[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Všeobecné otázky na kataster
  • Koľko vkladov je vykonaných ročne na správach katastra?
  Cca 250 tis.listín, ročný nárast o cca 50 tis.listín + cca 200 tis. záznamových listín

  • Koľko KÚ má aktualizovanú VKM?
  VKM velé územie 702, intraviilán 115, extravilán 48 cca 25% územia

  • Je podobný portál aj inde v Európe - porovnanie.
  Ano, napríklad v Českej republike, Švédsku, ale aj v iných európskych štátoch.

  • Aké údaje katastra sú cez internet dostupné?
  Na internete sú prístupné popisné informácie katastra nehnuteľností a v tých katastrálnych územiach, kde ja už vytvorená vektorová katastrálna mapa, tak sú dostupné aj grafické údaje.

  • Kto a ako sa k nim môže dostať?
  Prístup má každý, kto sa na stránke zaregistruje a vloží poplatok, z ktorého sa mu budú postupne odúčtovať vytvorené zostavy.

  • Aká je cena za túto službu a aký je systém jej platenia (jeho súčasná podoba) a prípadné perspektívne zjednodušenie?
  Používateľ katastrálneho portálu vloží na náš účet vedený v NBS poplatok podľa svojich budúcich potrieb. Ako variabilný symbol použije vygenerované číslo svojho účtu na portáli. Po pripísaní hotovosti na náš účet administrátor portálu vloží sumu do systému a zákazník dostane o tom emailovú notifikáciu, samozrejme pokiaľ pri registrácii úplne vyplnil registračný formulár. Od tejto chvíle môže získavať informácie. Pri každej platbe bude informovaný o jej výške. Vždy sa môže rozhodnúť, či tú ktorú informáciu za uvedenú sumu chce alebo nie. V prípade kladného rozhodnutia mu systém zo zálohy odpočíta príslušnú čiastku až po hodnotu 0, kedy bude používateľ vyzvaný na doplnenie svojho kreditu. V budúcnosti samozrejme predpokladáme on-line platby a potom nebude prístup na katastrálny portál obmedzený len na tých, ktorí vložia požadovanú sumu na náš účet

  • Aký má on-line kataster prínos pre občana?
  Pre občanov a hlavne organizácie sa zjednoduší získavanie informácií z katastra nehnuteľností. Predpokladáme, že veľkými používateľmi katastrálneho portálu budú napríklad aj notári riešiaci dedičské konania a samozrejme aj exekútori, daňové úrady a samosprávne orgány. Verím, že elektronizáciou spoločnosti bude možný prístup k údajom katastra nehnuteľností aj cez obce, takže občan získa informácie už práve na tom pre neho najbližšom mieste. Občania tak nebudú musieť pokiaľ budú chcieť len informáciu zájsť na príslušnú správu katastra podľa polohy nehnuteľnosti o ktorú majú záujem. V budúcnosti po zreálnení vízie o elektronickom podpise predpokladáme, aj priame podávanie návrhov na vklad cez internet a tiež získavanie listín použiteľných na právne účely. Treba si uvedomiť, že tento portál je po obchodnom registri druhým verejne prístupný registrom a je zo všetkých možných registrov najväčší. Sú v ňom desiatky miliónov údajov o vlastníkoch, nehnuteľnostiach a právach k nim

  • Ako to v súčasnosti vyzerá s internetizáciou katastra, kedy sa spustila. spustí, aký tvar (názov) má príslušná doména atď
  Katastrálny portál bol spustený do pilotnej - ostrej prevádzky od 1.2.2004, je dostupný na internetovej stránke www.katasterportal.sk

  • Aký typ informácií je/bude v blízkej dobe na katastri dostupný
  Na internete sú prístupné popisné informácie katastra nehnuteľností a v tých katastrálnych územiach, kde ja už vytvorená vektorová katastrálna mapa,tak sú dostupné aj grafické údaje. V blízkej budúcnosti predpokladáme aj integráciu katastrálneho konania.

  • Budú tieto informácie voľne/verejne dostupné, alebo budú k dispozícii len určitému okruhu subjektov (problematika prípadnej registrácie užívateľov týchto informácií), miesta z ktorých sa bude dať nahliadnuť do internetového katastra (forma akýchsi terminálov na jednotlivých katastrálnych úradoch, obecných úradoch/voľná dostupnosť napríklad aj z internetových kaviarní, či herní)
  Všetky informácie sú voľne prístupné. Napriek tomu je to však platený portál, čiže všetky informácie sú spoplatňované. Samozrejme predpokladá sa prístup na všetkých správach katastra a radi by sme boli, keby sa podaril aj projekt dovedenia informácií z katastra do každej obce. To už však súvisí s informatizáciou celej spoločnosti samosporávy nevynímajúc. Systém sprístupňovania cez internetové kaviarne už nie je vecou prevádzkovateľa, ak si majiteľ takejto kaviarne dokáže ustriehnuť platby za informácie, nie sme proti. Pre nás bude partnerom v tomto prípade ten subjekt, ktorý vloží na náš účet požadovaqnú hotovosť.

  • Spoplatňovanie informácii z katastra na internete, spôsob platenia
  Používateľ katastrálneho portálu vloží na náš účet vedený v NBS poplatok podľa svojich budúcich potrieb. Ako variabilný symbol použije vygenerované číslo svojho účtu na portáli. Po pripísaní hotovosti na náš účet administrátor portálu vloží sumu do systému a zákazník dostane o tom e-mailovú notifikáciu, samozrejme pokiaľ pri registrácii úplne vyplnil registračný formulár. Od tejto chvíle môže získavať informácie. Pri každej platbe bude informovaný o jej výške. Vždy sa môže rozhodnúť, či tú ktorú informáciu za uvedenú sumu chce alebo nie. V prípade kladného rozhodnutia mu systém zo zálohy odpočíta príslušnú čiastku až po hodnotu 0, kedy bude používateľ vyzvaný na doplnenie svojho kreditu. V budúcnosti samozrejme predpokladáme on-line platby a potom nebude prístup na katastrálny portál obmedzený len na tých, ktorí vložia požadovanú sumu na náš účet

  • Právna váha údajov z internetového katastra (použiteľnosť na právne účely)
  Všetký údaje z katastrálneho portálu sú informatívne a nie sú použiteľné na právne účely, obdoba obchodného registra.

  • Aktuálnosť informácií (zmeny v reálnom čase, s jedno-dvoj-prípadne viac dňovou odchýlkou)
  Aktuálnosť katastrálneho portálu je daná intervalom aktualizácie a tá je dnes jednomesačná. V budúcnosti predpokladáme postupne prechod na častejší interval až k úplne on-line katsatru.

  • Čo sa v internetizácii katastra pripravuje do budúcnosti
  Do budúcnosti pripravujeme zavedenie on-line platieb, zavedenie katastrálneho konania, elektronického podpisu a prechod na on-line kataster s výstupom právne použiteľných dokumentov a napokon integráciu katastrálneho portálu s inými geoinformáciami.

  • Ako sa dostanem k údajom o vlastnom byte?
  Prakticky to vyzerá tak, že ak si niekto chce na obrazovke počítača zobraziť údaje o vlastníkovi bytu, pozemku, alebo inej nehnuteľnosti, musí byť jednak zaregistrovaný a približne po troch dňoch, keď národná banka platbu potvrdí, môže informácie z internetového katastra získať. Povedzme, že chcete údaj z listu vlastníctva o vašom byte. Zadáte si vyhľadávaciu podmienku, v tomto prípade číslo LV v príslušnom katastrálnom území, alebo meno vlastníka a aplikácia Vám vygeneruje príslušnú zostavu. Ak ju chcete vidieť najprv musíte zo svojho virtuálneho účtu v aplikácii uhradiť príslušnú čiastku – na to Vás aplikácia upozorní, v tomto prípde to bude cca 60 Sk. Klikutím potvrdíte súhlas so strhnutím platby z účtu , po potvrdení platby sa údaje z listu vlastníctva objavia na obrazovke.

  • Ako sa realizujú platby?
  Platby možno realizovať dvoma spôsobmi, Buď bankovým prevodom na náš účet, ktorý je uvedený na stránke (spôsob prevodu je na používateľovi), alebo poštovou poukážkou na ten istý účet. V oboch prípadoch zákazník použije ako variabilný symbol vygenerované číslo účtu v aplikácii, ktoré mu bolo pridelené

  • Som zaregistrovaný. Mám účet. Ako si navýšim kredit?
  Návod: úvodná stránka - registrácia nového používateľa (netreba sa znovu registrovať) - kliknúť na text ktorý sa nachádza v dolnej časti tejto strany - Potvrdením registračný údajov výslovne prehlasujem, že súhlasím s podmienkami využitia katastrálneho portálu - zobrazí sa ďalšie okno a v bode 3. Hodnovernosť registračných údajov a využívanie účtu sú potrebné informácie o navýšení kreditu

  • Nedarí sa mi korektne zaregistrovať, prípadne mi nenačítava počítač ani úvodnú stránku?
  Technické predpoklady: úvodná stránka - Informácie o portáli - Technické predpoklady prevádzky aplikácie. Katastrálny portál je korektne zobrazovaný len na IE 5.0.1 a vyšších verziách, je optimalizovaný na 1026*768, na korektnú tlač dokumentov je nutné nainštalovanie Acrobat Reader od verzie 5.0

  • Kedy vzniká zmluvný vzťah? Prečo nemáme zmluvu v písomnej forme (využívatelia e-Katky)?
  Zmluvný vzťah vzniká zriadením účtu a najmä zložením vkladu naň. Pre jednoduchosť a pružnosť nie je požadovaná písomná forma zmluvy.

  • Kde nájdem cenník?
  Je na úvodnej stránke na hyperlinku www.gku.sk/main.php?scr=cenníkKN - je uvedený na úvodnej stránke.

  • Zaplatil som požadovaný finančný vklad. Platba sa mi vrátila. Upozorníte ma mailom, že mám navýšený kredit?
  Platba sa mohla vrátiť z dôvodu nesprávneho zadania čísla účtu (diakritika pomlčky v čísle). Notifikácia e-mailom bude zabezpečená od 10.2.2004.

  • Kto bude oslobodený od poplatkov(Správy katastra atď)? A kto bude môcť prehľadávať cez rodné číslo?
  Táto problematika je v štádiu riešenia s ÚGKK SR, momentálne nie je úplne od poplatkov oslobodený nik. Prehľadávanie cez rodné čísla bude umožnené len subjektom, ktoré preukážu právny nárok na takéto prehľadávane a zabezpečia ich ochranu v zmysle zákona 428/2002 o ochrane osobných údajov

  • Ako zistím majiteľa nehnuteľnosti, ak neviem parcelné číslo? - realitné kancelárie
  Je tu možnosť postupovať cez ikonu zobrazenie mapy, zadaním kú, zorientovaním na mape, zistíte parcelné číslo a potom postupuje cez ikonu Údaje o nehnuteľnostiach - Parcela registra "C". Je tu, ale problém, že Vaše záujmové územie nemusí byť v grafickej podobe (zatiaľ je grafika len na cca 20% katastrálnych území)

  • Kto vlastne môže využívať kataster na internete? Môžem ho využívať ako súkromná osoba?
  Kataster na internete môže v podstate využívať každý, kto spĺňa určité podmienky aj súkromná osoba.

  • Ak potrebujeme daňový doklad ako ho je možné obdržať?
  Na konci mesiaca budeme zasielať zúčtovaciu faktúru všetkým používateľom, ktorí mali pohyb na svojom účte v aplikácii.

  • Ako je to s cenou za nenájdený list vlastníctva? Platí sa aj za chyby? Bude jasné na faktúre, čo som objednával?
  Užívateľ platí iba za zobrazené zostavy (napr. výpis z katastra). Výnimku tvorí platba za vyhľadávanie podľa vlastníka, tu sa platí aj za vyhľadávanie neexistujúceho vlastníka. Každý užívateľ si môže zobraziť podrobný výpis účtu, na ktorom sú uvedené jednotlivé transakcie, vrátane čiastky a dát. Tento výstup môže byť súčasťou faktúry.

  • Čo sa stane s prebytkom, ak nevyužijem celý vložený kredit?
  Prebytok je možné ďalej čerpať za služby portálu. V prípade, že užívateľ chce zrušiť účet, bude mu prebytok vrátený.

  • Akým spôsobom môže používateľ kontrolovať odčítané čiastky - bude ich odsúhlasovať? Ako chcete riešiť prípadné reklamácie?
  Pred každým odpočtom čiastky z účtu je užívateľ dotazovaný, či s odpočtom súhlasí. Okrem toho si môže zobraziť podrobný výpis účtu, na ktorom sú uvedené jednotlivé transakcie, vrátane čiastky a dát.

  • Nedávno som sa zaregistroval na Váš katastrálny portál. Čiastku 1000 Sk pod ariabilným symbolom 196 som zaplatil a keď sa chcem prihlásiť, hlási že chybné heslo alebo meno. Čo mám robiť?
  Chyba môže byť spôsobená iba tým, že zadávate chybné meno alebo heslo. V prípade, že ste niektorý z týchto údajov zabudol, obráťte sa na prevádzkovateľa, ktorý Vám pomôže situáciu vyriešiť.

  • Mohli by ste mi prosím poslať nejaké vysvetlenie (objasnenie) ohľadne spoplatňovania stránky a to konkrétne ako to v praxi funguje?
  Podrobný popis účtovania nájdete v pomocníkovi a užívateľských dokumentoch. Zjednodušene povedané, cena je zložená z čiastky za každú stránku zostavy a za vytvorenie zostavy ako takej. V praxi to môže znamenať, že dvojstránková zostava bude stáť 62 SKK - 60 korún je zaúčtovaných za vytvorenie zostavy plus cena je navýšená o jednu korunu za každú stránku

  • Prečo sú technické problémy s pripojením, veľmi dlhé technické odozvy?
  Aplikácia je pripojená na chrbtovú sieť internetu dostatočnou rýchlosťou a je vyladená pre veľké množstvo dotazov. Odozva aplikácie môže byť vo vašom prípade limitovaná rýchlosťou Vášho pripojenia k internetu - odozva je daná rýchlosťou najužšieho miesta spojenia. V prípade ďalších nejasností kontaktujte svojho poskytovateľa internetového pripojenia

  • Prečo nie je v aplikácii demo verzia, aby si zákazník ešte pred zaplatením mohol pozrieť, čo vlastne portál ponúka?
  Aplikácia poskytuje štandadné výstupy, ktoré nájdete na správach katastra, súčasťou aplikácie je taktiež užívateľská príručka, ktorú si každý môže preštudovať. Vytvorenie demoaplikácie je teda zbytočné, uberalo by kapacity využiteľné pre tvorbu vlastného portálu a znižovalo by jeho výkonnosť...

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 13.03.2004
  ID článku: 1079              Používané zkratky
  další informace:www.geoinformace.cz/index.php?id=1024
  www.geoinformace.cz/index.php?id=1031
  www.geoinformace.cz/index.php?id=1078
  www.katasterportal.sk


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  GIS

  Internet

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku