[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2004

Resort ČÚZK

 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Katastr nemovitostí

 • Nuda v Brně nebyla
 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Nahlížení do katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Nuda v Brně nebyla
 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Kartografie

 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy X
 • Samospráva má data z KN zdarma

  GIS

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Česká lokalizace pro Autodesk Map a Map Series
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • GIS... Ostrava 2004 již 25. ledna
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  GPS

 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • TOUR DE GEODETICKÉ CENTRUM

  DPZ

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Fotogrammetrie

 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Software

 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16

  Různé

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Školství

 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Internet

 • Mobilní a internetové technologie
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Historie zeměměřictví – observatoře světa

  Z domova

 • Nuda v Brně nebyla
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy X
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Ze zahraničí

 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (3. část)
 • Poděkování členům (dokončení)
 • Víte, že...
 • »ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY« pro rok 2004
 • Zeměměřiči a daň z přidané hodnoty v roce 2004
 • Informace o připravovaných odborných akcích

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Informace o připravovaných odborných akcích

  »Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a geografických informačních systémech«

  Seminář se bude konat na VUT v Brně (multimediální posluchárna D 182). Datum konání: 25. 3. 2004. Seminář je určen zejména:
  – stavebním úřadům a obcím III. a II. stupně;
  – účastníkům výstavby – projektantům, profesionálním investorům, stavebním společnostem;
  – zeměměřičům;

  Seminář poskytne formou přednášek a tiskovin – z hlediska zeměměřictví a geoinformací – přehledně řazené údaje o zákonných povinnostech všech subjektů práva zúčastněných na výstavbě, správě a rozvoji území a také informace o nejčastěji porušovaných povinnostech v příslušných správních řízeních.

  Program semináře (témata referátů):
  – státní a soukromá zeměměřická díla v územně plánovacích podkladech, územních plánech a regulačních plánech obcí;
  – odborná způsobilost ve výstavbě podle stavebního zákona a zákona o zeměměřictví;
  – zeměměřická díla v územním řízení a stavebním řádu – průzkum majetkoprávních vztahů, geometrický základ měření a vytyčování, geodetické a mapové podklady, vytyčovací výkresy a zastavovací plán, geometrické parametry prostorového umístění stavby, vytyčování, kontrolní měření staveb, určení posunů staveb a stavbou dotčeného okolí;
  – právní, technické a obchodní podmínky vzniku a vlastnictví zeměměřického díla a podmínky jeho šíření;
  – dohled nad činností úředně oprávněných zeměměřických inženýrů;
  – geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby – stavební výkresy budov, mapa stavby a okolí;
  – GP dokončené stavby, zápis staveb a souvisejících věcných práv do KN;
  – geometrická přesnost ve výstavbě, obsah obecně závazných technických norem;
  – digitální topologicko–vektorová mapa – základ geografického informačního systému území.


  »Aktuální problémy inženýrské geodezie 2004«

  Seminář se bude konat (již tradičně) jako doprovodný program 9. Stavebního veletrhu v Brně – v Kongresovém centru na Výstavišti. Datum konání: 21. 4. 2004.

  Program semináře (témata referátů):
  – Inženýrská činnost při monitoringu stavby tunelu v Brně;
  – Supervizorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací;
  – Dlouhodobá geodetická kontrolní měření v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice;
  – Příprava staveb podle nového stavebního zákona;
  – Standardizace a etika smluvních vztahů zeměměřických a stavebních subjektů;
  – Realizace geometrické přesnosti při stavbě pražské víceúčelové arény ve Vysočanech;
  – Statistické řízení jakosti geometrických parametrů staveb;
  – Analýza sedání HVB vytyčovací sítě obchvatu Olomouce;
  – Zeměměřické činnosti v souvislosti s rozvojem železniční infrastruktury po vstupu do EU;
  – Metodika zkoušek odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění ÚOZI;
  – Příčiny a soudní dohry chybné realizace geometrických parametrů staveb;
  – Vazby procesů územního řízení a stavebního řádu na výkon zeměměřických činností;
  – Zeměměřické činnosti v souvislosti s rozvojem dálniční a silniční infrastruktury po vstupu do EU.

  Bližší informace budou obsahem pozvánek na obě inzerované odborné akce – semináře.

  Lektorský tým obou seminářů je jako obvykle složen z osvědčených lektorů.

  Pozn.: Veškerá potřebná kontaktní spojení jsou uvedena v tiráži každého čísla »Zeměměřičského věstníku«.

  sekretariát ČSGK

  vyvěšeno: 04.02.2004
  poslední aktualizace: 15.03.2004
  ID článku: 1102              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník