[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2003

Resort ČÚZK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Konference ČÚZK
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Katastr nemovitostí

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Geodézie

 • TOUR DE ProMark2 napříč republikou
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Kartografie

 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • 10 let českého katastru nemovitostí

  GPS

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Fotogrammetrické práce ve Vladislavském sále Pražského hradu

  Software

 • Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města a systém KOKEŠ v praxi

  Různé

  Školství

  Internet

  Historie

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část

  Přečtěte si

 • Pražský katastr se dosud nezměnil ...
 • Konec starých časů korupčních cest
 • Natažené ruce
 • Češi jsou přesvědčeni, že korupce sílí ...
 • Křest cykloatlasu
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Zeměměřické výkony a díla

  Zajímavosti

 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (7. díl)

  Z domova

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Křest cykloatlasu
 • Konference ČÚZK
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Ze zahraničí

 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  ČSGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  KGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT

  NZK

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část
 • Zeměměřické výkony a díla
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Diskuse na téma spolupráce KÚ s geodety, kterou vyvolala svým příspěvkem ing. Podrazká z Děčína, pomalu utichá. Dnes přinášíme ještě další názory z obou stran sporu - jak od geodeta, tak ze strany KÚ.

  Chtěl bych tímto reagovat na článek předsedy ČSGK ing. Petra Poláka v čísle 12/2002. V podstatě souhlasím, že by mělo být stavovskou ctí každého geodeta, aby zákazníkovi poradil a zpracoval GP tak, aby byl bez problémů zapsatelný do KN. Jsem přesvědčen, že naprostá většina soukromých geodetů tuto nadstandardní službu zákazníkům poskytuje už s ohledem na jeho spokojenost a tedy své dobré jméno, i když je to mnohdy spojeno s velkým úsilím dostat ze zákazníka potřebné informace. Klient také někdy odkývá vaši informaci o tom, že pokud chce sloučit dva díly parcel od různých vlastníků do parcely jedné, musí ke vkladu dodat obě smlouvy, ale potom tak již neučiní. Není v silách geodeta toto zajistit. V těchto případech myslím není na místě se pozastavovat nad neodborností geodetů, ale zcela jistě právníků, kteří předloží ke vkladu do KN smlouvu a GP, z něhož jasně vyplývá, že je třeba předložit smlouvy dvě nebo více, aby změna šla zapsat. Myslím si, že geodeti nejsou v celém systému právě ti, kteří by lidem málo radili, jak postupovat při realizaci změny na KN.
  Ing. Hromádka, Písek

  Následující příspěvky doplňují diskuzi z minulého čísla, kam se díky pozdnímu doručení již nevešly.

  ...Pokud přijde na potvrzení plán většího rozsahu a na vyřizování může být nasazen pouze jeden člověk, tak je termín do 15 dnů (do 3 týdnů). Většinou se snažíme navzájem domluvit. Statistické údaje ISKN jsou v tomto směru zkreslené, protože obsahují i vlastní řízení.
  Hana Jantošovičová, KÚ Uh. Hradiště, DP Uh. Brod

  ...Průměrná doba potvrzení (vrácení) běžného GP je 2 týdny, jestliže je však pro nemoc dlouhodobě nepřítomen jeden z potvrzovatelů (zrovna teď), pak se prodlužuje na zhruba 3 týdny. Z hlediska KÚ je ovšem důležitý i údaj o nepotvrzených GP, kde je vedení agendy ještě složitější (vracení GP atd.) - odhadovaný poměr k počtu potvrzených je asi 30 - 40 % celkového počtu.
  Lubomír Klučka, KÚ Praha-město

  ...Na DP Kyjov se potvrzují GP do 14 dnů i méně. ČÚZK Praha však v této věci odkazuje na zákon 106/1999 Sb. a úpravu postupu dle jednacího řádu KÚ čl. 53.
  Ing. Ivanka Rosypálková, KÚ Hodonín, DP Kyjov

  ...Po týdnu mé nepřítomnosti na pracovišti se dozvídám o této "anketě" a co dalšího - i o jejím "vyhodnocení", ve kterém se opět - jak cítím - ozývá konfrontační tón éry, o které jsem si myslel, že již minula.
  Vzhledem k již publikovanému mi nezbývá než vám odpovědět slovy člověka nejlépe zasvěceného do této problematiky (se kterými se naprosto ztotožňuji): »K této anketě mohu jen poznamenat, že státní orgány poskytují informace vztahující se k jejich působnosti nikoliv na základě ochoty či neochoty svých vedoucích zaměstnanců, ale především na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to za podmínek a způsoby, které jsou v tomto zákoně stanoveny. Postup KÚ při vyřizování žádostí o poskytnutí informací je obecně upraven v čl. 53 Prozatímního jednacího řádu KÚ.«
  V návaznosti na výše uvedené žádám o upřesnění, zda vámi zaslaný požadavek můžeme považovat za objednávku na poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., a zda za těchto podmínek máte o tyto informace nadále zájem. Prosím o sdělení údajů o příjemci těchto informací pro účely vyhotovení účetního dokladu.
  Děkuji za upřesnění a zvážení formy získávání informací o činnosti KÚ.
  podpis, adresa

  Takto reagoval jistý ředitel KÚ. Emailem jsme mu sdělili, že naše anketa chce dát možnost vyjádření také ředitelům KÚ ke kritice jejich práce soukromým sektorem. Pokud tuto obranu vlastních řad považuje pan ředitel za podání zpoplatněné informace, může ji naúčtovat naší redakci.

  Protože se vše urovnalo pomocí emailu a žádná »faktura za informace« nepřišla, vymazali jsme podpis autora příspěvku a jeho reakci přisuzujeme návratu po týdenní absenci na stresové pracoviště ředitele KÚ.

  redakce

  vyvěšeno: 26.02.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1135              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí