[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2004

Resort ČÚZK

 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Katastr nemovitostí

 • Nuda v Brně nebyla
 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Nahlížení do katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Nuda v Brně nebyla
 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Kartografie

 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy X
 • Samospráva má data z KN zdarma

  GIS

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Česká lokalizace pro Autodesk Map a Map Series
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • GIS... Ostrava 2004 již 25. ledna
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  GPS

 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • TOUR DE GEODETICKÉ CENTRUM

  DPZ

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Fotogrammetrie

 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Software

 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16

  Různé

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Školství

 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Internet

 • Mobilní a internetové technologie
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Historie zeměměřictví – observatoře světa

  Z domova

 • Nuda v Brně nebyla
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy X
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Ze zahraničí

 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (3. část)
 • Poděkování členům (dokončení)
 • Víte, že...
 • »ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY« pro rok 2004
 • Zeměměřiči a daň z přidané hodnoty v roce 2004
 • Informace o připravovaných odborných akcích

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Nabitý plenární program v řadě na sebe navazujících tématických bloků a paralelní technická výstava přilákal množství návštěvníků, takže byl problém najít v konferenčním sále byť jediné místečko. Mobilní a internetové technologie – podtitul letošního semináře – ustupovaly chvílemi poněkud do ústraní. Na dopoledním plátně přesto vládly geoinformační infrastruktury.

  Zahřívací novinkou, tak říkajíc z jiného těsta, bylo modelování intenzity hluku pomocí GIS z laboratoře ostravských kolegů A. Orlíka a P. Jančíka. Podařilo se jim vyvinout postup, po kterém architekti a bezpečáci již dlouho toužili a i hygienici si již mnou ruce. Intenzitu hluku z dopravy čekají „hluché“ chvíle.

  Navazující blok, věnovaný očekávaným GII, doznal drobných změn v důsledku absence hlavní aktérky ing. E. Pauknerové. Ing. B. Horáková z VŠB-TU ji lépe než dobře nahradila, a tak byla příležitost se dozvědět, jak vypadá a kam směřuje česká metainformační infrastruktura. Po tříleté práci je k dispozici systém MIDAS jako centrální katalog geodat. Systém MIDASlite umožňuje tvorbu a vstup metadat do MIDASu, zatímco MIDASprax a MIDASkraj připravují aktivní uživatele MIDASu. Na horizontu se rýsují nové cíle. Projekt MIDAS-G má jako portál umožňovat přístup k informacím o geodatech v ČR. MIDAS-K by zase měl být veřejným katalogem podobným současnému MIDASu, ovšem respektujícím normy ISO. Na stole by se měly objevit standardizační dokumenty, začlenění do NGII a CZ-INSPIRE a samozřejmě na evropský INSPIRE. Společně se činí MI ČR a ČAGI a výsledky na sebe nedají dlouho čekat.

  Plné ruce práce měl i má „staťák“ – čili ČSÚ. Aplikace GIS nad sčítacími obvody (je jich kolem 52 000 v ČR) vnáší do dat tolik potřebný prostorový pohled. Ing. Z. Udržalová v roli průvodce Registrem sčítacích obvodů ČR rozhodně nebloudí a vedle odborníků se mohou těšit i laici. Ti první mohou některá data získávat již dnes zadarmo (jak dobře to slovo zní v houští současné české geoinformatiky!), ti druzí jsou jistě zvědaví na další vývoj návrhu na částečnou veřejnost registru.

  Vlastní webové technologie přišly na přetřes před polednem. Atraktivní téma (a nakonec i úkoly) řeší dnes téměř všichni, co mají a chtějí v geoinformatice něco znamenat. Státní správa, firmy, školy a pestrá konsorcia skutečně nezahálejí. Na Internetu je dnes k vidění ledacos. Pravda, ne nade vším srdce kartografů jásají, neboť provedení map a jiné prostorové modely nepřehlédnutelně zaostávají za úrovní dosaženou technologickým pokrokem. Role vzdělání (a umění „umět“) tak dostává nový rozměr v této rušné době. Proto si všichni rádi vyslechli slova doc. V. Voženílka z UP o geoinformatické gramotnosti, byť umět jenom „mačkat knoflíky“ je tak lákavé.

  GISy v průmyslu jsou dnes i u nás zavedeným nástrojem pro plnění mnoha úkolů, inventarizací počínaje, přes různé analýzy po efektivní modelování situací, často nevítaných, třeba v krizovém managementu. Horní Slezsko na polské i české straně vděčí za svůj rozvoj právě průmyslu. Že tento rozvoj nezanechal jenom pozitivní stopy, ví i malé dítě. Technologie GIS tak slouží jak k předcházení dalšímu poškozování, tak remediaci nechvalných výsledků předchozího vývoje. V těchto oblastech mají průmyslové podniky a jejich GISy (a nakonec i jejich implementátoři) ve vlastech českých značné rezervy a rozhodně se vyplatí upřít pozornost tímto směrem. Ostatně v budoucí EU bychom v této oblasti technologického pokroku mohli stát na špici.

  Geoinformatika má také svoji exotiku. Okem senzoru nebo mapou se lze přenést do dalekých zemí nebo byť jen „za kopečky“, kam nedoznívá „hučení vody po lučinách“. Je jen velkým potěšením, že naši odborníci se dostávají do mezinárodních projektů, kde jsou jim svěřovány často klíčové role a úkoly. Cestou projektů zahraničních účastníků semináře zase bylo možné nahlédnout jinak na problémy pojednávané pomocí GIS a DPZ. Tady plní GIS Ostrava nenahraditelnou roli zprostředkovatele nových trendů nejen technologických, ale i ryze myšlenkových – lidských ze zahraničí k nám. Řešení problému pomocí GI technologií znamená nejen „umět“, ale hlavně problému „rozumět“. I v tomto ohledu je GIS Ostrava svátkem geoinformatiků.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 30.01.2004
  poslední aktualizace: 17.02.2004
  ID článku: 1020              Používané zkratky
  další informace: www.cagi.cz/midas...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  DPZ

  Internet

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů