[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Minulý rok jsme v Zeměměřiči 12/03 skončili náš rozhovor u testování sítě stálých referenčních stanic GPS společnosti by/S@T pro potřeby resortu a měření v KN. Náš rozhovor pokračuje na konci ledna.

  Jak toto testování dopadlo a počítáte s touto sítí? Proslýchá se něco o budování nové sítě ve správě resortu. Prozraďte něco z úvah resortu o této síti...


  Společné testování technologie prokázalo, že dosažená přesnost výsledků vyhovuje kritériím pro zaměřování podrobných bodů v katastru. Výzkumný ústav nyní dokončuje studii, kterou navrhne několik variant realizace této sítě. Chceme, aby síť vyhovovala parametrům, které postupně formulují pracovní skupiny EU, potřebám zeměměřictví a dalším resortům, budou-li mít o její využití zájem.

  Před Vánoci jste ve VÚGTK zmínil budování vlastní sítě ČÚZK. Jak bylo naznačeno na MGID v Brně, referenční stanice budou na domech KÚ, vlastní síť resortu a měření pouze v postprocessingu. Kolik bude stanic, co to bude stát a kdy stanice začnou sloužit? Předpokládáte i jiné uživatele kromě zeměměřičů?

  Minimální varianta, která by však nepokryla některé pohraniční prostory, počítá s 24 stanicemi. Počítáme tedy, že stanic musí být tolik, aby pokryly celé území ČR. Předpokládá se, že mimo zpracování dat postprocessingem budou poskytovány údaje pro měření v reálném čase.

  Pokud mám upřímně odpovědět na otázky »kdy a za kolik«, nelze než po novele katastrálního zákona, který resortu uložil poskytovat územně samosprávným celkům nákladné služby zdarma, odpovědět, že nevím.

  Přiznám se, že jsem výstavbu sítě po vašem vystoupení na předvánočním setkání ve VÚGTK vnímal jako »hotovou věc« a z dnešních slov cítím ještě spoustu otazníků.

  Počítá se s propojením sítě ČÚZK na obdobné sítě v zahraničí? Ostatně i v ČR existuje již zmíněný by/S@T a některé dlouhodobě provozované referenční stanice soukromými firmami. Budete si konkurovat nebo se budou moci tyto již hotové stanice zapojit do budované sítě a tak i zlevnit její výstavbu?


  Vánoční projev má hodnotit vykonané a dávat naděje do budoucna. Síť bude projektována tak, aby umožnila jak potřeby evropské spolupráce, tak i využití těch stanic, které budou provozně a technicky splňovat stanovená kritéria.

  Věřím, že se o síti CZEPOS brzy něco více dočteme v Zeměměřiči, ostatně účastníci 39. geodetických informačních dnů koncem listopadu 2003 slyšeli na toto téma velmi konkrétní referát a článek o sítích CZEPOS i by/S@T přináší i Zeměměřič 3/04.

  Další zajímavé téma jsou nové webové stránky ČÚZK. Přiznám se, že jsem si zde zkusil zdarma vyhledat informace z KN o našem družstevním domě a byl jsem nadšen z poskytnutých informací. Jen mě zamrazilo při zjištěné zástavě našeho domu z listopadu 2003.

  Už mají tyto aplikace s resortními daty svůj název a pro koho jsou především určeny?


  Moje kolegy – nejen tvůrce nových aplikací – vaše slova potěší. Aplikace »nahlizenidokn« je určena těm, kteří znají číslo parcely nebo domu a chtějí si zjistit nebo ověřit základní údaje o nemovitosti. Měla by být doplňkem k dalším formám poskytování informací z katastru. Odborná veřejnost jistě ocení možnost nahlížení do databází geodetických základů, stejně jako do aplikace archiv-web, který poskytuje přehled o dalších produktech resortu.

  O nahlížení do KN a o nahlížení do databází geodetických základů jsme psali v Zeměměřiči 1+2/04. Archiv-web je představen v č. 3. Musím se přiznat, že jsem se díval na geodetické informace a doslova mě to pohltilo. Zjistil jsem si jen tak cvičně souřadnice věže Svatovítské katedrály a věže hradu Velhartice a nechám doma syna spočítat vodorovnou vzdálenost. Úžasné je, že je to všechno najednou zdarma.

  Kolik jste třeba za poslední 2 roky na vydávaní informací pro geodety utržili korun, o které nyní přijdete (předpokládám, že už si přímo na KP tyto údaje budou vyzvedávat pouhé výjimky)?

  Jaká je věrohodnost těchto na internetu zveřejněných údajů? Nemůže se stát, že ve vaší databázi dojde ke změně a zeměměřič se to nedozví a bude stále počítat se starými souřadnicemi? (Předpokládám, že jsem nikde na webu resortu nepřehlédl službu hlídače změn nebo něco podobného.)


  Ke zpřístupnění databáze DATAZ nás vedla zejména snaha geodetům zjednodušit přípravu na měření. Požadujeme nyní více kvality při měření zejména v prostorech zobrazených na sáhových mapách. Pokud to naše finanční podmínky dovolí, budeme služby tohoto druhu rozšiřovat. Nyní nám nejde ani tak o příjmy, jako o zabezpečení kvality poskytovaných údajů. DATAZ je ve smyslu ochrany proti lidským chybám jednoduchým programem, proto na otázku jeho spolehlivosti zatím nedokáži odpovědět. Přestože byl uvnitř resortu testován, jeho slabosti odhalí až provoz.

  Další »žhavé téma« ve smyslu aktuálnosti, ale možná i ve smyslu obsahu je další provozování ISKN. Byla vypsána veřejná soutěž, která pak byla zrušena a vypsána nová. Tu vyhrál minulý provozovatel Ness (dříve APP) a nyní je období podepisování smluv.

  Můžete můj zjednodušený popis zkonkretizovat a více pohovořit o došlých nabídkách? Měla společnost Ness nějaké protikandidáty a v čem je její nabídka výhodnější?

  Přiznám se, že po přečtení si podmínek první veřejné soutěže jsem ani nepředpokládal, že kromě Ness přijde nabídka i od někoho jiného...


  Popsat několika větami přípravu na obchodní veřejnou soutěž, její obě dějství včetně jejich hodnocení je takřka nemožné. První soutěž byla zrušena zejména proto, že nabídková cena žádného z uchazečů neodpovídala možnostem úřadu.

  V opakované soutěži úřad obdržel 3 nabídky. Podle kritérií uvedených v zadávací dokumentaci hodnotila nabídky komise sedmi odborníků zaměstnanců úřadu a katastrálních úřadů. Kdybych popsal výhody, které poskytne ČÚZK společnost NESS, s.r.o. oproti dalším dvěma uchazečům, nebylo by to ani jednoduché, ani fér. Cením si nabídek všech uchazečů. Komise vybrala toho, kdo získal nejvíce bodů vypočtených podle kritérií. Poté již následovalo rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce.

  O jak velké peníze se ve veřejné soutěži jednalo? Byl rozdíl ve výši nabídek mezi jednotlivými koly?

  O minulé smlouvě jsem slyšel, že měla mezírky (možná až mezery), které dokázalo APP zdatně využít ve svůj finanční prospěch a tím se projekt několikrát zdražil. Nevnímáte to jako škodu, že tak zásadní službu stavíte jen na jednom subjektu? Nemohla se třeba celá soutěž rozdělit na více částí (provoz, rozvoj...) a tím se vyhnout možné závislosti na jedné společnosti?


  Ve veřejné soutěži vždy jde o to, aby výsledkem byly »co nejmenší náklady«.V první řadě jde o nákup služeb nebo zboží. Ceny za práci odborníků v oblasti informatiky nejsou nízké a je jedno zda se sídlo společnosti nachází na Smíchově, v Nuslích nebo v zámoří. Na konci jde vždy o miliony.

  Smlouvy vždy uzavírají strany, které hledají společný zájem, ale navíc každá hledá cestu jak nejlépe ošetřit v dané době známá rizika. Jak při vyjednávání o smlouvě, tak i při jejím naplňování jde vždy o tvrdý souboj. Nakonec na konferencích se tomuto vztahu říká spolupráce (PPP – privat public partnership). Výsledkem však musí být funkční dílo.

  Vrátíme-li se k tehdejším nabídkám, ani dnes bychom se nemohli rozhodnout jinak. Rozdíl v nabídkové ceně byl totiž obrovský.

  Zda je škodou, že subjekt, který složitý systém rozvíjí, jej zároveň udržuje, nechť posoudí čtenáři. Já musím vidět zejména rizika takového řešení.

  Pracovníci KÚ byli odměňováni (rozdělením mzdových fondů neobsazených tabulkových míst) za »prodaná« (vím, že v resortu nemají rádi tento termín, ale nemohu si vzpomenout na používané synonymum) data z KN.

  Nyní máme čerstvě zákon, který umožňuje získávání dat z KN samosprávě zdarma. Jedná se o bezplatnou možnost vzdáleného přístupu do ISKN zdarma, nebo o poskytování dat z KÚ nebo ZÚ?

  Jak po těchto změnách budou katastrální pracoviště hodnocena v plnění plánu, vždyť se u samosprávy jednalo o velké procento objemu vyskladněných dat z KN?

  Co to všechno pro resort znamená a jak se změní rozpočet ČÚZK?


  Pokud by se věci měly tak, jak zjednodušeně první věta naznačuje, činil by průměrný měsíční plat zaměstnanců KÚ za loňský rok 330 Kč. To je totiž částka, která byla rozdělena namísto nečerpaných 2 % neobsazených systemizovaných míst. O 2 % jsme na konci roku snížili počty našich zaměstnanců a takové snižování bude pokračovat po další dvě léta. Pokud alespoň výčtem zmíním výkony našich úřadů: 498 tis. vkladů, 485 tis. záznamů, 1 569 tis. poskytnutých informací a 127 tis. potvrzených geometrických plánů, uznáte, že »neobsazená« místa nejsou záchranou, která by zachraňovala životní úroveň zaměstnanců resortu.

  Zákon, který zmiňujete opravdu novelizován byl a je jím zákon katastrální. Zákon pravděpodobně nabude účinnosti 1.4. a poté budeme poskytovat údaje a služby katastru orgánům samosprávy zdarma. Výkonnost dálkového přístupu je, jak je všeobecně známo, technicky omezena, proto úplné uspokojení našich neplatících zákazníků bude nějakou dobu trvat. Celé řešení připravujeme jak po stránce organizační, tak i finanční.

  O rozpočtu resortu rozhoduje vláda, proto propad příjmů a investice do rozšíření technologie bude projednávána s ministerstvem financí. Poté budou následovat kroky, které se dnes již připravují.

  Ani v předchozích letech dosažení nebo překročení příjmů nemělo podstatný vliv na odměňování našich zaměstnanců. Celá částka vždy směřuje do státní pokladny. Nenaplnění předepsaných příjmů má totiž tu »výhodu«, že stejnou částku, kterou nenaplníte příjmy, musí vázat i ve výdajích. Potom nemáte například na tak přirozenou činnost jakým je pravidelné malování úřadů. Ať totiž vypíšeme jakýkoli způsob veřejné zakázky, zadarmo nám nikdo žádnou službu neposkytne.

  Vážený pane místopředsedo, náš rozhovor, původně zamýšlený jen do prosincového čísla, se vinou technických obtíží na straně naší redakce poněkud protáhl. Děkuji vám za ochotu a trpělivost. Moc bych si přál, aby možnost zeptat se vás na aktuální věci přímo byla našemu časopisu umožněna i do budoucna, byť by to bylo třeba už jen v rovině jeden dotaz a odpověď. Již otištěná část našeho rozhovoru se setkala se zájmem zeměměřičů a u tohoto dnešního pokračování to jistě bude stejné.

  Radek PETR

  vyvěšeno: 03.03.2004
  poslední aktualizace: 15.03.2004
  ID článku: 1089              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK