[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Demolice, úklidové práce a obnova lokality Světového obchodního centra (tzv. »Ground Zero«) po tragédii z 11. září vyžadovaly obrovské nasazení desítek poradců a stovek dělníků. Nepředvídatelné podmínky a pohybující se zbytky budov navíc znamenaly velké riziko. Rozhodující podíl na úspěšně odhadnuté náročnosti díla měly zeměměřické práce, které umožnily pracovním týmům lokalizovat zbytky budov a zařízení za stálého monitorování pohybu nestabilních konstrukcí.

  Obchodní centrum Projekční a stavební odbor města New Yorku (DDC = Department of Design and Construction) nasadil na obnovu lokality svoje zeměměřické skupiny pracující 24 hodin denně po sedm dní v týdnu a navíc přizval tři firmy: Vollmer Associates LLP z New Yorku (NY), Tectonic Engineers z Mountainville (NY) a Lockwood Kessler & Barlett (LKB) ze Syossetu (NY). Každá z firem poskytla měřické skupiny na dvanáctihodinové směny v sedmidenním pracovním týdnu. Odpovědný geodet jedné z těchto firem působil jako stavební dozor a byl na lokalitě neustále přítomen.

  Většina prací byla prováděna totálními stanicemi Nikon DTM 520 (Melville, NY), Topcon GTS 700 (Pleasanton, CA) s vestavěným sběrem dat TDS (Tripod Data Systems, Trimble, Corvallis, OR), Topcon GTS 313, Topcon ITS-1 a Topcon AP-L1A, Zeiss ELTA 3 (Trimble, Sunnyvale, CA), Leica TC110 a TCRA1103 plně automatická totální stanice (Norcross, Ga). Přístroje byly umístěny na mnoha stanovištích okolo lokality a protože jejich původním účelem bylo pouze zjišťování posunů, byly autonomní a vzájemně nezávislé.

  Pro odhalení jakýchkoli posunů, které by mohly ohrozit záchranáře nebo budovy, byly opakovaně měřeny úhly k rohům budov přiléhajících v některých případech k lokalitě. Další přístroje byly umístěny na rozích některých větších částí dosud stojících trosek. Měřické skupiny byly vybaveny výstražným zařízením pro vyhlášení případného poplachu. Během počátečních kroků obnovy se pomocí těchto zařízení dávala výstraha i v případě odstraňování větších kusů.

  Mezi další zeměměřické práce patřilo monitorování jeřábů (některé z nich vážily až 1 000 tun), které na lokalitě sloužily ke strhávání a odstraňování částí zbylých trosek. Jak vytěžovací akce postupovaly a z oblasti, kde budovy původně stály, se stávala hlubší a hlubší jáma, narůstala obava, že by tíha jeřábů mohla zbořit opěrnou stěnu, která držela řeku Hudson v jejím korytě. Proto byly nivelační značky osazené na jeřábech pravidelně zaměřovány pro zjištění sedání nebo posouvání jeřábů. Tato práce byla zajišťována obousměrnou nivelací k jeřábům a zpět.

  Umístění opěrné stěny a základových zdí Sutiny se odvážely nákladními auty k člunu kotvícímu na severní straně lokality po provizorně vybudované dopravní komunikaci. Tato silnice vedla přes stezku pro cyklisty a chodník pro pěší podél nábřeží řeky Hudson. A stejně jako tomu bylo u jeřábů, i tady mohly kolony nákladních aut čekajících na vyložení neúměrně zvýšit tlak na nábřeží. Proto byla vytyčena základna s body na vozovce pro výškové a horizontální monitorování bodů na nábřeží.

  Vybudování bodového pole

  Umístění opěrné stěny a základových zdí Jedním z prvních úkolů pro poradce pracující v nočních směnách bylo obnovit měřické bodové pole kolem celé lokality. Původně poblíž existovalo dostatečné množství výškových i polohových bodů. Zeměměřiči z LKB vybudovali nové bodové pole a také obnovili některé původní stabilizační body poblíž lokality. Firma Vollmer provedla totéž podél dopravní komunikace a nedávno shodou okolností dokončila zaměření Battery Park City, 95akrové oblasti v sousedství. Závěrečné polní práce v této oblasti byly naštěstí dokončeny s týdenním předstihem (původní datum bylo naplánováno na 12. září).

  Ačkoli se zdá, že by zahájení kontrolních prací nemělo nic bránit, objevily se problémy s použitými souřadnicovými systémy. Některé projekty byly totiž zpracovány již v nových systémech. Zaměření Battery Park City bylo provedeno horizontálně v systému NAD 83 a vertikálně v systému NAVD 88, zatímco např. projekt silnice Route 9A, zaměřené původně v sedmdesátých a následně v 80. a 90. letech, byl připojen horizontálně na systém USGS 1927 a vertikálně na místní manhattanský systém. Pro výškové připojení byly dále použity národní systémy NAVD 88 a NGVD 1929 (Sandy Hook) - rozdíl mezi nimi činí přibližně 0,34 m.

  Většina zakázek v New York City je však spojena se speciálními místními systémy. Například Manhattanský výškový systém leží 0,84 m nad průměrnou hladinou moře v Sandy Hook a výškový systém Transitní správy ještě 30,51 m nad Manhattanským výškovým systémem. Obdobně je výškový systém Přístavní správy 90,63 m nad NGVD 29. Transitní a Přístavní správa používají své systémy v tunelech pod mořskou hladinou, takže inženýři a zeměměřiči mohou pracovat v kladných hodnotách.

  Také horizontální systémy jsou jedinečné. Lokalita Světového obchodního centra byla původně zaměřena v systému Přístavní správy, což je ve skutečnosti mírně upravený Manhattanský souřadnicový systém (tzv. Dyckmanův), používaný především od středního k dolnímu Manhattanu. Souřadnice v něm rostou severně a západně. Kvůli propojení souřadnicových systémů bylo více než 25 stabilizačních bodů manhattanského systému zaměřeno v systému »State Plane Coordinates«. Z těchto podkladů byla vypočtena místní transformace mezi oběma systémy. Přístavní správa pak použila tento systém pro obnovu lokality.

  Odkrytí opěrné stěny

  Noční průzkumné zaměřování budov přilehlých k lokalitě zeměměřiči z Projekčního a stavebního odboru (DDC) Jedním z prvních a nejdůležitějších úkolů na lokalitě bylo odkrytí opěrné stěny - 0,9 m široké a 21,3 m vysoké »vany«, která měla během výstavby Světového obchodního centra zajistit odvrácení řeky Hudson. Nejprve byly určeny souřadnice rohových a lomových bodů opěrné stěny - spekulovalo se o tom, zda jsou tyto souřadnice ve skutečnosti vůbec v manhattanském systému. Byla provedena transformace do místního souřadného systému opěrné stěny a byly vytyčeny její hranice. Postupným vytěžováním byla stěna odhalena a potvrdila se tím správnost transformace. Odkrytí opěrné stěny a vytěžování za jejími hranicemi přineslo zeměměřičům další problémy. Jedním z nich byl potenciální pohyb stěny - pro jeho sledování byly na jejím vrcholu stabilizovány měřické body v intervalu po 15 metrech, které byly pomocí totálních stanic monitorovány, data zaznamenávána a načítána do tabulek v Excelu. Porovnáváním původních a nejnovějších měření se sledovaly pohyby zdi.

  Průzkumné zaměřování jeřábů zeměměřiči z Projekčního a stavebního odboru (DDC) Další vytěžování stupňovalo nebezpečí při přenášení odrazných hranolů. Zeměměřiči museli nosit speciální postroje a být neustále jištěni, aby se zabránilo jejich případnému pádu do výkopu. Posléze byly po celé délce stěny zavrtány na její vrchol tyče se závity, a tak byly nastálo namontovány stovky hranolů.

  Při výstavbě stěny byla instalována kotevní lana, aby se předešlo zpětnému tlaku. Po vybudování věží již kotvy nebyly potřebné a byly odříznuty. Odstraňováním trosek byla stěna znovu víc a víc odkrývána a bylo nutno použít původní plán stěny a osadit na stará místa kotvy nové. Jejich vertikální umístění vyžadovalo provážit výšky od vrcholu stěny dolů podél vnitřního povrchu pomocí ocelového měřického pásma a dole na povrchu stěny stabilizovat nové dočasné nivelační značky.

  Lokalizace sloupů podzemní dráhy

  Zajímavým geodetickým úkolem bylo shromáždění údajů o zničené stanici metra na Cortland Street. Skupina zeměměřičů z DDC pronikla do stanice podzemní dráhy otvorem ve stropě, uvnitř zaměřila opěrné sloupy a poskytla jejich souřadnice nočnímu týmu. Poloha sloupů pak byla vytyčena na povrchu lokality, což bylo nezbytně nutné pro správné položení rohoží ze svazků velkých trámů sloužících k podpoře jeřábů. Vzhledem ke známé poloze sloupů byly rohože položeny tak, aby byly těmito sloupy podepřeny a zabránilo se tím provalení do stanice. Současně pracovaly po obvodu lokality denní týmy. Zhroucením Twin Towers a budovy č. 7 Světového obchodního centra byla vážně narušena infrastruktura služeb. Aby mohli znovu sloužit klientům, kteří přišli o elektřinu a telefonická spojení, potřebovali dodavatelé přesměrovat svoje sítě. Geodetické skupiny proto začaly shromažďovat údaje a topografické informace o sítích - někdy byly kvůli tomu rozkopány celé ulice. V těchto případech byla zaměřena aktuální poloha sítí a byly vyhotoveny jejich hromadné plány.

  Zatímco většina popsaných zeměměřických úkolů vyžadovala obvyklé vybavení, podmínky rozhodně obvyklé nebyly. Všichni museli nosit dýchací masky, hluk generátorů a těžkých strojů velmi komplikoval komunikaci a při nočních měřeních bylo ztížené vidění. Navzdory těmto překážkám byly měřické práce prováděny nepřetržitě, bez ustání pomáhaly obnovovacím procesům a zajišťovaly bezpečí všech dělníků na lokalitě. Role zeměměřičů byla velmi významná.

  Autor je vedoucí zeměměřičů a společník ve firmě Vollmer Associates v New York City, zajišťující všechny polní práce na poli rozvoje infrastruktury, projekty obnovy silnic a dálnic, projekty a rekonstrukce podzemní dráhy a mostů, projekty ulic včetně podzemních sítí a prostor. Má za sebou 28 let profesionální geodetické praxe a je registrovaným zeměměřičem v pěti státech. Získal certifikát stavebního zeměměřiče od ženijního vojska armády Spojených států a je absolvent Queens College v New York City s titulem bakalář ekonomických věd.

  Ken Stig ner

  vyvěšeno: 24.06.2003
  poslední aktualizace: 07.04.2004
  ID článku: 1154              Používané zkratky
  další informace: www.pobonline.com...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku