[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Internetové stránky Laboratoře geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně poskytují veřejnosti výsledky spolupráce s Ministerstvem životního prostředí České republiky a Rakouským vojenských archívem ve Vídni. Uživatelé, ať již laici nebo odborníci řady oborů, mají možnost si prohlédnout první podrobná pokryvná kartografická díla sestavená podle tehdy pokrokových mapovacích pravidel. V rámci spolupráce se podařilo shromáždit úplné klady listů obou mapování a v rastrové podobě je umístit na Internetu ve dvou verzích – v rozlišení daném formátem MrSID a v aplikaci Zoomify.

  První, tzv. josefské mapování jednotlivých zemí tehdejší habsburské monarchie probíhalo postupně v letech 1764 -1768 a 1780 -1783 v měřítku 1: 28 800.Zakreslovala se vizuální pozorování do vyzvětšovaného podkladu Müllerovy mapy. Návštěvníci webových stránek si mohou prohlížet kolorované mapy s textovým mimorámovým doprovodem. Podrobný průzkum však bude náročný na čas. Čechy jsou znázorněny celkem na 273 listech mapy, Morava na 126 a Slezsko na 37 listech.

  Druhé vojenské, tzv. Františkovo mapování, které vzniklo s odstupem minimálně 50 let, bylo realizováno v letech 1819-1858 rovněž v měřítku 1: 28 800. Na rozdíl od předchozího již spočívalo na kvalitních geodetických základech a podrobné evidenci pozemků v krajině vycházející z listů Stabilního katastru pořizovaného v měřítku 1:2880. Výsledkem je na svoji dobu mimořádně přesné mapové dílo dokonale představující tehdejší krajinu.

  V obou případech lze mapy otevírat kliknutím na vybraný prostor mapového listu v přehledné mapě s uvedením kladů. Uživatel velmi ocení, jak se tvůrcům webu podařilo pro tyto zcela současné účely využít originální kreslené přehledové mapy zemí Koruny české. Pozorný uživatel si navíc jistě všimne řadu rozdílů mezi dnešním a tehdejším vymezením našich zemí.

  Různých možností využití obou děl se nabízí celá řada. Vedle ryze kartografického studia tehdejších znázorňovacích technik, zaujme ztvárnění rozmanitých mimorámových údajů. Co se týče faktického obsahu map, je možné si učinit velice dobrou představu o tehdejším využití našich krajin. Za prvořadou pozornost stojí především fakt, že krajina poloviny 18. a poloviny 19. století měla již tehdy poměrně daleko k tomu, co dnes nazýváme ekologicky vyváženou krajinou. Především lesů bylo v těch dobách podstatně méně než dnes, bylo sice více luk, ale také více rozoraných ploch ve vyšších polohách. Jen zástavby bylo mnohem méně, a ta byla silně koncentrována. Kde chce zkoumat rozdíly mezi tehdejší a dnešní kulturní krajinou, má nyní díky péči Laboratoře geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně, Ministerstva životního prostředí České republiky a Rakouského vojenského archívu ve Vídni ideální příležitost své závěry opřít o dostupná kvalitní data.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 03.03.2004
  poslední aktualizace: 13.04.2004
  ID článku: 1071              Používané zkratky
  další informace: oldmaps.geolab.cz...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů