[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům

  O Začarovaném katastru na severu jsme loni v Zeměměřiči popsali spoustu stránek. Proběhly i dvě schůzky na KÚ v Děčíně za účasti špiček ČÚZK, ZKI, ČSGK, KGK, tamního Pozemkového fondu a několika firem. Počátkem ledna (a aktualizovanou podobu v únoru) obdržela redakce z Děčína opět pěkně »...« dopis, který v celém znění naleznete na Webu Zeměměřiče (ID=1025). Nyní z něho vybíráme jen některé části.

  Zkrácení doby vydávání informací a zavedení evidenčních sešitů
  GP začínají být v Děčíně, až na výjimky, potvrzovány ve lhůtě do 2 týdnů – možno ověřit i na internetu (viz http://nahlizenidokn.cuzk.cz), ale potkala nás tu tři vylepšení. První vylepšení je zkrácení úřední doby pro zeměměřiče ze 17,5 hod, na 12 hodin, což je zdůvodňováno změnou organizační struktury, ale skrývá se za tím odchod příslušného pracovníka z KÚ. A kdyby náhodou chtěl někdo tvrdit, že je rozsah doby pro poskytování informací dostačující, tak lže. V rámci dalšího zpříjemnění života soukromé sféře totiž byly zavedeny dva sešity, do kterých musíme zapisovat: sešit č. 1 – mapy, které jsou nám v místnosti zapůjčeny, sešit č. 2 – časy, kdy používáme počítač umístěný v místnosti pro poskytování informací. Proč byly zavedeny tyto sešity? První údajně proto, aby se vědělo, kdo měl dotyčné mapy »v ruce« – zřejmě reakce na záhadnou opravu mapy v loňském či předloňském roce a druhý údajně proto, aby bylo možné sledovat využití počítače. Sešity mají jen znepříjemnit život nám – geometrům. Anebo zaměstnanci na KÚ skutečně sledují jeho využití, aby mohli vykázat činnost? Myslím, že by se pro ně našla určitě smysluplnější práce.

  Měření v S-JTSK
  Třetí »PERLA« je platná od začátku roku. Jedná se o měření v S-JTSK ve všech k.ú. okresu Děčín. Když byla na toto téma na setkání v Děčíně od ing. Paška vznesena zcela nevinná otázka »...na měření v S-JTSK i v sáhových mapách, kde tato povinnost dosud není?«, bylo již vše rozhodnuto a vůbec tedy nechápu, proč chtěl slyšet náš názor. Pro měření v podmínkách okresu Děčín, kde bodové pole skutečně sice vyhovuje předpisům, které si »mocipáni« nahoře vydali, avšak ve skutečnosti prodraží měření tak, že buď bude nutné zvýšit ceny prací, nebo v těchto lokalitách prostě přestat pracovat. A metoda GPS na tom vůbec nic nezmění. Její časová náročnost pro jednu malou zakázku v jedné oblasti je v současné době zhruba stejná, jako zaměření dlouhého polygonového pořadu.
  Ty nahoře totiž vůbec nezajímají argumenty těch dole, ti nahoře mají svou pravdu, o které nehodlají diskutovat a patřičně to také dávají najevo. Nedodržují nic a předpisy, které vydají, se stejně ze strany pracovníků resortu nedodržují. Prostě jako ve všech resortech v tomto státě platí i zde: vyšší státní úředník je člověk, který má za úkol znepříjemňovat život obyčejným lidem, pokud možno legálními prostředky, které si za tímto účelem vytvoří (předpisy a vyhlášky) a pokud se přesto najde někdo, kdo by si dovolil stěžovat, tak se musí vytvořit další nařízení, které ho zaměstná natolik, že na další stížnosti již nebude mít čas. Rozhodně však nikdy nesmí dojít k tomu, aby mu v konečném výsledku bylo vyhověno.
  Co mě nejvíce rozčílilo na nařízení měřit v S-JTSK? Rozhodně to není odpor k měření v S-JTSK jako takovému, naopak, myslím si, že jde o správnou věc, která přinese časem mnoho dobrého, ale v současné době je to nařízení naprosto ukvapené a nedotažené do konce. Jak je třeba zajištěno, že skutečně dostanu všechny podklady pro měření, tzn. že budu mít souřadnice všech bodů, které tam byly do doby mého měření určeny v S-JTSK, když KÚ je schopen mi poskytovat souřadnice pouze »po náčrtech« a nikoliv pro danou oblast, jak tomu bylo dříve (program GEUS)? Nebo snad pokaždé budu nucena projít všechny záznamy pro dané k.ú.? A co když bude záznam zrovna někde »po budově« a já vlastně nemám ani šanci jej nalézt? Jak to bude s povinností přebírat nebo možností měnit dříve určené souřadnice? Ano, platí bod přílohy č. 17.7 vyhlášky č. 190/1996 Sb. Ale z výše uvedených důvodů je velice snadné toto ustanovení porušit. Anebo to snad má být záměr, aby pak mohl ZKI za tyto neúmyslné chyby trestat? Článek ze Zeměměřiče č. 12/2003, ve kterém je rozhovor s ing. Oldřichem Paškem, působí tedy z mého pohledu jako výsměch všem geometrům, kterým osud KN není lhostejný a kteří se vždy snažili svou práci odvádět co nejlépe.

  Redakčně neupravený a nezkrácený příspěvek ing. Podrazké z Děčína na www.zememeric.cz - ID = 1025.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 03.03.2004
  ID článku: 1039              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=1025...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí