[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  Kdo se chystá třeba na ostrov La Réunion na jihozápadě Indického oceánu, může počítat s tím, že s mapami od IGN sotva zabloudí. Ostrov ploše necelých 3000 km2 je pokryt turistickými mapami měřítek 1:100 000, 1:50 000 a 1:25 000. Posledně jmenované v počtu celkem šesti kusů v mírném překryvu reprezentují tento tropický ráj a uspokojí každého cestovatele.

  IGN pro sérii map „Carte de Randonnée“ měřítka 1:25 000 používá Hayfordův elipsoid a projekci „Gauss-Laborde-Réunion“. Ačkoliv složená mapa svými rozměry připomíná dřívější série českých turistických map měřítka 1:100 000, po rozložení se objeví plocha, nad kterou český turista nevěřícně zakroutí hlavou: 100 x 130 cm je přece jen trochu velký formát, zvlášť při silném větru. Na druhé straně ovšem dané měřítko musí být kompenzováno formátem pro zachycení dostatečně velkého zájmového území. Naštěstí papír je kvalitní a ani při častějším ohýbání a skládání se nerozpadá.

  Fotogrammetrie byla základní technologií použitou k tvorbě této mapy. Základní vrstevnice s výškovým rozestupem 10 m vytvářejí na hornatém vulkanickém ostrově (max. Piton des Neiges – 3069 m) místy velmi hustou kresbu, že dochází k jejich slití. Skutečné výškové rozdíly v terénu jsou však impozantní. Mapa rozlišuje celkem čtyři kategorie porostů: les, křoviny, ovocné sady a třtinové plantáže. Ostatní plochy (mimo vodních a diferencovaných zastavěných) jsou bílé. Je zřejmé, že tyto a další položky legendy jsou převzaty ze služebních map. Jak jinak si pak vysvětlit, že standardní legenda pak obsahuje prvky, které by v mapách ostrova uživatel marně hledal, jako jsou například státní hranice, elektrifikované železnice s různým počtem kolejí, národní parky, dálnice a další objekty. Místní obyvatelé je spíše znají z televize, či ze zahraničí. Našince naopak potěší znaky věnované mořským a podmořským objektům: pláže a korálové útesy.

  Vlastní turistický tématický obsah je jen jakousi nadstavbou nad topografickým. Vyznačeny jsou značené i neznačené turistické stezky. Ačkoliv ve skutečnosti jsou barevně rozlišeny, mapa tuto realitu nereflektuje. Zvláštní znaky jsou věnovány jednotlivým typům ubytovacích možností, pobytu a aktivitám – zvlášť na souši a na vodě. Šťastnou ruku neměli tvůrci při volbě znaků pro významné objekty (červený čtverec), zajímavosti (červená pěticípá hvězda – ovšem nejčastěji jde o místa dobrého výhledu, pro ty je však v legendě zcela jiný nenápadný znak). Ani při podrobném hledání nejsou k nalezení střediska zimních sportů (i v zimě je tu vedro, byť sněhový poprašek není vzácností) a nádraží (poslední železnice byla zrušena v roce 1962). Důležité je naopak vyznačení parkovišť a uzávěr na silnících, takže motorista snadno odvodí, kam až může dojet svým automobilem. Ostatně silnicím je věnována mimořádná pozornost a pečlivost. Jsou rozděleny do mnoha kategorií. Ostatně současných zhruba 260 000 registrovaných aut (na 730 000 obyvatel) se stará o vytrvalý provoz. Zajímavé je vyznačení statutu jednotlivých obcí různým typem hraniční čáry a znakem u názvu sídla. Netradiční je vyznačení polohy policejních stanic, veřejných telefonů, záchranných kol u vody a stanovišť pobřežní hlídky. Něco z toho by určitě prospělo i našim turistickým mapám. Přes ohromný počet a rozmanitou velikost není žádný znak věnován vulkanickým kráterům – vyhaslým či aktivním, byť nepochybně jde o důležité orientační body a objekty nesoucí jistá rizika. Ačkoliv lávové proudy mladšího data jsou v mapě vyznačeny, legenda na ně pozapomněla.

  Vedle souřadnicové sítě v projekci Gauss-Laborde-Réunion (černě, včetně popisu za rámem) je modře vyznačena i síť WGS84 a kilometrové čtverce projekce UTM. Zvlášť tuto skutečnost uvítají uživatelé družicových navigačních přístrojů v systému GPS. Pro zajímavost – polohové rozdíly mezi Gauss-Laborde-Réunion a UTM činí kolem 500 m, což může za špatného počasí, a to je ve vyšších polohách denním standardem, sehrát mimořádnou roli.

  Zadní stranu mapového listu vyplňuje index místních názvů, který je však společný pro celou šestici jmenovaných turistických map. Lokalizace v mapě se děje podle čtverců kilometrové sítě projekce Gauss-Laborde-Réunion, a nikoliv podle systému písmen (řádky) a číslic (sloupce) jako třeba v našich mapách, byť zde je také vyznačen, ale zřejmě má sloužit individuálním účelům uživatelů. V každém případě jde o mapy, které zaujmou laika i odborníka. Oba pak bez obav vstoupí do hájemství tropického deštného lesa jako vystřiženého ze světoznámých pláten Zdeňka Buriana.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 26.02.2004
  ID článku: 1043              Používané zkratky
  další informace: www.ign.fr...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  GPS

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku