[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2003

Resort ČÚZK

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Katastr nemovitostí

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
 • Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
 • Deklarace o katastru v EU

  Geodézie

 • 8. stavební veletr v Brně
 • Studium geodezie netradičně
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  Kartografie

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Matematické nuance map pro volný čas

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy IX
 • Dělení pozemku

  GIS

 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • 8. stavební veletr v Brně
 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů
 • Bentley and ESRI Announce AEC GIS Interoperability Initiative
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  GPS

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  DPZ

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Fotogrammetrie

 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Software

 • Znalosti o G+K na gymnáziu
 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  Různé

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Školství

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • HUSOVKA v novém lesku
 • Geodeti do světa
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Internet

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů

  Historie

 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Geodetka princeznou
 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  Z domova

 • 8. stavební veletr v Brně
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Zemřel velký geodet
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Pozemkové úpravy IX
 • Studium geodezie netradičně
 • Zeměměřiči pracují off-road
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Ze zahraničí

 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • Geodetka princeznou
 • Rakouské geodetické dny

  ČSGK

 • Rakouské geodetické dny
 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  KGK

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  NZK

 • NZK č. 6/2002
 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Úvodník

 • Co nezměříme, vyrovnáme!

  Katalog

  Vševědna

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Zeměměřictví je definováno v zákoně č. 200/1994 Sb. ČR jako souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v KN. Tyto činnosti jsou již dvě předešlá desetiletí stále více ovlivňovány komputerizací a elektronizací, a tím se zákonitě musí rozšiřovat jak odbornost zeměměřiče, tak i náplň a způsoby jeho práce. Prostředky globálního určování polohy na zemském povrchu pomocí navigačních družic (GPS), metody hromadného sběru dat fotogrammetrickými metodami a metodami dálkového průzkumu Země zásadním způsobem ovlivňují způsoby sběru prostorových geoinformací. Metody počítačové kartografie a především aplikace geografických informačních systémů (GIS) ovlivňují zpracování a interpretaci těchto geodat (*) a vedle klasických analogových výstupů je stále častěji vyžadováno digitální zpracování. Pro ukládání digitálních geodat, jejich aktualizaci, analýzu a integraci s dalšími daty jsou využívány grafické funkce relačních databází.

  Je zřejmé, že úzké vymezení zeměměřických činností dle výše uvedené definice nereflektuje současné potřeby odběratelů zeměměřických činností. Profese geodeta a kartografa musí postihnout tyto trendy a musí se stát integrovanou profesí, kterou označujeme jako geomatika nebo také geoinformační inženýrství. Geomatika je souhrn činností, které integrují veškeré prostředky a postupy používané k získání a vedení prostorových dat pro vědecké, administrativní, právní a technické operace. Zahrnuje široký okruh oborů, které jsou použity k vytvoření detailního modelu světa. Jedná se především o tyto obory:
  – zeměměřictví (geodezie a kartografie)
  – dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie)
  – geografické informační systémy (GIS)
  – určování globální polohy (GPS).

  Toto pojetí geomatického vzdělávání je prosazováno již od roku 1995 na Západočeské univerzitě v Plzni.

  Uplatnění znalostí a služeb zeměměřiče - geomatika by mělo být výrazně širší a dovolím si toto tvrzení ozřejmit na příkladu projektu naplňování a správě Základního registru územní identifikace (ZRUIN) Informačního systému veřejné správy (ISVS) a možné vazby na dokumentaci územního plánování, jako nástroje koordinace trvale udržitelného rozvoje území, neboť veškeré rozhodovací procesy jsou vázány na kvalitu geodat, nad kterými procesy rozhodování probíhají.

  Zdroj: Základní báze geodat a zeměměřictví v informační společnosti, referát na 38. GID v Brně (úvodní kapitola).

  *) Geodata - data vztahující se k územním prvkům, jedná se o geometrická, prostorová a popisná data. Data identifikující geografickou polohu a charakteristiky přírodních a antropogenních jevů a hranic mezi nimi. Reprezentuje abstrakce entit reálného světa.

  Ing. Václav Čada, CSc.

  vyvěšeno: 20.05.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1144              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • BRDY 2018
 • Zdarma dálkové studium geodézie a katastru
 • Pozvánka na ples pražské zeměměřické průmyslovky
 • Zemřel brněnský kartograf Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.
 • Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní