[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2003

Resort ČÚZK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Konference ČÚZK
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Katastr nemovitostí

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Geodézie

 • TOUR DE ProMark2 napříč republikou
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Kartografie

 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • 10 let českého katastru nemovitostí

  GPS

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Fotogrammetrické práce ve Vladislavském sále Pražského hradu

  Software

 • Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města a systém KOKEŠ v praxi

  Různé

  Školství

  Internet

  Historie

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část

  Přečtěte si

 • Pražský katastr se dosud nezměnil ...
 • Konec starých časů korupčních cest
 • Natažené ruce
 • Češi jsou přesvědčeni, že korupce sílí ...
 • Křest cykloatlasu
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Zeměměřické výkony a díla

  Zajímavosti

 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (7. díl)

  Z domova

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Křest cykloatlasu
 • Konference ČÚZK
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Ze zahraničí

 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  ČSGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  KGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT

  NZK

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část
 • Zeměměřické výkony a díla
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Křest cykloatlasu

  BRNO (9. 1. 2003): Žhavá novinka vydavatelství SHOCart - CYKLOATLAS ČR - byl pokřtěn ministrem místního rozvoje Mgr. Pavlem Němcem na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2003 v Brně. Slavnostní akt křtu byl spojen s křtem cykloturistické mapy Zlínska a proběhl v expozici statutárního města Zlína za účasti představitelů nakladatelství i magistrátu města Zlína.

  Cykloatlas je úplná novinka na českém trhu, dílo naprosto ojedinělé, které ještě nikdy nebylo vydáno. Základem atlasu je podrobný atlas území ČR v měřítku 1 : 100 000, specializovaný a zaměřený na zobrazení informací potřebných k jízdě na kolech, k cykloturistice. V atlasu jsou potlačeny informace o automobilismu, obvyklé ve všech autoatlasech, je v něm zobrazen reliéf terénu (vrstevnice po 20 m), stínováním je zdůrazněn reliéf krajiny, dílo obsahuje veškeré značené turistické trasy a hlavně veškeré značené, plánované a některé doporučené cyklostezky a cyklotrasy v území celé republiky a blízkého příhraničí známé k datu 30. 10. 2002 doplněné kilometráží a čísly cyklotras. Součástí samozřejmě zůstávají turistické i přírodní památky a zajímavosti. Spojením těchto informací dostáváte nejpodrobnější atlas svého druhu vydaný v ČR.

  V úvodní části je atlas vybaven texty a základními informacemi o cyklistice obecně (např. ukázky značení) a zvlášť o cyklistické turistice. Od způsobu jízdy, výběru kola a vybavení, k pravidlům chování a informacím o cykloturistických akcích, literatuře, cestovkách a nejlepších zdrojích informací. Samostatnou kapitolou je adresář cykloprodejen a servisů, informačních středisek a kanceláří a rejstřík atlasu. Závěrečnou a možná nejzajímavější částí díla je výběr 99 nejznámějších a nejkrásnějších cyklotras z celého území Čech a Moravy s krátkým popisem trasy, jejích zajímavostí a jízdním výškovým profilem. To vše je doplněno přehledovými mapkami trasy (která je samozřejmě navíc podrobně vyznačena v základním atlase) a fotografiemi.

  Cykloatlas podporuje GPS v souřadném systému S-42, termín vydání - prosinec 2002, provedení - formát cca A4 ve vinuté spirále, prodejní cena je 499 Kč.

  (zs)

  vyvěšeno: 26.02.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1130              Používané zkratky
  další informace: cykloatlas.shocart.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Přečtěte si

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů