[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU

  S blížícím se 1. květnem roku 2004 roste zájem o diskusi o tom, co se změní po vstupu ČR do Evropské unie. Je to jistě pochopitelné, neboť dosud jsme se z běžných informačních zdrojů dozvídali spíše obecnější informace, které k vytvoření konkrétnější představy o tom, jaké změny nás čekají, nestačí. Setkáváme se s očekáváními převratných pozitivních změn i s obavami z negativních důsledků zejména v těch hospodářských oblastech, které mají potíže s konkurenceschopností. V poslední době jsou zvažována negativa větší míry integrace v souvislosti s návrhem evropské ústavy. Občas zaznívají střízlivá hodnocení situace naznačující, že o převratné změny nepůjde, že nás čeká spíše postupná realizace změn. Na změny jsme koneckonců zvyklí, vždyť jimi procházíme prakticky permanentně celých posledních 14 let. Obavy většinou vyplývají zejména z nedostatku informací. Zaměřme se tedy více na služby poskytované v oblasti zeměměřických produktů a na správu KN.

  Rozdíly v pozemkových evidencích členských zemí EU
  Služby v oblasti pozemkových evidencí, kam český KN spadá, jsou v každé zemi výrazně ovlivněny podobou občanského práva a daňového systému. Je tomu tak proto, že pozemkové evidence velmi často vznikaly a stále slouží pro podporu realitních obchodů a podporu správy majetkových daní. Teprve později začaly být využívány i pro podporu správních činností a ochranu řady veřejných zájmů, případně pro další hospodářské účely s obchody na realitním trhu přímo nesouvisejícími. Evropské země mají v občanském právu řadu odlišností daných různými tradicemi, což vyúsťuje do značných rozdílů jednak v procesech, kterými se realizují realitní obchody a v návaznosti i v procesech zápisů práv do pozemkových evidencí. Tyto rozdílnosti jsou poměrně hluboké, a vyúsťují i do rozdílného pojetí u tak základních pojmů pozemkových evidencí, jakými je např. parcela, projevují se v rozdílné míře ochrany poskytované zapsaným vlastníkům i osobám vycházejícím z údajů o vlastnictví zaznamenaných v pozemkových evidencích. Rozdíly jsou značné i v úpravě majetkových daní, které měly zejména historicky na konkrétní podobu zvláště technické části pozemkové evidence v dané zemi velký, ne-li přímo rozhodující vliv.
  Porovnáme-li jen základní principy německé, francouzské a britské tradice, nalezneme velké rozdíly. Německo, Rakousko, Švýcarsko, severní Itálie i další země jsou orientovány již velmi dlouhou dobu na završení smluvních převodů věcných práv k pozemkům zápisem do pozemkových knih s vysokou mírou garancí pro zapsané osoby i pro osoby čerpající informace z těchto veřejných registrů. Tomuto pojetí jsou blízké i obnovené katastry nemovitostí dalších zemí střední Evropy, neboť vliv Rakouska-Uherska je stále zřejmý a tradice má v občanském právu velkou setrvačnost. Francouzi si nedovedou obchod s nemovitostmi bez účasti notáře (jako veřejného svědka zajišťujícího vážnost a bezpečnost obchodu i další daňové i jiné souvislosti) představit. Jistou obdobu této tradice najdeme i ve Španělsku či Portugalsku v podobě registrátorů. Otázky směřované k existenci propracovaných registrů nemovitostí na jednotných principech daných centrální vládou jsou v těchto zemích přijímány s určitými rozpaky, i když v posledních letech lze takové aktivity nalézt i v těchto zemích. Britové zase nenalézají velké pochopení pro povolání notáře ani pro přesnější katastrální mapy středoevropské tradice. Ač lze současný britský systém registrace titulů považovat za velmi dobře propracovaný, středoevropané musí brát ohled na jiné pojetí parcel i pohledu na vymezení hranic pozemků. Další odlišnosti bychom nalezli v severských zemích a v Řecku bychom pozemkovou evidenci evropské podoby hledali marně.
  V této různosti existující v současné Evropské unii lze hledat společné rysy a tedy i prostor k integraci jen velmi obtížně. Navíc otázka vlastnictví nemovitostí je značně citlivá, některé členské země dodnes částečně brání nabývání nemovitostí občany jiných zemí. Skutečnost, že oblast pozemkových evidencí dosud unijními předpisy upravována není, tedy nijak nepřekvapuje.

  Zeměměřické produkty – podpora politik EU
  Situace zeměměřických služeb spravujících lokalizační základy státu a produkujících základní i tematické mapy a databáze je jasnější. Integrace zcela jistě vyžaduje informace o území podporující volný pohyb, turistiku, ale i realizaci nejdůležitějších politik Evropské unie, kam bezpochyby patří společná zemědělská politika či politika regionální.
  Informační systémy pro podporu zemědělské produkce a kontrolu přímých plateb jsou poměrně jasným příkladem využití zeměměřických produktů. V této oblasti je patrná i vyšší míra regulace, neboť v rámci společné zemědělské politiky EU byla vydána celá řada směrnic, z nichž některé stanoví podmínky pro již zmíněný informační systém. Z připouštěných možností použít pro registr produkčních bloků zemědělské půdy KN, topografické mapy nebo ortofoto se prakticky všechny vstupující země rozhodly pro ortofoto, na jehož podkladě lze nejrychleji identifikovat obhospodařovanou zemědělskou půdu. Do přípravy a aktualizace jsou ve většině zemí zapojeny zeměměřické služby i soukromý sektor a není tomu jinak ani v ČR. Příprava registru produkčních bloků zemědělské půdy je zajímavá i z jiného pohledu, který stojí za zmínku. Jde o projekt z pohledu úředníků Evropské komise i našich kolegů z členských zemí úspěšný. V krátké době 3 let vznikl registr zachycující skutečně obhospodařovanou zemědělskou půdu na podkladě ortofota, ke kterému přecházejí všechny země EU. Přesnost je z hlediska unijních předpisů bohatě dostačující (1 m oproti požadovaným 2 m), náklady nebyly ve srovnání s jinými zeměmi nijak vysoké, zpracované ortofoto se využívá v dalších resortech (ČÚZK, Armáda ČR, Ministerstvo životního prostředí, Pozemkový fond ČR aj.). V ČR se však dočteme v tisku spekulace o rozdílu ve výměře zemědělské půdy v porovnání s KN, ze kterého jsou činěny zcela absurdní závěry o negativních dopadech na české zemědělce. Některé deníky se pustily i do zpochybňování samotné metody mapování. To je smutná realita ČR, optimista však může věřit, že vstup do EU bude mít vliv i na česká média a časem se dozvíme, že šlo o projekt úspěšný.
  Pro rozhodování o podpoře regionů v EU ve vazbě na udržitelný rozvoj hrají významnou roli informace sociálně-ekonomické, ale bez významu nejsou ani informace geografické. ČR je již delší dobu zapojena do celoevropských mapovacích projektů. EuroGlobalMap v měřítku 1 : 1 000 000 je hotova, podklady pro EuroRegionalMap 1 : 250 000 budou podle harmonogramu poskytnuty příští rok, zpracování rozhodně nevázne na podkladech z našeho území. Data o administrativních hranicích v ČR byla již dávno poskytnuta v rámci projektu SABE (Seamless Administrative Bounderies of Europe) a jsou využívána. ČR je zapojena i do projektu La Clef, který se zabývá metadatovým servisem pro uživatele geoinformací. Český program Národní geoinformační infrastruktura byl inspirován podobnými koncepčními záměry členských zemí EU a bude dále rozvíjen tak, aby naplňoval záměry v oblasti evropské geoinformační infrastruktury. ČÚZK se rokem 2004 stává plným členem organizace Eurogeographics (dnes přidružené členství), která sdružuje mapovací služby evropských zemí. Na tomto místě by bylo možné hovořit i o dalších aktivitách EU, které se bez geoinformací neobejdou (např. projekt INSPIRE), ty jsou však zatím v počátcích a o konkrétních výsledcích zatím nelze hovořit. ČR se v nich jistě bude aktivně účastnit.
  Evropský vliv se začíná více projevovat i v oblasti geodetických základů. Po etapě propojování národních polohových, výškových i tíhových základů se účastníme i diskusí o projektu EUPOS, tedy o evropské síti permanentních stanic DGPS. Je propracovávána idea sítě CZEPOS s parametry vyhovujícími záměrům unie. Tento vývoj bude jistě pokračovat i v budoucnu v celé šíři základních zeměměřických aktivit.

  Snahy o integraci v oblasti KN
  Jak již bylo naznačeno, větší míra integrace v oblasti pozemkových evidencí je značně komplikovaná. Snahy v tomto směru jsou proto poměrně nové. V roce 2002 (15. – 17. 5. 2002) uspořádalo Španělsko v době svého předsednictví v EU v Granadě I. kongres EU o katastru, na který byly přizvány i kandidátské země. Lze říci, že na tomto kongresu se účastníci shodli, že rozvoj ekonomického prostoru EU i realizace některých unijních politik vyžaduje zabývat se podporou těchto aktivit cestou pozemkových evidencí. Jde o rozvoj finančního trhu, který využívá nemovitých zástav, usnadnění volného pohybu kapitálu tedy investic do nemovitostí, o další rozvoj přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými členskými zeměmi i se zeměmi kandidátskými. To vše je po technické stránce dnes možné s využitím rychle se rozvíjejících informačních technologií. Na kongresu byl předložen návrh Deklarace o katastru v EU (pozn. red.: viz Zeměměřič č. 5/2003) a navrženo zřízení stálého výboru pro katastr, který by se otázkou hlubší integrace zabýval. Je třeba říci, že myšlenky obsažené v návrhu deklarace pro nás nejsou nové a zřejmě bychom v ČR neměli vážné problémy s jejím naplňováním. V tomto návrhu byl katastr označen jako základní informační systém o území Evropské unie, pojímaný jako veřejný majetek, tedy otevřená databáze s přístupem veřejnosti k údajům a s propojením na informace o vlastnictví vedené v tomtéž nebo jiných registrech. Již tento princip se částečně setkal s připomínkami zaměřenými na míru veřejnosti informací. Z našeho pohledu jednoduché principy unikátní identifikace pozemkových parcel jako základních jednotek, či otázka evidence budov a dalších staveb vyvolaly širokou diskusi, která ukazovala na rozdílnost přístupu v jednotlivých členských zemích EU. V pozadí se pak jistě projevovaly zájmy některých zemí, které pro nás zatím ještě nejsou plně čitelné. Deklarace o katastru v EU nezískala v Granadě dostatečnou podporu, podporovalo ji 9 z 15 členských zemí. Nebyl tedy ustaven ani Stálý výbor pro katastr, který měl podle návrhu zajišťovat výměnu informací, hledat konkrétnější návrhy postupu integrace v této oblasti a zastřešovat katastrální problematiku ve vztahu k Evropské komisi. Úsilí v hledání cest ke větší integraci v oblasti katastru však po Granadě pokračuje. Po roční přestávce je tato otázka oživována Itálií a v Římě nedávno proběhlo jednání k tomuto tématu, jehož výsledky zatím neznám.
  Složitými diskusemi o sjednocování problematiky katastru v EU není negativně ovlivněn zajímavý projekt EULIS, který má za cíl zprostředkovat informace o nemovitostech z informačních systémů zemí EU. Nositelem projektu podporovaného z rozpočtu Evropské unie (DG Information Society) je Švédsko. Nyní vzniká prototyp portálu umožňujícího vstup do informačních systémů jednotlivých zemí a projekt je propagován budoucím uživatelům. Z nových zemí, které se stanou členy EU zatím na projektu participuje jen Litva. ČR již byla pozvána k zapojení ve druhé vlně, neboť existence dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí je pro účast v projektu velmi dobrým předpokladem. Portál bude obsahovat popisy procesů při převodech vlastnictví nemovitostí v jednotlivých zemích a vysvětlení dalších věcí důležitých při práci s údaji, které budou touto cestou zprostředkovány. Uživatelé se budou muset registrovat a poskytované služby budou hradit stejně, jak je hradí uživatelé v jednotlivých, do projektu zapojených zemích. Lze očekávat, že systém bude zprovozněn v roce 2004.

  Příprava zeměměřictví a katastru v ČR na vstup do EU

  České zeměměřictví a KN se posledních 14 letech rozvíjí v otevřeném prostředí Evropy a je tedy ovlivňován přenosem informací a zkušeností z mnoha evropských zemí. Stačí vzpomenout na sousedskou pomoc kolegů z Rakouska zejména na začátku 90. let, kdy čeští zeměměřiči a katastralisté navštěvovali vídeňský BEV či jiná pracoviště a získávali zajímavé srovnání. V resortu ČÚZK působili v minulých letech poradci z Nizozemska, Velké Británie, Dánska, naši pracovníci absolvovali školení v Rakousku, Švédsku, Německu, Nizozemsku. Také soukromé firmy navázaly řadu kontaktů v zahraničí a spolupracují se svými kolegy. V těchto aktivitách spočívá těžiště přípravy na úspěšné začlenění českého zeměměřictví a katastru do Evropy. Tyto kontakty ovlivnily podobu našich zákonů i technických předpisů. Pouze v jediném případě jsme museli předložit tzv. euronovelu zákona, která se týkala zákona o zeměměřictví v části o udělování úředních oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností. Tato novela nahradila podmínku českého občanství požadavkem na tříletou praxi nebo srovnávací zkoušku pro držitele obdobných oprávnění vydávaných v ostatních zemích EU. Toto ustanovení zeměměřického zákona nabude účinnosti se vstupem ČR do EU v květnu 2004. Ostatní zákony a předpisy reagovaly a průběžně reagují při všech změnách na obecné požadavky existence služeb a produktů určitých parametrů. To je proces dlouhodobý a bude pokračovat. Stejně tak se postupně sžívají s evropskými standardy a prostředím soukromé geodetické firmy v ČR. Mnohé jsou technologicky plně srovnatelné s evropskou konkurencí a učí se být stejně dobrými obchodně.
  Česká státní správa v zeměměřictví a KN je technologicky též srovnatelná s průměrem členských zemí EU, mezi kterými jsou značné rozdíly. Další změny bude vyžadovat zejména míra ochrany poskytovaná účastníkům trhu s nemovitostmi katastrem nemovitostí, způsob financování poskytovaných služeb a s ním spojené organizační otázky a především problematika vztahu k uživatelům služeb.
  Posílení ochrany účastníků trhu s nemovitostmi je především otázkou legislativní povahy, která však má úzký vztah k organizačním záležitostem i k ekonomice. Kromě změny procesů je to záležitost kvality dat, implementace postupů zajišťujících kvalitu rozhodovacího procesu a nemalou roli hraje otázka pokrytí nákladů vyvolaných zvýšením tlaku na kvalitu i celkovou úroveň poskytované služby. Nový katastrální zákon obsahující naznačené změny je již připraven a předán vládě, jeho projednání je spíše otázkou časových vazeb na jiné předpisy, s jeho základním obsahem existuje souhlas. V příštím roce by postup jeho schvalování měl dále pokročit, přestože jeho účinnost bude jistě pozdější.
  Nepochybnou slabinou české státní správy zeměměřictví a KN je dnes způsob jejího financování daný organizační formou organizační složky státu s plným podřízením rozpočtovým pravidlům ČR. Tato závislost znemožňuje realizovat některé záměry požadované našimi uživateli, omezuje racionální plánování, omezuje možnost více motivovat zaměstnance a má i částečný vliv na vztah k uživatelům našich služeb. Podobné problémy nám popisují z minulosti mnozí naši kolegové z členských zemí EU a současně nám sdělují, jak je řešili. Tato řešení mají v řadě zemí jedno společné. Základem je orientace na potřeby hlavních uživatelů služeb, tedy změna od orientace na výkony k orientaci na uspokojení potřeb zákazníků. Česká státní správa obecně je dnes ještě stále v období přerodu z vrchnostenského a objektivně neměřeného a nehodnoceného přístupu k poskytovaným službám na alespoň částečně standardizovaný a výkonově posuzovatelný přístup. Dosažení takového stavu bude pro řadu státních institucí logicky stavem cílovým a upravovat se budou pouze ony standardy, např. v soudnictví. Řada evropských zemí však v některých oblastech státní správy takový přístup opustila, neboť stejně nevedl ke spokojenosti uživatelů služeb. Jeho výsledkem je sice předvídatelný stav jak z hlediska kvality, tak rychlosti, ale standardy kvality a rychlosti jsou zpravidla dosahovány až v okamžiku, kdy jsou požadavky uživatelů již posunuty výše a spokojenosti tedy logicky není dosaženo. Je tedy zřejmé, že organizační modely by měly být nastaveny tak, aby motivovaly veřejnou sféru k flexibilitě vůči zákazníkům, je-li to z povahy poskytované služby možné. Prakticky se tento postup realizuje v modelu vládních agentur oprávněných vydávat i správní rozhodnutí za stát, ale na vládní sektor napojených vhodnějšími vazbami než přímou podřízeností a přímým napojením na státní rozpočet. Vláda vůči těmto agenturám rozhoduje o legislativním rámci, přijímá ekonomická regulační opatření a hodnotí jejich naplňování. Do procesu řízení a kontroly vstupují zástupci klíčových uživatelů a jejich postavení je silné zejména tam, kde zákazníci pokrývají většinu nákladů na poskytovanou službu. Posiluje se tak nejen komunikace mezi poskytovatelem služby a zákazníky, ale vzniká i prostor pro realizaci projektů, které v konečném efektu znamenají pro zákazníky přínos. Zároveň se snižuje zátěž vlády, neboť věci fungují bez zbytečných zásahů, přitom základní poslání garantovat takovou službu občanům je naplněno. Jakkoli se může výše uvedené zdát od problematiky vstupu ČR do EU odtažité, lze předpokládat, že tyto otázky nás budou v příštích letech zaměstnávat daleko více než otázky technické a technologické.

  Závěr
  Státní správa zeměměřictví a KN ČR v uplynulých letech prokázala schopnost pokrýt základní požadavky na pozemkové evidence a zeměměřické produkty, jaké jsou v členských zemích obvyklé. S datem vstupu ČR do EU nedojde skokově k podstatným změnám v těchto činnostech. V dalších letech bude docházet ke změnám srovnatelným s vývojem v posledním desetiletí, nejvíce změn lze očekávat v oblasti organizace a řízení s cílem více uspokojovat uživatele našich služeb. V případě rychlejšího postupu integrace v oblasti KN má ČR vytvořeny velmi dobré podmínky k zvládnutí takového procesu.

  Tento příspěvek zazněl 25. listopadu 2003 v Brně na 39. Geodetických informačních dnech, které pořádal ČSGK – Spolek zeměměřičů Brno. Sborník příspěvků lze zakoupit na adrese: Spolek zeměměřičů Brno, Moravské nám. 1, Brno 602 00, Ing. Naděžda Volná, spolzem@email.cz. Cena sborníku je 120 Kč. Obsah sborníku: Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE (Václav Slaboch); Vzdělávání geodetů a kartografů v ČR a zemích evropské unie (Josef Weigel); Študijné programy odboru Geodézia a kartografia na Slovensku a ich kompatibilita s programami EU (Alojz Kopáčik); Celoživotní vzdělávání autorizovaných inženýrů v rámci ČKAIT (Alois Materna); Státní správa geodézie, kartografie a KN ČR v podmínkách EU (Karel Večeře); Geografické informační systémy ve vyspělé informační společnosti (Václav Čada); Problematika tvorby a údržby digitálních map) (Svatopluk Sedláček, Zdeněk Konečný); Metrologické zajištění prací a kontrolní měření jako nástroje managementu jakosti v procesu výstavby (Jiří Lechner); K otázce koncepce technologií DGPS a RTK v resortu ČÚZK (Jaroslav Šimek, Jakub Kostelecký); Současné progresivní technologie digitální fotogrammetrie (Karel Sukup); Studium zeměměřictví a zeměměřické služby ve Švédsku (Katrina Lepschi); Vzdělávací profily zeměměřičů v západní Evropě (Hans Mattsson). GID 2004 budou v termínu 26. – 27. 10. 2004.

  Karel Večeře, předseda ČÚZK

  vyvěšeno: 24.02.2004
  ID článku: 1034              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  GIS