[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou

  Ing. Petr Chudoba Rodina, přátelé a celá česká zeměměřická veřejnost se dne 6. února 2004 rozloučila s panem ing. Petrem Chudobou, výraznou osobností resortu geodézie. Odchodem ing. Chudoby jsme ztratili vzácného kolegu. Kolegu, který uměl kolem sebe vždy šířit pohodu, který uměl řešit každodenní profesní i čistě lidské problémy neformálně i s nadhledem.

  S ing. Chudobou se naposledy za všechny rozloučil v malé obřadní síni strašnického krematoria ing. Lumír Nedvídek z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního těmito slovy:

  „Vážená paní Chudobová, vážení pozůstalí, vážení smuteční hosté, drazí přátelé.

  Dovolte mi, abych se mohl v tuto chvíli s ing. Petrem Chudobou rozloučit jako s kolegou geodetem, se kterým jsem měl možnost 8 let spolupracovat na jeho posledním profesním působišti, na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním.

  Na svou profesní dráhu, věnovanou celý život oboru geodézie a kartografie, se Petr začal připravovat už od roku 1954, kdy nastoupil na Průmyslovou školu zeměměřickou v Praze 1. Po jejím absolvování v roce 1958 začal studovat obor zeměměřictví na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického a svá vysokoškolská studia završil v roce 1963, kdy mu byl udělen akademický titul inženýr. Zvolenému oboru pak zůstal věrný celý svůj život. Jeho prvním působištěm se stal tehdejší Oblastní ústav geodézie a kartografie a podnik Geodézie Praha. Vynikající vizitku úrovně českého zeměměřictví zanechal ing. Petr Chudoba v zahraničí, když byl v letech 1975-1977 a 1979-1983, vyslán naší republikou jako zahraniční expert na Kubu. Po návratu ze své zahraniční mise pak pracoval v různých vedoucích funkcích u ústředního orgánu státní správy zeměměřictví a katastru, nejprve u Českého úřadu geodetického a kartografického, později u Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Tam také od roku 1994 zastával po 6 let významnou funkci ředitele odboru personálního a správního. Do důchodu se rozhodnul odejít na konci roku 2001.

  Rád bych dnes ing. Petrovi Chudobovi poděkoval ještě jednou za všechnu jeho práci, obětavost a úsilí, které zeměměřictví a naší společnosti věnoval.

  Rád bych mu také poděkoval jménem všech jeho bývalých blízkých spolupracovníků a kolegů za jeho přátelství a kamarádství, které mezi nás rozdal.

  Milý Petře,

  světlo ve Tvých očích vyhaslo, ale láska a radost rozdaná mezi nás, ta zůstane v našich srdcích navždy uchována jako krásný a vzácný dar.“

  Budete nám, pane inženýre, chybět!

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 16.02.2004
  poslední aktualizace: 17.02.2004
  ID článku: 1026              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Různé

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů