[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2004

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čí výmysl je GP v JTSK?
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Současný stav poskytování dat z katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům

  Kartografie

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Kartografové předávali mapy roku 2003
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Pozemkové úpravy

 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh

  GIS

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • GISáček
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • 24. sympozium UDMS v říjnu 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • GISáček v on-line přenosu
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  GPS

 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS

  DPZ

 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  Fotogrammetrie

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Software

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • Využití produktů firmy GEPRO při řešení problémů souvisejících s těžbou štěrkopísku z vody
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00

  Různé

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Úžasná nabídka nového monitoru pro vaše počítač
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Zemřel profesor Josef Vykutil
 • Cestovní náklady v r. 2004
 • Monitor pod lupou
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley

  Školství

 • GISáček
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • GISáček v on-line přenosu

  Internet

 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Monitor pod lupou
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Historie

 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Viditelnost vesmírné stanice ISS
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Co dosud nebylo (k 7. 1. 2004 - 1. díl)
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kubík SMS DreamCom
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Z domova

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Zpráva o stavu Českého svazu geodetů a kartografů
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • GISáček v on-line přenosu
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Ze zahraničí

 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  ČSGK

 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží

  KGK

 • Co se skrývá za názvem Lités?

  NZK

 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Úvodník

 • Hory, doly, Černý les...

  Katalog

  Vševědna

 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení

  Zeměměřičský věstník

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004

  Darová u Plzně, 5.-6. 2. 2004: Konference Informační management ve veřejné správě (Information management of Public Administrationb IMPA 2004) přinesla různorodé příspěvkyv oblastech řízení informací a procesů ve veřejné správě rozdělené do tří hlavních temat:
  - Informační systémy a technologie ve veřejné správě.
  - Užití systémového přístupu při informatizaci veřejné správy.
  - Užití manažerských metod při řízení informačních projektů.

  Konference se snažila vytvořit komunikační platformu, která by prohloubila spolupráci mezi jednotlivými regiony, městy i obcemi a přispěla k rozvoji informační společnosti. na konferenci byla prezentována práce Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Rozvoj informační společnosti není jen úlohou vlády a státu, ale základem úspěchu je partnerství státní správy a samosprávy, občanů, podnikatelské veřejnosti, informačního průmyslu a akademické i výzkumné sféry.
  Konference, která se konala pod záštitou ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, se za MI ČR zúčastnil jeho náměstek ing. L Moravčík, dále krajští hejtmani i radní a asi stovka zástupců veřejné správy, organizací a komerčních společností.

  Během konference byl slavnostně otevřen internetový přeshraniční hospodářský portál www.REGIOPORT.cz - projekt regionální spolupráce a informatiky, který nabízí pomoc malému a střednímu podnikání a přeshraniční spolupráci mezi "západními kraji" a přilehlými německými regiony.

  Z jednotlivých prezentací krajských portálů musel posluchač nabýt dojmu, že se upředňostňují portály v HTML formátu před generovanými informacemi z databází. Další šokujícím sdělením byla informace, že se mnohde občan v obsáhlém portálu nevyzná a často nejsou preferovány nejžádanější oblasti portálu před nezajímavými (ale nutnými)dokumenty.
  Od generálního partnera konference zaznělo, že Microsoft dnes již nenabízí pouhé krabice (SW), ale celá řešení. Informatici si zase postěžovali na malou počítačovou gramotnost představitelů krajů a obcí.

  Geografické informačníní systémy (GIS) zaplnily takřka celé odpoledne jedné ze dvou sekcí. Ing. Petr Seidl se svými spolupracovníky prezentoval GIS a sdílení dat očima společnosti ARCDATA PRAHA na platformě ESRI. Společnost, která během 2 let kompletně vybavila GIS technologií všechny krajské úřady, začala svoji prezentaci od piky vysvětlením "co je to GIS" a přes hlavní aspekty GIS došla k chápání GISů jako komplexních IS a ne pouze databáze a nástrojů.
  Společnost T-MAPY představila Řešení GIS pro města a obce ve vazbě na kraje. Ing. Jiří Bradáč krátce pohovořil i o Úvodní studii GIS krajů, kde společnost prezentovala představu, jak by měl vypadat nepodkročitelný standard GIS kraje. Období lokálních GISů skončilo a začíná distribuovaný GIS s možností sdílení dat z různých míst. T-MAPY pracují pro 80 měst a asi 250 obcí a plně využívají svůj 11 letý potenciál na trhu GIS v ČR a místo jedné z nejsilnějších společností v GIS prostoru. Závěrem příspěvku se diskutovalo i o lidském potenciálu v oblasti GIS, kdy firmy až v nadstandardním objemu (až 1 měsíc v roce) věnují školení a vzdělávání uživatelů. Jsou data, jsou aplikace, ale nejsou lidé. Již tak hrůzný průměr jeden "gisák" na 100 pracovníků je někde překročen až na 1:300.
  Praktická řešení GIS pro města a obce předvedla i pražská společnost GEPRO, strategický člen České asociace pro geoinformace. Ryze česká firma nabízí velké portfólium produktů a služeb při zajímavých finančních podmínkách a jak řekl ředitel společnosti ing. Zdenek Hoffmann "...řešní jsou levná, neboť žádná polovina zákazníkem vynaložených prostředků neputuje nikam za oceán". Programový systém GIS MISYS je nosným produktem firmy a představuje modulárně řešený GIS s hlavní oblastí řešení pro města a obce. GEPRO se právem pochlubilo i čtyřmi oceněními v celostátní soutěži GEOapliakce roku.
  Zástupci MŽP pro svoji zaneprázdněnost v Praze na konferenci nepřednesli Aspekty řešení problematiky krizového řízení prostřednictvím GIS. Jejich časový prostor tedy vyplnil ing. Zdenek Lhotař a představil data a pojetí GIS od brněnské společnosti GEODIS, která již spolupracuje s většinou krajů, ale v této nejzápadnější části ČR ma velké reservy, kterou svoji prezentací Brňáci vybízeli napravit. GIS přechází z 2D do 3d prostorové podoby s nejrůznějšími možnostmi sběru i vizualizace dat.
  Svými řešeními GIS pro samosprávu přispěl i INTERGRAPH ČR a RNDr. Petr Kubíček se zaměřil především na základní zdroje dat od ZABAGED, přes státní mapu SM-5 až po ISKN a o on-line možnosti čtení datových zdrojů bez nutnosti konverzí z dílny této nadnárodní společnosti.
  Krajští informatici představili Internetové mapové servery, které nepotřebují na straně klienta nic jiného než internetovský prohlížeč. Zaujala i aplikace pro dopravní informace, která již při svém vzniku přerůstá krajský rozměr a zasluhovala by celorepublikové nasazení.
  Za návštěvu stojí www.plzensky-kraj.cz, www.kr-karloarský.cz

  Z jednání na IMPA 2004 jasně vyplynulo, že problematika GIS je zásadní problematikou výkonu státní správy.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 05.02.2004
  poslední aktualizace: 13.04.2004
  ID článku: 1023              Používané zkratky
  další informace:www.plzensky-kraj.cz
  www.kr-karloarský.cz
  www.regioport.cz
  www.openmim.cz/impa2003/cz/index.html


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Fotogrammetrie

  Software

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů