[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2003

Resort ČÚZK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Konference ČÚZK
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Katastr nemovitostí

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Geodézie

 • TOUR DE ProMark2 napříč republikou
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Kartografie

 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • 10 let českého katastru nemovitostí

  GPS

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Fotogrammetrické práce ve Vladislavském sále Pražského hradu

  Software

 • Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města a systém KOKEŠ v praxi

  Různé

  Školství

  Internet

  Historie

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část

  Přečtěte si

 • Pražský katastr se dosud nezměnil ...
 • Konec starých časů korupčních cest
 • Natažené ruce
 • Češi jsou přesvědčeni, že korupce sílí ...
 • Křest cykloatlasu
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Zeměměřické výkony a díla

  Zajímavosti

 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (7. díl)

  Z domova

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Křest cykloatlasu
 • Konference ČÚZK
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Ze zahraničí

 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  ČSGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  KGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT

  NZK

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část
 • Zeměměřické výkony a díla
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Konference ČÚZK

  PRAHA (5. - 7. 2. 2003): XIV. konference vedoucích pracovníků v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního se konala v konferenčním sále budovy zeměměřických a katastrálních úřadu v Praze, Kobylisích. Program byl opravdu nabitý. Během středečního odpoledne vyslechli účastníci výsledky plnění věcných úkolů KÚ v r. 2002 a výsledky hospodaření KÚ a ZKI (ing. Janeček) a rozpočet a financování resortu (ing. Švec). O hospodaření a plnění věcných úkolů ZÚ a VÚGTK pohovořil ing. Pašek. Statistické údaje o činnosti ZKI, odboru kontroly a dohledu a některé konkrétní poznatky v podání ing. Nedvídka vzbudily zaslouženou pozornost mezi všemi řediteli KÚ. Oddechnutí po náročném odpoledni přišlo až při společenském večeru, kdy však opět došlo na celoživotní vzdělávání, tentokrát i o přínosu Járy Cimrmana pro český katastr.

  Ve čtvrtek pohovořila Mgr. Daňková o náhradách škod způsobených nesprávným úředním postupem KÚ, JUDr. Barešová o změnách v legislativě se vztahem ke KN a zeměměřictví. PeadDr. Zajíček seznámil s přípravnými kroky k implementaci služebního zákona a se vzděláváním, personalistikou a udělováním úředních oprávnění v r. 2003. Část programu byla též věnována organizačním změnám v resortu od 1. 1. 2004.

  V rámci této konference proběhlo 6. 2. 2003 odpoledne také Setkání k 10. výročí zřízení KN ČR. Zde vystoupil s projevem současný předseda ČÚZK ing. Karel Večeře (viz str. 4 - 11), dále poslední předseda ČÚGK a první předseda ČÚZK ing. Ferdinand Radouch (viz str. 13 - 15) a »prostřední« předseda ČÚZK ing. Jiří Šíma, CSc. (viz str. 16 - 20). S dalšími odbornými referáty na tomto odpoledním setkání vystoupili JUDr. Eva Barešová (Katastr nemovitostí v právním systému ČR), ing. Lumír Nedvídek (Výsledky zeměměřických činnosti jako technický základ katastru), ing. Vit Suchánek (Informační technologie mění správu KN) a ing. Oldřich Pašek (České zeměměřictví a katastr v evropském kontextu). Vystoupení ministra zemědělství se nekonalo, neboť se pan ministr ve čtvrtek ráno omluvil, a vláda tak dostála tradici v malé pozornosti, kterou věnuje resortu ČÚZK.

  Páteční den byl věnován pracovním otázkám, rozpočtu v r. 2003 a rozvoji ISKN.

  Na konferenci se také kuloárově hovořilo o anketě Jak dlouho trvá potvrzování GP, která proběhla v časopise Zeměměřič. Daleko nepříjemnější, ale o to více poučné, byly diskuze o nepříznivé situaci na KÚ Praha-město, který právě ve dnech konference podrobil časopis Euro zdrcující kritice o úplatcích na KÚ. Zavedený Informační systém KN (ISKN) umožňuje i zpětnou kontrolu zápisů do KN a vedení ČÚZK podniklo již zásadní kroky k očištění KN od úplatných úředníků.

  (zs)

  vyvěšeno: 26.02.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1131              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů