[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Důlní měřictví (latinsky geometria subterranea) a geodézie (ještě v 19. století praktická geometrie, geometria practica) mají nesporně stejný vědní základ. Odvažuji se tvrdit, že ve středověku udržovalo – alespoň v našem prostoru – zeměměřický obor při životě právě důlní měřictví svými požadavky na přesnost a náročnost měření. (Historické odbočení: Jihlavské horní právo krále Václava I. z roku 1249 vyžadovalo »autorizaci« vytyčení nového díla vytesáním značky měřiče a dvou svědků.) Odlišné vnější a organizační podmínky vedly vedle vyšší vzdělanostní úrovně důlních měřičů i ke konstrukci některých specializovaných přístrojů. Jedním z nich byl tzv. schinzeug (hornický úhloměr), od 16. století používaný podle H. Spickernagela zejména v alpské oblasti. Elegantní, zdobený, modernější exemplář z 18. století je uložen v depositářích NTM v Praze. Schinzeug sloužil k měření (zpravidla volných) polygonových pořadů. Pokusme se na základě popisu jeho funkce posoudit, jak dalece je nadsazen nadpis tohoto článku.

  Základem je zdobná tyč z tvrdého dřeva, vhodná pro držení v ruce. Tyč se okovaným bodcem zarazí do počvy (země) nebo opře o stabilizaci bodu (nucená centrace). Do svislice se urovná prostorovým nakláněním tak, aby hrot mosazné olovničky na horním konci směřoval na značku podkladní destičky (dvouosý kompenzátor). Tím je horizontován vodorovný kruh s dělením obvykle na 24 hodin. Na háček ramínka, radiálně se pohybujícího po svislém kruhu nebo jeho segmentu, se zavěsí měřický provazec. Jeho druhý konec je vhodně upevněn na obdobném přístroji, umístěném na opačném koncovém bodě polygonové strany. Vypnutím provazce dojde k pootočení hlavic a ramínek s háčky do směru a sklonu strany (automatické cílení). Úhlové hodnoty se čtou na kruzích pomocí indexu, délka např. přikládáním měřické latě k nasmolenému (pro snížení délkových změn) provazci nebo snad i pomocí jeho dělení, tvořeného uzlíky. Někdy byl vodorovný kruh odnímatelný. Po doplnění vynášecím pravítkem vytvořil polární transportér pro kancelářské zpracování map. Tím byly vyloučena systematické chyba z nepravidelnosti dělení stupnice kruhu. Některé z přístrojů byly doplněny nebo místo vodorovného kruhu opatřeny kompasem, takže se četly magnetické azimuty. V tom případě bylo možno provádět pro zrychlení prací úhlové měření ob bod. Negativně působící vlivy a poruchy však byly ještě počátkem 17. století v praxi neznámé, vliv měření »v železe« dokonce ještě počátkem 18. století.

  Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

  vyvěšeno: 03.03.2004
  poslední aktualizace: 15.03.2004
  ID článku: 1086              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů