[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2003

Resort ČÚZK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Konference ČÚZK
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Katastr nemovitostí

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Geodézie

 • TOUR DE ProMark2 napříč republikou
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Kartografie

 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • 10 let českého katastru nemovitostí

  GPS

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Fotogrammetrické práce ve Vladislavském sále Pražského hradu

  Software

 • Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města a systém KOKEŠ v praxi

  Různé

  Školství

  Internet

  Historie

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část

  Přečtěte si

 • Pražský katastr se dosud nezměnil ...
 • Konec starých časů korupčních cest
 • Natažené ruce
 • Češi jsou přesvědčeni, že korupce sílí ...
 • Křest cykloatlasu
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Zeměměřické výkony a díla

  Zajímavosti

 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (7. díl)

  Z domova

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Křest cykloatlasu
 • Konference ČÚZK
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Ze zahraničí

 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  ČSGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  KGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT

  NZK

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část
 • Zeměměřické výkony a díla
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

  Hlušičková, H. (red.). 4 díly. Praha, Libri 2001-2003.

  Známé pražské nakladatelství LIBRI se zaměřuje především na vydávání původní české encyklopedické literatury všech oborů celkem v 15 edičních řadách. Nezaměnitelná je skupina populárně-odborných, bohatě ilustrovaných tematických publikací, vázaných k teritoriu České republiky. Patří mezi ně např. encyklopedie numismatiky, zahrad a parků, pevností a opevnění, mlýnů, lázní a léčivých pramenů, mostů, slovanské, ale i římské a germánské archeologie. Rád bych se v dalších řádcích krátce zmínil o čtyřdílném souboru Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

  První svazek (A-G, 622 stran velkého formátu, 876 obr., doporučená cena 890 Kč) vyšel koncem roku 2001 a je v pražských knihkupectvích již téměř rozebrán, druhý (H-O, 597 s., 950 Kč) o rok později. Celá řada má být dokončena roku 2003. První díl zahrnuje - kromě předmluvy a seznamu zhruba osmi desítek autorů - na více než třech stech stranách 24 abecedně řazených úvodních statí o sledovaných technických oborech, v další části a v navazujících svazcích místopisný heslář, doprovázený množstvím kvalitních historických i soudobých fotografií. Pro přiblížení obsahu uveďme alespoň témata příslušných statí: architektura industriálních staveb, doprava, dřevařství, elektroenergetika, elektrotechnika, hornictví, hutnictví, slévárenství, strojírenství, chemický, keramický, kožedělný a textilní průmysl, papírenství, plynárenství, potravinářství, sklářství, vodohospodářství. Kromě toho práce zahrnuje i lázeňství, mincovnictví, poštovnictví. Některé obory jsou dále členěny do samostatných podkapitol, např. vojenství na pevnosti a zbrojařství.

  Z našeho hlediska je zajímavá kapitola Věda aplikovaná, která se skládá z Metrologie a Zeměměřictví (s. 287-300). V první části (autor: Hofman, G.) je stručně popsán vývoj a podán přehled historických měrových jednotek a jejich vzájemné převody. Obsáhlejší podkapitola Zeměměřictví (autor: Hánek, P.), začínající definicí oboru, sleduje jeho historický vývoj v tradičních světových střediscích lidské civilizace i na území našeho státu. Jednotlivé odstavce zmiňují míry a přístroje, vývoj geodetických základů, topografického mapování a katastru, výrobu přístrojů. Text připomíná i školství, významné práce a zachované hmotné památky. Kapitola je doprovázena 20 ilustracemi, z větší části převzatých ze starých učebnic. Heslář obsahuje více než 6 desítek místních odkazů, vztahujících se k dějinám českého zeměměřictví. Přestože se rozhodně nejedná o úplný přehled terénních pamětihodností našeho oboru, je třeba jej považovat za dobrou připomínku a propagaci mezi ostatními technickými disciplinami.

  Doc. Ing. Radim Blažek, CSc., katedra geodézie a pozemkových úprav, FSv ČVUT v Praze

  vyvěšeno: 26.02.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1132              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Přečtěte si

  Zajímavosti