[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Slovenský portál katastru nemovitostí


  Bratislava, 12. února 2004 – Úřad geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky (ÚGKK SR) a provozovatel centrální databáze katastru nemovitostí Slovenské republiky, jímž je Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ), zahájily provoz internetového portálu katastru nemovitostí.

  Společnost NESS CEE, generální dodavatel řešení dálkového přístupu k datům katastru nemovitostí, zprovoznila veřejně přístupnou službu na adrese www.katasterportal.sk. Slovensko se tak zařadilo mezi nemnohé provozovatele katastru nemovitostí na internetu v Evropě. Katastr nemovitostí je společně s registrem obyvatelstva a obchodním rejstříkem jednou ze tří základních databází, které by měli být brzy on-line propojené a tvořit základní kameny e-governmentu na Slovensku.

  „Katastrální portál na internetu vznikl na základě nařízení Vlády Slovenské republiky č. 540 z roku 2002. Portál umožňuje autorizovaný přístup k údajům katastru nemovitostí. Základní informace je díky tomuto řešení možné získat okamžitě, bez návštěvy katastrálního úřadu, a to i v případně souhrnných nebo detailních informací bez nutnosti náročné korespondence,“ uvedl Pavol Kvarda, obchodně-ekonomický náměstek ředitelky GKÚ.

  Přístup na tento portál je veřejný. Získávání výstupů, ať už jsou to popisné nebo geodetické informace, je podmíněno pouze registrací a složením zálohy. Z té se odečítají platby za jednotlivé realizované úkony. Informace přes internet jsou však levnější, a to i proto, že se jedná o informativní údaje, které není možné použít k právním úkonům.
  Katastrální portál umožňuje vyhledávat údaje jak prostřednictvím zobrazení mapy, tak s pomocí identifikačních údajů nemovitostí (kraj, obec, katastrální území) a jejich vlastníků v popisných datech. Uživatelé mohou získávat tyto informace ve formě sestav, tedy jako výpisy z katastru nemovitostí, či zobrazení katastrální mapy. V případě vyhledávání prostřednictvím map je k dispozici funkce postupného přibližování mapy, což umožňuje získání přesné informace i bez detailní znalosti polohy nemovitosti. V konečném důsledku spuštění této služby zkvalitní databázi vstupních údajů, protože po zpřístupnění katastru na internetu si mnoho lidí uvědomí nesprávnost údajů a začnou se o evidenci svého majetku lépe starat. Používání portálu také odlehčí katastrálním úřadům při poskytovaní informací z katastru nemovitostí a zredukuje výdaje na tuto činnost.

  Úkolem hlavního dodavatele, společnosti NESS CEE, bylo nejen vyvinout a implementovat aplikaci pro zveřejňování údajů katastru nemovitostí prostřednictvím internetu, ale i zajistit nepřetržitý a bezproblémový provoz katastrálního portálu. Po úspěšné první fázi realizace nyní následuje pětiletá fáze rozvoje a podpory, realizovaná formou outsourcingových služeb. „V rámci dalšího rozvoje připravujeme například zavedení přímých plateb, funkcionality katastrálního řízení (zápisy vkladů a změn do katastru nemovitostí) nebo doplnění systému o možnost zobrazování dalších geodetických údajů,“ uvedl Roman Kamaryt, ředitel kompetenčního centra pro veřejnou správu společnosti NESS CEE. Partnery NESS CEE jsou společnosti Slovanet, Autodesk a Grall. Technologie portálu je založena na produktech společnosti Oracle.

  „Katastrální portál na Slovensku jsme zvládli na pět T. Dodrželi jsme velmi náročné Termíny. Naši lidé vytvořili s kolegy z GKÚ skvělý Team a skutečně pracovali Together, společně. Celý projekt je ve všech ohledech Transparentní. Z hlediska významu pro e-government na Slovensku a kvalitou provedení je katastr na internetu jednoznačně Top projektem,“ řekl Ivan Hruška, generální ředitel NESS CEE.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 08.03.2004
  ID článku: 1078              Používané zkratky
  další informace:www.geoinformace.cz/index.php?id=1024
  www.geoinformace.cz/index.php?id=1031
  katasterportal.sk


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  GIS

  Internet

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku