[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2003

Resort ČÚZK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Konference ČÚZK
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Katastr nemovitostí

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Geodézie

 • TOUR DE ProMark2 napříč republikou
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Kartografie

 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • 10 let českého katastru nemovitostí

  GPS

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Fotogrammetrické práce ve Vladislavském sále Pražského hradu

  Software

 • Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města a systém KOKEŠ v praxi

  Různé

  Školství

  Internet

  Historie

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část

  Přečtěte si

 • Pražský katastr se dosud nezměnil ...
 • Konec starých časů korupčních cest
 • Natažené ruce
 • Češi jsou přesvědčeni, že korupce sílí ...
 • Křest cykloatlasu
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Zeměměřické výkony a díla

  Zajímavosti

 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (7. díl)

  Z domova

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Křest cykloatlasu
 • Konference ČÚZK
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Ze zahraničí

 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  ČSGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  KGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT

  NZK

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část
 • Zeměměřické výkony a díla
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)

  Doc. ing. P. Hánek, 1. vydání, Praha, Klaudian Praha, s.r.o., rok vydání 2000, 75 stran, 58 obrázků, doporučená cena 73,50 Kč.

  Publikace vysokoškolského profesora uceleně mapuje vývoj zeměměřictví od prvopočátků tohoto oboru až do současnosti se zvláštním důrazem na české a slovenské významné události zeměměřictví.

  Název knihy možná někoho až překvapí, vždyť 250 století znamená 25 000 let oboru zeměměřictví. Není to chyba, ale skutečnost. Již 23 tisíc let před Kristem člověk vyryl plánek do mamutího klu a právě tuto památku považujeme za nejstarší projev kartografické činnosti na této planetě. Nález pochází z oblasti Pavlovských vrchů! Další nalezené rytiny ze švýcarských jeskyní, z povodí Jeniseje či Ukrajiny jsou o několik tisíc let mladší.

  Víte, od kdy je používán gnomón, kde má prvopočátky pozemkový katastr a kdo prvně použil trigonometrické měření? Kdo první určil převýšení Sněžky (již v r. 1560), jak je to s měřickým stolem, či protínáním zpět? A co nitkový dálkoměr, zavedení vrstevnic u nás, měření repeticí, první přednášky geodezie v češtině, první česká zeměměřička nebo první katastr podzemních sítí? Kdo byl Magellan, Borda, Everest, Horský, Frič, Petřík... Samozřejmě, že na tyto i spoustu jiných otázek vám precizně odpoví kniha 250 století zeměměřictví.

  Autor nás nečekaně příjemnou formou provádí význačnými událostmi a daty zeměměřického oboru. Neobvyklá zeměměřická publikace vznikla uspořádáním souboru výpisků především z odborných časopisů, učebnic a popularizační literatury 19. a 20. století z české a německé jazykové oblasti. Některá hesla byla publikována od roku 1990 v časopisu Geodetický a kartografický obzor. Čtenář publikace získá dokonalý přehled o významných datech od pradávna do současnosti. Hesla jsou zaměřena zejména k prvním konstrukcím měřických přístrojů a pomůcek a k poprvé prováděným nebo důležitým geodetickým výkonům nebo k výkonům z jiných oborů, které se zeměměřictvím bezprostředně souvisely nebo souvisejí. Až na výjimky nejsou tedy vázána na biografická data osobností. Hesla si nejsou rovna historickým a odborným významem. Některá z nich jsou vědomě poněkud kuriózní, ale snad i ta jsou součástí celkového obrazu.

  Základem práce jsou průběžně chronologicky řazená hesla (452 dat) v několika kapitolách: Nejstarší doby a starověk (29 dat), Středověk (29 dat), Novověk (234 dat) a 20. století (160 dat). Pro snazší vyhledání výročí právě probíhajícího roku je poslední číslice data uvedena v pruhu při levém okraji sloupce. Věcný předmět hesla je rovněž zvýrazněn, související jména osob, resp. firem, jsou psána kurzívou. V případech potřebné návaznosti je text doplněn odkazem na letopočet jiného hesla.

  Kniha na 75 stranách obsahuje 452 datových hesel, 58 černobílých i barevných obrázků. Bohatý jmenný (482 hesel) i věcný (292 hesel) rejstřík dává tušit obrovskou píli autora, nelehkost zpracování a v neposlední řadě i obsáhlost publikace.

  Kniha není určena pro vědecké účely, ale je psána především pro odbornou i laickou veřejnost, pro studenty oboru, ale i pro všechny zájemce, kteří si např. při návštěvě výstavy Historické zeměměřické přístroje v Národním technickém muzeu v Praze budou chtít s sebou odnést kus historie tohoto podivuhodného, krásného a zajímavého oboru lidské činnosti.

  (rp)

  vyvěšeno: 26.02.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1133              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Přečtěte si

  Zajímavosti