODIS BRNO zpřístupnila bezplatně veřejnosti aktuální barevnou leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení. Nyní je podobně k dispozici družicová ortofotomapa. Obě díla jsou vystavena na firemním ImageServeru a uživatelé mají možnost si prohlížet prakticky libovolném měřítku také tento moderní kartografický produkt reprezentující léta 2000 až 2001. Vzhledem k tomu, že leteckou ortofotomapu si prohlíželi zaregistrovaní uživatelé, na jejich elektronické adresy přišly před časem zprávy o zveřejnění tohoto díla, včetně přímé adresy na Internetu. Noví zájemci se mohou samozřejmě registrovat dále, zatímco dřívější vstupují do mapserveru jen přihlášením. Noví uživatelé se mohou opřít o následující návod. K družicové ortofotomapě se dostanou kliknutím v kolonce „Služby“ na položku „DATA“ a pak výběrem „Satelitní ortofoto ČR“ ve sloupcové nabídce. Z ní se zájemce dostane dál kliknutím na „Datový sklad…“. Potenciální návštěvník se dostává před možnost „Přihlášení“ či „Registrace“. Přistupuje-li tentokrát ke kterékoli ortofotomapě poprvé, „registrace“ je nezbytná. Uživatel obdrží souhlasný mejl. Pak je oprávněn k „přihlášení“. Po něm vstupuje do prostředí „Geodis ImageServeru“, kde je upozorněn na pravidla používání vystavené ortofotomapy. Nejprve se dostává na „front page“ ImageServeru, kde se zobrazí prostor kolem Brna ve vlastním mapovém okně v přírodě blízkých barvách. K jeho obsluze má k dispozici vlevo nahoře za rámem tradiční nástroje – zvětšení, zmenšení, posun, návrat. Do rámu jsou zabudovány posuvné klíny, umožňující posun ortofotomapy v okně poledníkovým, rovnoběžkovým či diagonálním směrem. Současně se vždy vlevo dole v rámu objevuje aktuální grafické měřítko. Další užitečné informace a ovládací prostředky poskytuje prostor napravo od mapového okna. Zde je dispozici přehledná mapa ČR, ve níž pohyblivý (polohově i velikostně), červeně orámovaný obdélník ukazuje polohu prostoru právě prohlíženého výřezu v mapovém okně. Pod mapkou je nabídka podpůrných datových vrstev vhodných ke kombinování s družicovou ortofotomapou. Lze si vybrat jak názvy obcí, resp. obecně sídelních jednotek a body jejich středů, tak poloprůhledné zákresy intravilánů. Názvy obcí jsou barevně rozlišeny podle typu a velikosti obce, a jejího administrativního postavení. Poněkud kuriózně působí možnost, že lze vypnout nejen tyto vrstvy, ale současně i vlastní ortofotomapu, a tak zvětšovat, zmenšovat apod. prázdné mapové okno. Níže je umístěn další velmi důležitý nástroj, a sice vyhledávač zájmových výřezů pracující na základě využití známých názvů obcí (prozatím nabídka pracuje jen s názvy obcí). Jestliže uživatel v okně u nápisu „Vyhledat“ zapíše požadovaný název, mapové okno se zacentruje nad střed označené obce, vždy v měřítku cca 1:140 000, tj. bez ohledu na měřítko předchozího výřezu. Dále pak může s výřezem manipulovat s dostupnými nástroji podle vlastní úvahy. Zdálo by se, že obě díla si vzájemně konkurují a vyšší rozlišovací schopnost letecké ortofotomapy diskvalifikuje družicovou ortofotomapu v očích laických i odborných uživatelů. Tato však disponuje jednou významnou výhodou. Ačkoliv jde mozaikované kartografické dílo, sestavené z několika družicových scén Landsatu ETM z posledních let, lze očekávat, že velké prostory byly nasnímány synchronně a tedy barevné projevy ploch na obraze jsou nejen barevně, ale i časově konzistentní. Řada prostorových úkolů a řešení vyžaduje právě taková data, a ta nemůže poskytnout sebepečlivější letecké snímkování. Ostatně návštěvníci ImageServeru Geodisu mohou tuto skutečnost posoudit sami – možnost srovnávání je „poruce“ a stojí za využití.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 23.01.2004
  ID článku: 1013              Používané zkratky
  další informace: www2.geodis.cz/mapserver...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Internet

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů