[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Firma Control AB působí ve Švédsku, v městě Örebro s 120 tisíci obyvateli. Örebro leží cca 200 km západně od Stockholmu. Control AB je v současnosti největší zeměměřická firma ve Švédsku zabývající se převážně inženýrskou geodezií, konzultačními službami, prodejem, pronájmem a servisem geodetických přístrojů a pomůcek. K dnešnímu dni má více než 80 zaměstnanců, kteří pracují v pobočkách ve Stockholmu, Göteborgu, Malmö, Linköpingu, Hudiksvall, Västeras a Umea. Řídící centrum je v Örebro. Firma má za sebou 10letou historii.

  V Örebro je řídící centrum celé firmy, které se skládá z ředitele, 2 majitelů/geodetů, 3 ekonomických a administrativních pracovníků, 1 IT pracovníka, 10 geodetů a 4 techniků (prodej a servis). V létě zde pracují 3 brigádníci včetně mě.

  Kancelář je vybavená totálními stanicemi Geodimeter, Trimble (tzv. one-man stations), GPS Leica, programem GEO (švédský výpočetní program), »polo-terénními« auty Mercedes, terénními čtyřkolkami a motorkami Suzuki. Firma zajišťuje prodej přístrojů, pomůcek, stabilizačního materiálu a pracovního oblečení následujících značek: Trimble, Leica, Hultafors, Taiga, Nedo, SBG a Caterpillar.

  Ve Švédsku jsou přísné předpisy co se týče bezpečnosti práce, proto jsem hned první pracovní den vyfasoval pracovní oděv od helmy až po reflexní bundu a literaturu, kde jsou uvedeny předpisy pro zeměměřické práce.

  Po jednom týdnu práce jsem se stal zeměměřičem - asistentem s platem 14 000 SEK (= cca 49500 Kč). Hierarchie je asi taková: asistent < technik < specialista < šéf (vedoucí projektu). Nezbylo než učit se potřebná slovíčka a pozorovat, jak se věci mají. A jak se tedy věci mají? Nástup do práce je v 6:40, vypije se káva (té se tady pije všeobecně hodně) a jede se do terénu. Na stavbách se dodržuje tzv. ranní fika (20 minut na kávu), polední pauza na oběd a v 5 hodin odpoledne už na stavbě není nikdo, takže se jede domů.

  Práce na vybudování sítě nové vlakové dráhy pro Banverket (Švédské dráhy) na trase Prässebo - Torbacken (cca 8 km) je největší projekt, kterého jsem se dlouhodobě aktivně zúčastnil a o kterém se zmíním podrobněji. Jinak pracuji na dalších různých stavbách silnic, teplovodů, administrativních budov, obchodů, aj., které jsou v různých částech Švédska (v okruhu 200 km okolo Örebro).

  Zájmová lokalita leží jižně od největšího švédského jezera Vänern, 30 km východně od města, kde se vyrábí SAAB - Trollhättan a 50 km severně od Göteborgu, kde se vyrábí Volvo. Jsme dvou až devítičlenná skupina: šéf (vedoucí projektu; jeden z majitelů firmy), specialista (je zodpovědný za kvalitu, zpracovává podklady, provádí výpočty), 2 technici, 3 asistenti, 2 dřevorubci. Přístrojové vybavení: Geodimetr 650, elektronický nivelační přístroj Leica. Práce je z 50 % v lese.

  Lantmäteriet (Švédský zeměměřický úřad katastrální) nejprve vytýčil pracovní oblast nové dráhy (budoucí nové vlastnické hranice; přibližně), Poté nastoupil Control AB: zajištění podkladů od Banverket (digitální mapa, projekt) a od Lantmäteriet (souřadnice bodů tzv. komunální sítě), rekognoskace terénu, návrh bodů liniové sítě, průseky mezi stanovisky, stabilizace bodů, výškové a polohové zaměření bodů, signalizace, označení bodů, vyhotovení místopisů bodů. Liniová síť musí být vybudována max. 50m od budoucí dráhy, z každého stanoviska musí být zaměřeny dvě záměry vzad a dvě vpřed ve dvou skupinách. Rozdíl mezi vzdáleností měřenou tam a zpět musí být menší než 8 mm, rozdíl mezi první a druhou skupinou musí být menší než 20 mgon, to jsou požadavky Banverket. Práce je to velmi pěkná, zajímavá a intenzivní (pracuje se od 7 hodin do 20 hod., přičemž svítání je asi ve 3 hodiny, zatímco soumrak asi ve 23:30 - vlastně se tu nikdy nesetmí).

  Práce probíhala skoro dva měsíce. Bylo vybudováno 80 nových bodů sítě Banverket. Výškový uzávěr na 8 km dlouhém nivelačního pořadu byl neuvěřitelné 2mm! Přesnost polohového určení je určená střední polohovou chybou 4 mm. Cena za výškové určení všech nově vybudovaných bodů je 80 000 SEK. Cenu za vybudování a zaměření sítě je přes 200 000 SEK. Myslím, že se jednalo o cenu pevnou. Při takových velkých zakázkách to prý bývá pravidlem.

  Rád bych se také zmínil o příručkách, doporučeních a dokumentech, kterými se zdejší zeměměřiči řídí. Jde o tzv. HMK »Handbok till Matnindskungrorelsen«, česky: »Příručka pro Královský měřický business« vydané v 70. letech »Královskou měřickou společnosti«. »Lantmateriverket« (Švédský zeměměřický úřad) vydává aktualizované verze, kde dokumenty »Královské měřické společnosti« jsou základem. Dokumenty obsahují technické postupy, rady a doporučení pro měřické a kartografické otázky. Příručky jsou následující:
  – HMK – Geodezie. Měření sítí.
  – HMK – Geodezie. Podrobné měření.
  – HMK – Geodezie. Stabilizace a signalizace.
  – HMK – Geodezie. GPS.
  – HMK – Fotogrammetrie.
  – HMK – Digitalizace.
  – HMK – Databáze.
  – HMK – Kartografie.
  – HMK – Právo.

  Texty dokumentů obsahují zákony a vyhlášky s výklady, které jsou zavazující. Doporučení zavazující nejsou, ale je vhodné je dodržovat pro splnění požadavků přesnosti a potřeb ekonomické a rychlé práce uživatelů. Texty obsahují také rady a praktické příklady. Přibližně 2/3 každé příručky zabírá hlavní část srozumitelného textu, která je proložena obrázky a tabulkami. 1/3 je věnována přílohám s materiály, které by zabraňovaly spádnosti čtení (popis technických postupů, vzorce, tolerance, programy, příklady, rozsáhlé tabulky, atd.). Knihy mají 100 až 200 stran. Jde o velmi zdařilé texty, které pomáhají se poměrně rychle zorientovat v otázkách měřictví a kartografie.

  V »Královském měřickém businessu« najdu odpovědi na vše, co se potřebuji naučit, co si potřebuji připomenout nebo si mohu jen pročítat dobře strukturovaný text. V oboru praktické geodezie se ve Švédsku pohybuje spousta měřičů jen s ročním / dvouletým / tříletým kurzem, příp. i měřiči, kteří se vše naučili ve firmě (těch je také hodně). Geodetů s vyšším vzděláním jsem potkal velmi málo (zeměměřiči s vysokoškolským vzděláním pracují ve státním sektoru, v oblasti kartografie, příp. v oblasti realit a odhadů; vše se odvíjí od systému vzdělání. Švédský geodet je podle mé zkušenosti člověk, který absolvoval kurz geodezie a nějaký čas měřil se zkušenějším kolegou... a mohu říct, že to stačí. Šéf naší pobočky je původně učitel matematiky, absolvoval dvouletý kurz geodezie, pracoval tři roky ve firmě a ví toho o praktické geodezii, jak starý protřelý geo-pes. Tak se to alespoň jeví z mého pohledu, kde délka teorie (neuvěřitelných 9 let + doktorandské studium!!) převažuje nad délkou praxe (6 let). Za tu dobu se mi do ruky dostalo mnoho odborné literatury a možná právě proto jsem se zde chtěl zmínit o »Příručkách pro švédské zeměměřiče«, které se mi velmi líbí. Zde najdu jednoduše vyjádřené postupy, rady a příklady. Takové komplexní vydání zabývající zeměměřictvím v praxi mi u nás chybí.

  Uplynulo čtvrt roku - dost dlouhý čas na to abych se zorientoval, doplnil odbornou slovní zásobu a zabydlel se. V současné době jezdím po stavbách s Geodimetrem 650 - »oneman total station«. Povýšil jsem tedy na technika.

  Za poslední tři měsíce bylo do naší pobočky přijati 4 noví lidé. Práce je hodně. Já nejvíce dělám ty méně zodpovědné projekty, kde se nemusí až tak moc komunikovat s vedoucím stavby. Měřím železnici, 30 km - vytyčuji nové násypy, kanály a studny, když je vše hotové, tak to zaměřím a vytvořím model terénu. Minulý týden jsem také začal zaměřovat okolí dálnice E18 - podklad pro projekt nových nájezdů.

  ing. Marek Přikryl, Ph.D.

  vyvěšeno: 09.12.2003
  poslední aktualizace: 18.03.2004
  ID článku: 1164              Používané zkratky
  další informace: www.surveyors.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku