[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  BRNO (26.2.2004) - Ve sklepní zasedací místnosti Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně se 26. února 2004 sešla nadpoloviční část členské základny Spolku zeměměřičů Brno, aby se seznámila se zprávou o činnosti a hospodaření Spolku v roce 2003, se zprávou revizní komise, návrhem činnosti na rok 2004, zvolila členy nového výboru a revizní komise, přijala usnesení a spolkově se pobavila.
  Zprávu o činnosti Spolku za minulý rok přednesla předsedkyně Ing. Jana Charvátová. Podstatnou část zprávy si dovolím ocitovat :
  „... 20. března 2003 se v Třebíči konal 9. odborný seminář o pozemkových úpravách. Přednášeli a na dotazy odpovídali pracovníci Ústředního pozemkového úřadu, Západočeské univerzity v Plzni, ZKI v Brně a další. Účastníci semináře byli seznámeni se současným stavem a perspektivou PÚ, novou organizací pozemkových úřadů, prováděcí vyhláškou č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitosti návrhu PÚ atd. Součástí byla i doprovodná výstava.
  16. dubna 2003 se u příležitosti 8. stavebního veletrhu v Brně konal na výstavišti seminář Aktuální problémy IG 2003, který tradičně organizoval ČSGK. Na této akci jsme organizačně vypomáhali kolegům z Prahy. V dubnu se konalo zasedání FIG v Paříži. Ing. Kolman zorganizoval zájezd s možností zúčastnit se této výjimečné akce, kterou využili 4 naši členové. Bohužel se nepodařilo navštívit kongres FIG z důvodu značné vzdálenosti od centra Paříže a tak se účastníci museli spokojit s informacemi Ing. Weigla, stálého zástupce ČR v této nevládní organizaci, který bydlel s nimi v jednom hotelu.
  V dubnu se uskutečnil také zájezd na 8. rakouské geodetické dny konané ve Welsu, které se konaly na počest 100. výročí založení pracovního společenství rakouských geodetů. 7 členů Spolku se zúčastnilo doprovodné výstavy, která se konala v objektu bývalého kostela minoritského kláštera. V poměrně stísněném prostoru vystavovalo cca 15 firem a mezi nimi i české firmy Hrdlička spol. s.r.o. Praha, GSP Praha a Geodis Brno. Odpoledne odjeli účastníci do Kremsmünstru s cílem najít označený počátek souřadnicové soustavy Gustergerg. Díky neomylné intuici Ing. Kolmana našli památník, u něhož je stabilizován počátek soustavy se symbolicky vyznačenými souřadnicovými osami. Na zpáteční cestě se zastavili u základního nivelačního bodu v Lišově u Českých Budějovic.
  15.5.-17.5. 2003 se konaly IX. česko-slovensko-polské geodetické dny a to tentokráte u nás na jižní Moravě. Organizačním garantem byl Spolek zeměměřičů Brno, který ve spolupráci s KÚ Brno-město vybral za místo konání hotel Adamantino v Luhačovicích. Toto mezinárodní setkání bylo naší loňskou stěžejní akcí, jehož organizace se zúčastnil celý výbor včetně dalších přizvaných členů Spolku. Tématem ČSP geodetických dnů byla budoucnost geodézie, kartografie a katastru nemovitostí v podmínkách EU, součinnost a společenské postavení soukromého a státního sektoru zeměměřictví a katastru nemovitostí a zeměměřictví a katastr nemovitostí jako základ veřejného informačního systému. Odborníci zúčastněných zemí přednášeli a diskutovali na uvedená témata a tak jsme se dověděli, jak se v jednotlivých zemích daří zvládat problémy zeměměřictví a katastru v nových podmínkách. Setkání se zúčastnili také nejvyšší představitelé resortů české, slovenské a polské strany. Účastníci navštívili muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě a měli možnost si prohlédnout lázně Luhačovice. IX. ČSP geodetických dnů se zúčastnilo 150 lidí a doufáme, že SZB zvládl organizačně tuto akci a že se všem u nás na jižní Moravě líbilo.
  23. října 2003 se v Třebíči konal odborný seminář Katastr nemovitostí – vytyčování hranic, aktuality v právní a technické praxi. Ing. Kolmanovi se podařilo zajistit excelentní přednášející a to Doc. JUDr. Fialu z právnické fakulty MU v Brně a Ing. Nedvídka z ČÚZK v Praze. Problémy s vytyčováním hranic pozemků se táhnou jako červená niť zeměměřictvím a katastrem již od dob Marie Terézie a proto diskusí na toto téma není nikdy dost. Doc. Fiala objasňoval zákony o veřejných dražbách, úpravy majetkoprávních vztahů při PÚ, exekuční řád apod. Poutavé podání obou přednášejících přilákalo na seminář 300 lidí.
  V říjnu se v Hamburku konaly tradiční německé geodetické dny, kterých se zúčastnilo 6 členů Spolku. Dopravu zajistila firma Kraus Brno a Agroprojekt PSO Brno. Kromě výstavy INTERGEO 2003 v Hamburku navštívili účastníci ještě Drážďany, Postupim a Berlín. Poslední loňskou akcí byly 39. geodetické informační dny. Tématicky byly rozděleny na dvě části a to: postavení českých zeměměřičů po vstupu do EU a na odbornou část, která se týkala geografických a informačních systémů, problematiky tvorby a údržby digitálních map, současné progresivní technologie digitální fotogrammetrie aj. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení švédské stážistky ústavu geodézie a kartografie na VUT Brno, která přednesla referát o studiu geodézie ve Švédsku...“
  Návrh činnosti Spolku zeměměřičů Brno na rok 2004 – rovněž přednesený Ing. Charvátovou - se soustřeďuje na dvě akce :
  jubilejní Pozemkové úpravy X (6.4.2004 v Třebíči pod záštitou Nemofora a Ústředního pozemkového úřadu) a 26. až 27. 10. 2004 rovněž jubilejní již 40. ročník GID. Pořadatelstvím obou těchto akcí se vynasnažíme udržet vysokou laťku v odborné náplni,bezchybnou organizaci a spokojenost účastníků.
  Plánované zájezdy do firmy Leica a na Německé geodetické dny ve Stuttgartu upřesnil ve svém diskusním vystoupení Ing. Jaroslav Kolman.
  V tajných volbách byli členy výboru zvoleni Ing. Jana Charvátová, Ing. Zdeněk Drápela, Ing. Jaroslav Kolman, Ing. Naděžda Volná a Ing. Vladimíra Žufanová a členy revizní komise Ing. Margita Kratochvílová, Ing. Martin Malec A ing. Helena Ryšková.
  Popřejme novému výboru a dalším aktivním spolupracujícím členům Spolku, aby úspěšně zvládli plánované akce, aby tradice třebíčských Pozemkových úprav pokračovala i v příštím desetiletí a brněnské GID úspěšně směřovaly k 50. výročí.
  Zapsal: Ing . Zdeněk Sazama

  Zdeněk Sazama

  vyvěšeno: 11.03.2004
  ID článku: 1082              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Různé

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů